MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel 2010   go to : Index  - vorige - volgende
       
Les 73 Datum en tijd (1)  
 
Datum ingeven in een cel
Wanneer je een datum intypt in Excel gebruik je hiervoor het afbreekteken, minteken (-) in de volksmond, of de schuine streep (/).
Een datum wordt steeds rechts uitgelijnd in een cel (1).
Dus typ je een datum die niet bestaat, bijvoorbeeld 30 februari 2010, dan zal Excel deze behandelen als tekst, en deze links uitlijnen (2).
Een vlugge manier om de datum van heden in te geven is de sneltoetscombinatie Ctrl + ; te typen op je toetsenbord.
Wens je echter de datum van heden in te geven die zich automatisch aanpast aan de datum wanneer je het Excelbestand opent, dan typ je =vandaag() (3)
 
Uur ingeven in een cel
Wens je een Uur in te geven in Excel typ je hiervoor eerst het uur, daarna dubbelpunt, daarna de minuten bvb. 14:30
Standaard wordt deze weergegeven in "uren:minuten:seconden".
Wens je dit echter aan te passen klik je het naar benedenwijzend pijltje (1) naast de getalnotatie in het lint, kies je "Meer getalnotaties" in het drop-downmenu, kies je "Tijd" (2) als categorie, en selecteer je een andere notatie voor je tijd in het lijstje.
Wens je de tijd van heden in te geven die zich automatisch aanpast aan het uur wanneer je het Excelbestand opent, dan typ je =nu(). Dit geeft de datum EN het uur van heden (1).
Dus wens je enkel het uur, dan klik je het naar benedenwijzend pijltje (2) naast de getalnotatie in het lint, kies je "Meer getalnotaties" in het drop-downmenu, kies je de categorie "Aangepast" (3) en verwijder je in het vak "Type" (4) de tekst d/mm/jjjj zodat enkel u:mm overblijft (5).
 
Weergave datum
Hetzelfde geldt trouwens wanneer je de notatie van een datum wenst te wijzigen.
Ook hiervoor klik je het naar benedenwijzend pijltje naast de knop "Getalnotatie" in het lint, kies je "Meer getalnotaties" in het drop-downmenu, kies je "Aangepast" als categorie.
 

Ik probeer je uit te leggen hoe Excel deze informatie interpreteert.
Je hebt dus d voor dag, m voor maand, en j voor jaar.
Vier letters d geeft de dag weer in zijn geheel, bvb zondag.
Twee letters d geeft de dag weer als getal, bvb 01.
Vier letters d spatie en twee letters d, geeft bvb zondag 01 weer

Vier letters m geeft de maand volledig weer, bvb februari.

Twee keer de letter m geeft de maand weer als getal.

Drie keer de letter m geeft de maand afgekort weer, bvb feb
En hetzelfde voor jaar
Twee keer de letter j geeft 10 weer
Vier keer de letter j geeft 2010 weer.
Je kunt tussen de verschillende karakters spaties, mintekens, schuine strepen, eigenlijk alles plaatsen.
 
Datums doorvoeren
In plaats van elke dag manueel te gaan intypen gebruiken we de vulgreep, rechts onderaan de cel, om de datums door te voeren.
Bijvoorbeeld, typ een datum in een cel en klik ENTER op uw toetsenbord.
Selecteer terug deze cel.
Onderaan rechts van de cel zie je een zwart vierkantje. Dit noemen we de opvulgreep.
Klik en sleep dit naar onder. De datums worden automatisch doorgevoerd.
 

Wanneer je de muisaanwijzer na het slepen loslaat verschijnt er een knop (1) met opties voor het automatisch doorvoeren.

Wanneer je deze klikt, verschijnt er een pop-upmenu (2) waarin we de keuze hebben tussen "Alle dagen" door te voeren, "Weekdagen door te voeren", "maanden door te voeren" of "jaren door te voeren" (3).

Ik veronderstel dat je wel weet wat deze doen.

 
 
Index  - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be