MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Flash CS4   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 17 Tekst  
 
Soorten tekst en tekstvakken

In Flash hebben we drie soorten tekst.
We hebben Statische tekst, we hebben Dynamische tekst, en we hebben Invoertekst.

Statische tekst gebruiken we wanneer de tekst in een tekstvak een vaste tekst is, met andere woorden, wanneer deze niet moeten kunnen worden gewijzigd door middel van ActionScript.
Dynamische tekst is juist het tegenovergestelde. We gebruiken Dynamische tekst wanneer deze wel moet kunnen worden gewijzigd door middel van ActionScript. Bijvoorbeeld in een spelletje dat de score bijhoudt.
En het derde type tekst in Flash is de Invoertekst. Invoertekst gebruiken we wanneer een gebruiker tekst moet invoeren in een invulvak, bijvoorbeeld in formulieren of enquêtes.

 
Al deze soorten tekst worden in tekstvakken geplaatst.

Wanneer we statische tekst ingeven, kunnen we de tekst op één regel plaatsen die langer wordt terwijl we typen. Met andere woorden, met een variabele breedte.
Of je kunt de tekst in een veld met een vaste breedte en een vaste hoogte plaatsen.
Hierbij wordt het veld uitgebreid en de woorden automatisch naar de volgende regel verplaatst.

Flash geeft een greep weer op de hoek van een tekstveld die het type tekstveld aangeeft.
Zo heb je een cirkeltje in de rechterbovenhoek voor een tekstvak met een variabele breedte, en een vierkant voor een tekstvak met een vaste breedte.

Wens je van een tekstveld met een variabele breedte een tekstveld te maken met een vaste breedte, klik en sleep je het cirkeltje aan de rechterbovenhoek van het tekstveld, tot de gewenste breedte.
 
Hetzelfde geldt voor dynamische tekst en invoertekst, ook deze tekst kun je op één regel plaatsen of in een tekstveld met een vaste breedte en hoogte.
Ook hier wordt het type tekstveld weergegeven aan de greep op de hoek van een tekstveld.
Het enige verschil met het statische tekstveld is dat deze grepen zich in de rechterbenedenhoek bevinden.
Om een variabel tekstvak in te voegen klik je éénmaal op het podium waar je de tekst wil hebben.
Om een tekstvlak toe te voegen met een vaste breedte en/of vaste hoogte, klik en sleep je de muisaanwijzer over het podium, tot je de juiste afmetingen hebt bereikt.
In beide gevallen selecteer je eerst het gereedschap "Tekst" in de gereedschapbalk, maar dat had je wel door denk ik.
 
Eigenschappen tekst

Wanneer we tekst, of beter gezegd een tekstvak selecteren op het podium, hebben we nogal wat eigenschappen die we kunnen instellen.

Laat me hier even wat verder over uitweiden.
Bovenaan het eigenschappenvenster (1) bepalen we het soort tekst.
Klikken op het naar benedenwijzend pijltje geeft ons een drop-downmenu met daarin de verschillende soorten tekst.

In de sectie "Positie en grootte" (2) bepalen we in het bovenste deel de x- en de y-positie van het tekstvak.
Geef je hier voor beide vakken de waarde nul in, dan zal het tekstvak worden geplaatst helemaal in de linkerbovenhoek van het podium.
Geef je als x-waarde bvb 100 in en als y-waarde 50, dan zal het tekstvak 100 pixels naar rechts worden geplaatst, en 50 pixels naar onder.
Met andere woorden de x-waarde bepaalt de horizontale as, de y-waarde de verticale as.

In het onderste deel van deze sectie hebben we drie opties.
Eén voor de breedte (B) en één voor de hoogte (H) van het tekstvlak, met links daarvan een knop om deze beide instellingen te vergrendelen.
deze vergrendelknop is een wisselknop, met andere woorden zijn de vakken ontgrendeld en je klikt deze knop, dan vergrendel je deze vakken, zijn de vakken vergrendeld en klik je deze knop dan ontgrendel je deze vakken.

In de sectie "Teken" (3) bepalen we het lettertype, de stijl, de grootte, de kleur, de spatiëring, ons allen wel bekent denk ik, en de optie "Anti-aliasing".
Met de optie anti-aliasing bepalen we hoe vloeiend de overgang tussen tekst en achtergrond moet worden weergegeven. (Meer hierover onderaan deze pagina).
Onder de optie anti-aliasing hebben we nog vijf knopjes.
Wanneer je de eerste klikt, kunnen de bezoekers, of beter gezegd de gebruikers van je filmpje de tekst in het tekstvak selecteren, om deze daarna bijvoorbeeld te kopiëren.
De tweede knop is enkel beschikbaar bij dynamische tekst of invoertekst, en rendert al dan niet je tekst in HTML, wat we dan weer kunnen gebruiken wanneer we beginnen coderen in ActionScript.
De derde knop, die ook enkel beschikbaar is bij dynamische tekst of invoertekst, plaatst een rand rond het tekstvak.
Met de twee volgende knoppen schakel je Superscript en Subscript aan of uit.

In de sectie "Alinea" (4) bepalen we de "Opmaak" van de tekst, links uitlijnen, rechts uitlijnen, centreren etc., u allen wel bekent denk ik.
Daaronder hebben we twee vakjes voor de "Afstand".
Het eerste heeft betrekking op de inspringing van tekst, de tweede op de regelafstand.
Daaronder hebben we twee vakjes voor de "Marges".
De eerste bepaalt de linkermarge, de tweede de rechter marge.
Dan hebben we nog het veld "Gedrag:".
Deze heeft drie opties.

 1. Eén regel: wat dit doet lijkt me duidelijk.
 2. Meerdere regels: deze optie zal automatisch een nieuwe regel beginnen wanneer je aan het einde van tekstvak bent gekomen.
 3. Meerdere regels, geen tekstomloop: Wanneer je deze optie kiest, zal je zelf de Entertoets van je toetsenbord moeten klikken om een nieuwe regel te beginnen.

Dan hebben we nog het vak "Stand" waar we de keuze hebben de tekst Horizontaal of verticaal weer te geven. Lijkt me ook duidelijk.

En als laatste hebben we nog de sectie "Opties".
Deze zijn afhankelijk van het gekozen soort tekst.
Zo heb je bijvoorbeeld bij de statische tekst de opties "Koppelen:" en "Doel:".
In het vak "Koppelen:" geef je het Internetadres in waarnaar je een koppeling wil maken.
In het vak "Doel:" klik je de optie waar je de koppeling wil openen.
"_blank" is in een nieuw venster.
"_parent" is in hetzelfde venster.
"_self" en "_top" worden gekozen wanneer je gebruik maakt van frames in je Internetpagina.
Om een koppeling toe te voegen aan tekst selecteer je natuurlijk eerst de tekst.

Anti-aliasingopties

 1. Apparaatlettertypen
  Zal de lettertypen die op de lokale computer zijn geïnstalleerd gebruiken om de letters in het tekstvak weer te geven. Wanneer je deze optie gebruikt, is het aan te raden enkel veel gebruikte lettertypes kiezen.
 2. Bitmaptekst (geen anti-alias)
  Schakelt anti-aliasing uit en maakt hierdoor de tekst kronkelig. Deze wordt best gebruikt bij lettertypes die een maximum grootte van 6 punten.
 3. Anti-alias voor animatie
  Maakt een vloeiender animatie door informatie over uitlijning en tekenspatiëring te negeren. Omwille van de leesbaarheid moet je een tekengrootte van minstens 10 punten gebruiken wanneer je deze optie selecteert.
 4. Anti-alias voor leesbaarheid
  Wanneer je deze optie wilt gebruiken, moet je publiceren naar Flash Player 8 of hoger.
  Gebruik deze optie niet als u animatie wilt toepassen op tekst, gebruik dan in plaats daarvan Anti-alias voor animatie.
 5. Aangepaste anti-alias
  Hiermee kunnen we de eigenschappen van het lettertype wijzigen.
  Met Scherpte stel je de vloeiendheid van de overgang tussen tekstranden en achtergrond in.
  Met Dikte geeft u aan hoe dik de anti-aliasingovergang voor het lettertype eruitziet.
  Hoe hoger de waarden, hoe dikker de tekens.
  Wanneer je deze optie wilt gebruiken, moet u publiceren naar Flash Player 8 of hoger.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be