MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus OneNote 2010 go to : Index - vorige - volgende
       
Les 19  
 
18. Sneltoetsen voor OneNote 2010 - Deel 1
Een nieuw OneNote-venster openen. Ctrl+M
Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie Ctrl+Shift+M
Het OneNote-venster dokken. Ctrl+Alt+D
De laatste actie ongedaan maken. Ctrl+Z
De laatste actie opnieuw uitvoeren. Ctrl+Y
Alle items op de huidige pagina selecteren. Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden. Ctrl+A
De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen. Ctrl+X
De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord
Kopiëren.
Ctrl+C
De inhoud van het Klembord plakken. Ctrl+V
Naar het begin van de regel gaan. Home
Naar het einde van de regel gaan. End
Eén teken naar links gaan.
Eén teken naar rechts gaan.
Eén woord naar links gaan.

Ctrl + ←
Eén woord naar rechts gaan. Ctrl + →
Eén teken links van de invoegpositie verwijderen. Backspace
Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen. Del
Eén woord links van de invoegpositie verwijderen. Ctrl+Backspace
Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen. Ctrl+Del
Eén regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen. Shift+ENTER
Spelling controleren. F7
De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen. Shift+F7
Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad. Shift+F10
De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven. Ctrl+Shift+W
   
Notities opmaken  
De selecteerde tekst geel markeren. Ctrl+Shift+H
of Ctrl+Alt+H
Een hyperlink invoegen. Ctrl+K
De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken) Ctrl+Shift+C
De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken) Ctrl+Shift+V
Een hyperlink openen.
Opmerking De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de
hyperlink worden geplaatst.
ENTER
Opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst Ctrl+B
Opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst Ctrl+I
Opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst Ctrl+U
Opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst Ctrl+-
Opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst Ctrl+Shift+=
Opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+=
Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea. Ctrl+PUNT (.)
De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea. Ctrl+SLASH (/)
De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+1
De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+2
De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+3
De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+4
De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+5
De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+6
De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Shift+N
Een alinea links laten inspringen Alt+Shift+ →
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen Alt+Shift+ ←
De geselecteerde alinea rechts uitlijnen Ctrl+R
De geselecteerde alinea links uitlijnen Ctrl+L
De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten Ctrl+Shift+ >
De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen Ctrl+Shift+ <
Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast Ctrl+Shift+N
Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen Ctrl+Shift+R
   
Items aan een pagina toevoegen  
Een document of bestand op de huidige pagina invoegen Alt+N, F
Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen Alt+N, O
Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd). Alt+Shift+P
Een afbeelding uit een bestand invoegen Alt+N, P
Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen Alt+N, S
Een schermopname invoegen. Toets met Windows-logo+S
Opmerking
Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).
   
De huidige datum invoegen Alt+Shift+D
De huidige datum en tijd invoegen Alt+Shift+F
De huidige tijd invoegen Alt+Shift+T
Een regeleinde invoegen Shift+ENTER
Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren. Alt+ =
Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt. Tab
Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij Tab
Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel ENTER
Opmerking Druk een tweede maal op ENTER om de tabel te voltooien.
   
Een rij maken onder de huidige rij in een tabel Ctrl+ENTER
Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel. Alt+ENTER
Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel. Ctrl+Alt+R
Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel. Ctrl+Alt+E
Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt). ENTER
De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt). 2 X Del drukken
   
Alle items op de huidige pagina selecteren.
Opmerking  Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden. Ctrl+A
Selecteren tot het einde van de regel Shift+End
De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt). Shift + ↓
Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren. Ctrl+Shift+T
Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren Esc
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen Alt+Shift+↑
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen. Alt+Shift + ↓
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen
(de inspringing verkleinen)
Alt+Shift + ←
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen
(de inspringing vergroten).
Alt+Shift + →
De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren Ctrl+Shift+ -
De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen Del
Naar het begin van de regel gaan Home
Naar het einde van de regel gaan End
Eén teken naar links gaan.
Eén teken naar rechts gaan
Teruggaan naar de laatst bezochte pagina. Alt + ←
Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina. Alt + →
Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen Ctrl+Alt+P
Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen Ctrl+Alt+S
De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen Ctrl+Alt+Y
De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen Ctrl+Alt+U
   
Notities markeren  
De markering Takenlijst toepassen, markeren of wissen Ctrl+1
De markering Belangrijk toepassen of wissen Ctrl+2
De markering Vraag toepassen of wissen Ctrl+3
De markering Bewaren voor later toepassen of wissen Ctrl+4
De markering Definitie toepassen of wissen Ctrl+5
Een aangepaste markering toepassen of wissen Ctrl+6
Een aangepaste markering toepassen of wissen Ctrl+7
Een aangepaste markering toepassen of wissen Ctrl+8
Een aangepaste markering toepassen of wissen Ctrl+9
Alle notitiemarkeringen van de geselecteerde notities verwijderen Ctrl+0
   
Overzichten gebruiken  
Als u dit wilt doen Drukt u op
Niveau 1 weergeven Alt+Shift+1
Uitvouwen tot niveau 2 Alt+Shift+2
Uitvouwen tot niveau 3 Alt+Shift+3
Uitvouwen tot niveau 4 Alt+Shift+4
Uitvouwen tot niveau 5 Alt+Shift+5
Uitvouwen tot niveau 6 Alt+Shift+6
Uitvouwen tot niveau 7 Alt+Shift+7
Uitvouwen tot niveau 8 Alt+Shift+8
Uitvouwen tot niveau 9 Alt+Shift+9
Alle niveaus uitvouwen Alt+Shift+0
Inspringing met één niveau vergroten Tab
Inspringing met één niveau verkleinen Shift+Tab
Een samengevouwen overzicht uitvouwen. Alt+Shift+ +
Een uitgevouwen overzicht samenvouwen Alt+Shift+ -
   
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be