MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus OneNote 2010 go to : Index - vorige
       
Les 20  
 
18. Sneltoetsen voor OneNote 2010 - Deel 2
Taalinstellingen opgeven  
Opmerking Als je de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet je eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het hulpprogramma Taalvoorkeuren voor Microsoft Office 2010.
Schrijfrichting instellen op van links naar rechts Ctrl+Shift-LINKS
Schrijfrichting instellen op van rechts naar links Ctrl+Shift-RECHTS
Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt. Tab
Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt. Shift+Tab
   
Notitieblokken ordenen en beheren  
Werken met pagina's en kantlijnnotities  
Volledige paginaweergave in- of uitschakelen F11
Een nieuw OneNote-venster openen Ctrl+M
Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie Ctrl+Shift+M
De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen Ctrl+Shift+ *
De huidige pagina afdrukken Ctrl+P
Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie Ctrl+N
De tabbalk voor paginatabbladen vergroten Ctrl+Shift + [
De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen Ctrl+Shift + ]
Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau Ctrl+Alt+N
Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen Ctrl+Alt + [
Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten Ctrl+Alt + ]
Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina Ctrl+Shift+Alt+N
   
Alle items selecteren  
Opmerking  Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden Ctrl+A
De huidige pagina selecteren Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, druk je op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren Ctrl+A
Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen Alt+Shift+↑
Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen Alt+Shift+↓
De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen Ctrl+Shift+T
Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan Alt+Page Up
Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan Alt+Page Down
Op de huidige pagina omhoog schuiven Page Up
Op de huidige pagina omlaag schuiven Page Down
Naar het begin van de huidige pagina schuiven Ctrl+Home
Naar het einde van de huidige pagina schuiven Ctrl+End
Naar de volgende alinea gaan Ctrl+↓
Naar de vorige alinea gaan Ctrl+↑
De invoegpositie op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina aan de bovenkant uitbreiden Ctrl+Alt+↑
De invoegpositie op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina aan de onderkant uitbreiden Ctrl+Alt+↓
De invoegpositie op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden Ctrl+Alt+ ←
De invoegpositie op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden Ctrl+Alt+ →
Naar de volgende notitiecontainer gaan Ctrl+Alt+ ↓
Naar het begin van de regel gaan Home
Naar het einde van de regel gaan End
Eén teken naar links gaan
Eén teken naar rechts gaan
Teruggaan naar de laatst bezochte pagina Alt + ←
Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina Alt + →
Inzoomen. (op het numerieke toetsenblok) Alt+Ctrl+ +
Uitzoomen. (op het numerieke toetsenblok) Alt+Ctrl+ -
   
Wijzigingen opslaan  
Opmerking Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer je wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen
   
Werken met notitieblokken en secties  
Een nieuwe sectie maken Ctrl+T
Een notitieblok openen Ctrl+O
Een sectie openen Ctrl+Alt+Shift+O
Naar de volgende sectie gaan Ctrl+Tab
Naar de vorige sectie gaan Ctrl+Shift+Tab
Naar de volgende pagina in de sectie gaan Ctrl+Page Down
Naar de vorige pagina in de sectie gaan Ctrl+Page Up
Naar de eerste pagina in de sectie gaan Alt+Home
Naar de laatste pagina in de sectie gaan Alt+End
Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan Alt+Page Up
Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan Alt+Page Down
De huidige pagina verplaatsen of kopiëren Ctrl+Alt+M
De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen Ctrl+Alt+G
Het huidige paginatabblad selecteren Ctrl+Shift+A
De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen Ctrl+Shift+G
De huidige sectie verplaatsen Ctrl+Shift+G, of Shift+F10, M
Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen Ctrl+G
Druk vervolgens op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om een
ander notitieblok te selecteren en ten slotte op ENTER.
 
   
Notities zoeken  
Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen

ENTER
Het zoekbereik wijzigen Ctrl+E, Tab, SPATIEBALK
Het deelvenster voor zoekresultaten openen. (na het zoeken) Alt+O
   
Alleen op de huidige pagina zoeken  
Opmerking Je kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken. Ctrl+F
Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan ENTER of F3
Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan Shift+F3
Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina Esc
   
Notities delen  
De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden Ctrl+Shift+E
   
Notities delen met andere programma's  
De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden Ctrl+Shift+E

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie

Ctrl+Shift+3
Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie Ctrl+Shift+4
Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie Ctrl+Shift+5
De geselecteerde Outlook-taak openen Ctrl+Shift+K 
De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren Ctrl+Shift+9
De geselecteerde Outlook-taak verwijderen Ctrl+Shift+0
Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren Shift+F9
Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren F9
De huidige pagina markeren als Ongelezen Ctrl+Q
   
Notities beveiligen  
Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord Ctrl+Alt+L
   
   
 
 
Index - vorige

copyright © 2012 - gratiscursus.be