MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus ProShow Producer 4 go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 59 Oef 51: Fotostapel  
 
Om de expertise rond keyframing verder uit te bouwen gaan we in deze oefening werken met een combinatie van bewegingen en effecten. Het wordt een stapel van foto's die binnenvliegen, via keyframing, met toevoeging van aparte effecten om het flitsen van een camera te simuleren en als kers op de taart voegen we een camera klik toe bij elke foto.
Nieuwe show
 • Maak een nieuwe show met als titel “Oef 51_Fotostapel”. Via [File] > [New Show] verander je de [Show Titel]; de [Aspect Ratio] behouden we op 4:3. Klik op [Create].
 
Foto's als lagen
 • We selecteren de 4 foto's uit de Oef 51 en slepen deze als lagen in één slide.
 
Slide tijd en overgangstijd aanpassen
 • De slide tijd zetten we op 7 sec en de overgangstijd op 0 sec.
 
Lagen ordenen
 • De lagen zetten we in naamvolgorde, foto1, foto2 ...Klik in de werkbalk op de knop [Layers] en zet de foto's in de juiste volgorde.
 
Foto' zoomen
 • De [Zoom] van alle foto's zetten we 60%. Doe dit voor [Laag 1] en klik dan rechts op het [zoomvakje] en kies [Copy zoom to all layers on this slide].
 
Foto's draaien en positioneren
 • Nu gaan we de foto's zo arrangeren dat het lijkt of we gooien ze één voor één op tafel. Kies hiervoor [Effects] > [Motion Effects].
  De onderste foto gooien we eerst en zo verder. We passen nu [Keyframe 1] aan:
  voor [Foto4] zetten we [Rotate] op +8 en [Pan] = 3 x -13
  voor [Foto3] zetten we [Rotate] op -3 en [Pan] = -9 x -6
  voor [Foto2] zetten we [Rotate] op 0 (onveranderd) en [Pan] = 10 x 2
  voor [Foto1] zetten we [Rotate] op 5 en [Pan] = 14 x 12.
 
Keyframe kopiëren
 • Deze instellingen gaan we compleet kopiëren naar [Keyframe 2]. Klik op de knop [Copy Motion Effects] en kies [Copy Start to End (all layers)].
 
Extra keyframe per laag
 • Tot nu is er weinig beweging in onze foto's. Dat gaan we nu veranderen. We willen de foto's apart en na mekaar laten verschijnen. Hiervoor hebben een extra [Keyframe] nodig. Selecteer [Foto1] en klik op de [+] knop om op deze laag in het midden een [Keyframe] bij te maken. Dit doen we ook voor de andere lagen. De plaats van dit extra keyframe is nu niet belangrijk want dit gaan we hierna wel verder aanpassen.
 
Keyframe 1 per laag instellen

Foto 4 zoomen, draaien en plaatsen

 • [Foto4] willen we op tafel gooien met de klok mee, van boven links naar zijn plaats. Verander in [Keyframe 1], de [Zoom] = 100%, [Rotate] = -8 en [Pan] = -110 x -89.
 
Automatische aanpassing uitschakelen
 • Maar wat zien we nu. Ook [Keyframe 2] werd mee aangepast en dat is vervelend. Dit was niet de bedoeling want we willen dat [Keyframe 2] blijft zoals het was. Proshow wil standaard de waarden automatisch mee aanpassen. Dit gebeurt enkel bij de tussenliggende keyframes, niet bij de 1ste en de laatste. Bij ieder vakje dat je kan veranderen, zie je een groen of een blauw balkje.
  Blauw : dit is uw waarde voor dit item.
  Groen: dit is de automatische waarde voor dit item.
Dus, om onze waarden van [Keyframe 2] terug te krijgen, moet je op ieder vakje klikken dat werd gewijzigd. Het wordt blauw en onze waarden worden terug gezet.
 
Foto 3 zoomen, draaien en plaatsen
 • [Foto3] gooien we op tafel maar anti klokwijze, van beneden rechts naar zijn plaats. Verander in [Keyframe 1], de [Zoom] = 100%, [Rotate] = 3 en [Pan] = 107 x 70. Ook hier weer is [Keyframe 2] veranderd. Doe zoals hierboven en klik op de balkjes om de originele waarden terug te krijgen.
 
Foto 2 zoomen, draaien en plaatsen
 • [Foto2] laten we van linksonder komen en geven we volgende instellingen: voor [Keyframe 1]: [Zoom] = 100%, [Rotate] = -5 en [Pan] = -100 x 42. Ook hier is weer [Keyframe 2] veranderd. Verbeter zoals hierboven aangegeven.
 
Foto 1 zoomen, draaien en plaatsen
 • En tenslotte voor [Foto1] die we van rechts boven laten komen, gebruiken we het volgende, voor [Keyframe 1]: [Zoom] = 100%, [Rotate] = -5 en [Pan] = 99 x -55. En hetzelfde verhaal voor [Keyframe 2].
 
Keyframe tijden aanpassen
 • Nu willen we dat het invliegen sneller gebeurt, bijvoorbeeld in een 0.5 sec en ook dat de foto's na mekaar op de stapel komen. Dit realiseren we door de keyframes per foto te verslepen We beginnen met de onderste foto eerst.
  Voor [Foto4], zet [Keyframe 2] op 1 sec en [Keyframe 1] op 0.5 sec.
  Voor [Foto3], zet [Keyframe 2] op 2.5 sec en [Keyframe 1] op 2 sec.
  Voor [Foto2], zet [Keyframe 2] op 4 sec en [Keyframe 1] op 3.5 sec.
  Voor [Foto1], zet [Keyframe 2] op 5.5 sec en [Keyframe 1] op 5 sec.
 
Extra lagen voor flitseffect

Flits bij Foto 4

 • Nu is het de beurt om het flash effect toe te voegen. Dit lossen we op met een extra laag toe te voegen voor elke foto en deze even lang te laten duren als de beweging van de foto zelf. Selecteer [Foto4], klik rechts en kies [Add layer] > [Add Solid Color]. Met het kleurwiel kiezen we wit als kleur. We controleren even of deze laag juist voor onze [Foto4] staat. Is dat niet dan verschuif je deze laag.
 • Om het flitseffect te verkrijgen gaan we de [Opacity] veranderen. Kies [Effects] > [Adjustment Effects] en zet [Opacity] van 100% naar 0% in [Keyframe 2].
 • Nu nog de duurtijd aanpassen. We nemen hiervoor dezelfde instelling als voor [Foto 4]. [Keyframe 2] = 1 sec en [Keyframe 1] op 0.5sec.
 
Flits bij Foto 3
 • Ook voor de 3 andere foto's gaan we dergelijke extra laag gebruiken als flits. Selecteer de flitslaag van [Foto4] en dupliceer deze. Daarvoor klik je rechts op de laag en kies [Duplicate Layer]. Verhuis deze laag juist voor [Foto3] en pas de duurtijd aan zoals gebruikt in [Foto3]. Sleep [Keyframe 2] = 2.5 sec en [Keyframe 1] = 2 sec.
 
Flits bij Foto 2
 • Vervolgens gaan we deze laag weer dupliceren en plaatsen voor [Foto2]. Sleep [Keyframe 2] = 4 sec en [Keyframe 1] = 3.5.
 
Flits bij Foto 1
 • En tenslotte gaan we nog eens dupliceren en de duurtijd veranderen in, [Keyframe 2] = 5.5 sec en [Keyframe 1] = 5 sec. Sluit nu het [Slide Options] scherm.
 
Camera klikken toevoegen
 • Dit ziet er nu al goed uit maar we gaan er nog camera klikken aan toevoegen. Sleep het geluid uit Oef 51 "camera.wav" 4 keer naar de "Soundtrack".
  Klik in de werkbalk op de knop [Timeline]. Zoom even in op deze geluidsbalk. Dat werkt wat gemakkelijker.
  We plaatsen het geluid per foto zo dat het samen valt met de flits. Je kan dit visueel proberen.
Gebruik hiervoor het blauwe pijltje (1) en verschuif dit totdat je het begin van de eerste flits ziet, ongeveer op 0.5 sec. Sleep met de [Ctrl] toets ingedrukt het eerste geluid (2) naar het dunne lijntje dat vertikaal loopt over de filmband vanaf het blauwe pijltje naar beneden. In bovenstaande afbeelding is deze lijn enkel ter informatie duidelijker aangegeven.
Doe dit ook voor de 3 andere geluiden om deze zo juist te plaatsen bij hun respectieve flits.
Je kan ook precies werken en de geluiden plaatsen op 0.5sec, 2 sec, 3.5 sec en 5 sec.
Dit zijn de tijden die overeenkomen met de tijden van [Keyframe 1] van de 4 foto's. En dit maakt dan onze show volledig.
 
Show bewaren
 • Bewaar nu dit project. Via [File] > [Save As] kies je met de verkenner de juiste map waar je dit project wil bewaren en verander je de [Bestandsnaam] indien nodig. Klik op [opslaan].
 
 
 
 
Index - Vorige - Volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be