MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Vista   go to: Index - vorige - volgende
       
Les 8 Mappen en Bestanden  
     
Wat zijn Mappen en Bestanden?

Ik denk dat iedereen het verschil wel kent tussen een map en een bestand, maar mochten er toch nog onder jullie zijn die dit niet weten, een bestand is een opgeslagen document gemaakt in bvb Word of PowerPoint, een van het Internet gedownload muziekbestand een videobestand of foto, zelfs een programma.

 
Alle bestanden hebben een extensie, deze bestaat meestal met een punt achter de naam van het bestand, plus drie letters. Zo zal bijvoorbeeld een foto meestal de extensie .jpg, .png of .gif hebben. Een Worddocument zal de extensie .doc hebben, en een programma heeft meestal de extensie .exe.
Deze extensie is nodig om Windows te laten weten over welk type bestand het gaat.
De naam van het document mag je, indien je dit wenst, wijzigen. De extensie niet.
 
Bestanden worden opgeslagen in verschillende mappen.
Waarom verschillende mappen? Wel om de éénvoudige reden dat alles een beetje overzichtelijk blijft.
Je kunt je voorstellen, mocht je alle bestanden opslagen in één map, het nagenoeg onmogelijk zou zijn een bepaald document terug te vinden.
 
Bestanden en mappen worden aangeduid met pictogrammen. Een pictogram is een kleine afbeelding die het bestand, het programma of de map weergeeft.
Wanneer we een gebruikersaccount toevoegen, voorziet Windows Vista deze accounts standaard van een aantal mappen. Deze kunnen we gebruiken als uitgangspositie voor het ordenen van onze bestanden.
Sommige van deze kunnen we zien wanneer je bent aangemeld en je de Startknop klikt.
Bovenaan vinden we de hoofdmap, je persoonlijke map, deze vermeldt steeds de gebruikersnaam.
Daaronder hebben we een aantal standaardmappen "Documenten", "Afbeeldingen", "Muziek", en "Ontspanning".

Klikken we de 'Hoofdmap' in het Startmenu, de Gebruikersmap dus, zien we een venster dat verdeeld is in vier delen, we noemen dit "Windows Verkenner".
Je hebt het "Navigatiedeelvenster" (1)
Je hebt de "Bestandslijst" (2)
Je hebt het "Voorbeeldvenster" (3)
En je hebt het "Detailvenster" (4)
Wanneer we een map selecteren in het "Navigatiedeelvenster" (1) zien we alle onderliggende mappen (submappen) en alle bestanden die zich in deze map bevinden.
Deze worden weergegeven in de "Bestandslijst" (2).
Selecteren we een bestand in de bestandslijst, dan wordt hiervan een voorbeeld getoond in het "Voorbeeldvenster" (3), en worden van dit bestand de details weergegeven in het, wat had je gedacht, "Detailvenster" (4).

Boven deze vier deelvensters hebben we de "Werkbalk" (8).
En boven de "Opdrachtbalk" hebben we nog de "Adresbalk" (5), met rechts daarvan de "Zoekbalk (6), en links daarvan de pijltjes "Vorige" en "Volgende" (7).

De bestanden in de "Bestandslijst" (2) zijn afhankelijk van de geselecteerde map in het "Navigatiedeelvenster" (1)
De knoppen in de "Werkbalk" (8) zijn afhankelijk van het geselecteerde bestand in de "Bestandslijst" (2).

Zoals je ziet in onderstaande afbeelding is de map "Bureaublad" geselecteerd in het "Navigatiedeelvenster" (1), en is het bestand "Toekan" geselecteerd in de "Bestandslijst" (2).
In het "Detailvenster" (4) worden de details ven het geselecteerde bestand weergegeven.

 
Maponderdelen en hun functie
Onderdeel Functie
De knoppen Vorige en Volgende (7) Je kunt de knoppen Vorige en Volgende gebruiken wanneer je wilt navigeren naar eerder geopende mappen, zonder dat het huidige venster wordt gesloten. Deze knoppen zijn gekoppeld aan het gebruik van de adresbalk. Nadat u de adresbalk hebt gebruikt om een andere map weer te geven, kunt u de knop Vorige gebruiken als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke map.
De adresbalk (5) Je kan de adresbalk gebruiken wanneer je naar een andere map wil navigeren zonder het huidige mapvenster te sluiten.
Het vak Zoeken (6) Typ een woord of zin in het vak Zoeken, wanneer je wil zoeken naar een bestand of naar een submap die is opgeslagen in de geselecteerde map. Het zoeken wordt gestart van zodra je begint te typen.
De werkbalk (8) Met de verschillende knoppen in de werkbalk kunnen we veelvoorkomende taken uitvoeren, zoals het kopiëren van bestanden naar een cd of het starten van een digitale diavoorstelling. De beschikbare knoppen op de werkbalk zijn afhankelijk van het gekozen bestand in de "Bestandslijst". Wanneer je bijvoorbeeld een foto hebt geselecteerd, worden er op de werkbalk andere knoppen weergegeven dan wanneer je een tekstbestand hebt geselecteerd.
Het navigatievenster (1) Het navigatievenster is verdeeld in twee delen, bovenaan hebben we de "Favoriete koppelingen", onderaan hebben we de verschillende mappen.
Het navigatievenster stelt je evenals de adresbalk in staat om de weergave te wijzigen in de "Bestandslijst", zodat er andere mappen worden weergegeven. Wanneer je regelmatig dezelfde map opent, kun je deze map naar het bovenste deel van het navigatievenster slepen, zodat de desbetreffende map wordt toegevoegd aan uw favoriete koppelingen.
De bestandslijst (2) In dit gedeelte wordt de inhoud van de huidige map Weergegeven. Wanneer je het vak Zoeken hebt gebruikt, worden hier alleen de bestanden weergegeven die overeenkomen met de zoekopdracht die je hebt ingetypt.
De kolomtitels De kolomtitels vinden we bovenaan de "Bestandslijst".
Je kunt de kolomtitels klikken wanneer je de bestanden in de Bestandslijst wil sorteren, groeperen of stapelen.

Voorbeeldvenster (3)

We gebruiken het voorbeeldvenster om de inhoud van bestandstypen te bekijken. Wanneer je een e‑mailbericht, een tekstbestand of een afbeelding selecteert, kun je de inhoud van het desbetreffende bestand weergeven, zonder dat je dit in een programma hoeft te openen.

Het detailvenster (4)

In het detailvenster worden de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde bestand weergegeven. Deze bestandseigenschappen zijn informatie over het bestand, zoals de auteur, de datum waarop je dit voor het laatst hebt gewijzigd en eventuele beschrijvende labels die je aan het bestand hebt gegeven.
   
Meer over Windows Verkenner in de volgende les.
 
De map Bureaublad

Wat ook interessant is te weten, is dat het bureaublad ook een map is.
Dit wordt duidelijk wanneer we meerdere gebruikersaccounts hebben aangemaakt.
Elk van de gebruikers van de computer die beschikt over een gebruikersaccount, kan dus zijn eigen bureaublad instellen.

Zo beschikt hij over zijn eigen pictogrammen op het bureaublad, zijn eigen Sidebar, en zijn eigen Taakbalk. Alle pictogrammen op het bureaublad vinden we terug in de map "Bureaublad" in het Navigatiedeelvenster .

 
Een bestand openen

Wanneer je een bestand wil openen, dubbelklik je op het desbetreffende bestand.
Het bestand wordt geopend in het programma dat je hebt gebruikt om het bestand te maken.
Als het een tekstbestand betreft, wordt het bestand bijvoorbeeld geopend in je tekstverwerkingsprogramma.

Opgelet! Dit is niet altijd het geval. Wanneer je bijvoorbeeld op een afbeelding klikt, wordt deze meestal in een 'viewer' voor digitale afbeeldingen geopend.

Wanneer je deze wil bewerken, moet je een ander programma gebruiken. Klik in dergelijk geval met de rechtermuisknop op het bestand, kies vervolgens op "Openen met", en klik ten slotte op de naam van het programma waarmee je het bestand wil openen.
 
Map toevoegen

Het eerste wat je moet doen is de map selecteren in het navigatiedeelvenster, of de map openen in de Bestandslijst.
Om een submap toe te voegen rechtsklik je in de bestandslijst, kies voor "Nieuw" in het pop-upmenu, en klik op "Map" in het volgende pop-uplijstje.
Een tweede manier is te rechtsklikken op de map in het Navigatiedeelvenster waar je een submap wil aan toevoegen, en te kiezen voor "Nieuw" - "Map" in het pop-upmenu.

Wens je een map toe te voegen aan de hoofdmap (de gebruikersmap) rechtsklik je deze in het Navigatiedeelvenster, en kies je "Nieuw" - "Map" in het pop-upmenu.

Wens je een map toe te voegen aan je bureaublad hoef je niet de gebruikersmap te openen. Dit kan vlugger door simpel te rechtsklikken op het bureaublad, en te kiezen voor "Nieuw" - "Map" in het pop-upmenu.

 
Map verwijderen
Om een map te verwijderen rechtsklik je de map, en kies je "Verwijderen in het pop-upmenu.
De map wordt geplaatst in de Prullenbak.
Wens je deze terug te plaatsen naar de oorspronkelijke positie, dubbelklik je de prullenbak op het bureaublad, rechtsklik je de map in de prullenbak, en kies je "Terugzetten" in het pop-upmenu.
Hetzelfde doe je wanneer je een bestand wil verwijderen.
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be