MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 13
Gegevens Koppelen
Koppelingen maken
 
Als je gegevens van bestaande werkbladen in andere werkbladen of werkmappen wil gebruiken maken we koppelingen tussen de verschillende werkbladen of werkmappen.
We werken met twee werkbladen in dit voorbeeld :
Het eerste noemen we voor de duidelijkheid : Koppelbron

Het geeft ons de verkoopcijfers van het 4de kwartaal van onze produkten :
PC’s, Modems, Printers die elk op hun eigen map hebben

 
 
Het tweede noemen we : Koppeldoel
 
 
 • -open beide werkbladen
 • plaats de cursor in cel B4 van het werkblad Koppeldoel
 • typ een ‘=’ teken
 • in het ‘Venster’ menu selekteer je de werkmap Koppelbron
 • selecteer het werkblad ‘PC’
 • in het werkblad ‘PC’ selecteer je het eindtotaal (F8)
 • druk op Enter, en de koppeling word gemaakt
In de formule herken je de naam v.d. werkmap, de naam v.h. werkblad en de geselecteerde cel :
 
Tweede koppelmethode :

We beginnen deze maal uit de werkmap Koppelbron

 • kies in het menu ‘Venster’ de werkmap Koppelbron
 • klik op het werkblad ‘Modems’
 • selecteer de cel F8
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies in het snelmenu de optie ‘Kopiëren’
 • schakel via het menu ‘Venster’ over naar Koppeldoel
 • selecteer de cel B5 waarin de gekoppelde gegevens moeten worden opgenomen
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies in het snelmenu ‘plakken speciaal’ (Paste Special)
 • in het dialoogvenster klik je op de opdrachtknop ‘koppeling plakken’ (Paste link)

De koppeling wordt onmiddelijk uitgevoerd
De eerste methode is wel de snelste.

 
Waarom koppelen en niet kopiëren ?

In een gekoppelde cel zullen gewijzigde gegevens in het bronbestand automatisch worden gewijzigd in de gekoppelde bestanden. Vb:

 • -selecteer in het menu ‘Venster’ de optie ‘Alle vensters(Arrange) - ‘Horizontaal schikken’ (Horizontal)
 • -activeer het werkblad ‘Koppelbron’, door te klikken op de titelbalk
 • -selecteer het werkblad ‘PC’
 • -als je nu ergens in het werkblad gegevens wijzigt merk je dat het eindtotaal in de omzetkolom mee wordt gewijzigd :
VOOR :
- word er een gegeven verandert in een cel in het werkblad ‘koppelbron’ dan wordt automatisch aangepast in het werkblad ‘koppeldoel’
 
NA:
 
Samenvoegen van gegevens:
Gegevens verspreidt over verschillende werkbladen of bronnen kan je op een éénvoudige wijze samenvoegen
 
In het volgende voorbeeld zijn er 4 werkbladen waarvan we de gegevens op twee verschillende wijzen kunnen samenvoegen:
1.samenvoegen per positie  2.samenvoegen per categorie
1. Samenvoegen per positie kan je doen met gegevens uit verschillende werkbladen waarin de schikking van de gegevens en de opmaak volledig identiek is, ook de schikking van het werkblad waarin de samenvoeging wordt opgenomen moet identiek zijn
 
 • -we maken een werkblad en noemen dit bvb: ‘samenvoegen per positie’
 • -selecteer de cel B3 in het nieuwe werkblad
 • -selecteer in het Data-menu de optie ‘samenvoegen’ (Conolidate)
 • -in het funcie-vak vul je de gewenste functie in (meestal is dat wel SOM)
 • -in het vak verwijzing moet je de verschillende brongebieden die je wil gebruiken invoeren :
  • -klik op het blad ‘Antw.'95’ en selecteer het gebied B3 t/m E6
  • -klik op 'Toevoegen' (Add)
  • -herhaal deze actie voor alle brongebieden
   (‘Antw.'96’ – ‘Limb.'95’ en ‘Limb.'96’)
 • klik op OK
 • als je wil dat de samenvoegingtabel wordt bijgewerkt als de brongegevens worden bijgewerkt activeer dan onderaan‘Koppelingen met brongegevens maken’ (Create links to source data)
 • druk op Ok
Alle gegevens worden samengevoegd, alle wijzigingen in één van de brongebieden worden automatisch doorgevoerd in de samenvoeging
Resultaat :
 
Samenvoegen per categorie

doe je indien in de brongebieden de categoriën verschillend zijn (vb. Antwerpen en Limburg hebben niet dezelfde verkoops-produkten)

 • klik in de eerste cel van het samenvoegingsgebied ‘cel A3’
 • kies in het menu Data de optie ‘samenvoegen’ (Consolidate)
 • de functie blijft ‘SOM’
 • selecteer het vak ‘Verwijzing’ (Reference)
 • klik op het werkblad ‘Antw.'95’
 • selecteer het gebied !! artikelen inbegrepen
 • klik op toevoegen
 • ook deze aktie herneem je voor alle brongebieden
 • activeer ‘Labels gebruiken in de linker kolom’ (Use labels in Left Column)
 • activeer eveneens ‘Koppelingen met brongegevens maken’ (Create links to source data)
 • druk op OK
De samenvoeging per categorie wordt uitgevoerd
Je merkt dat er nu automatisch overzichtknoppen worden weergegeven
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be