MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 6      
Werkbladen opmaken

(opmaakbalk)
Lettertypen kunnen een belangrijk opmaak-element zijn, je kan het lettertype van het hele werkblad wijzigen door alle cellen van het werkblad te selecteren met de knop in de linker bovenhoek van je werkblad.
In de werkblak klik je op het pijltje van het lettertype.
In het menu kies je het gewenste lettertype, naast het lettertype staat het vak waarin je de gewenste puntgrootte kan kiezen.
 • Je kan ook voor bepaalde cellen een verschillende opmaak kiezen
  Vet, cursief, onderstrepen of combinatie van het voorgaande.
  Klik je nogmaals op de knoppen dan wordt de opmaak weer verwijdert.
 • Om de tekstkleur te wijzigen klik je op het pijltje naast de knop ‘tekstkleur’.
 • Om aan cellen een kleur toe te voegen klik je op het pijltje naast de knop ‘kleur’
 • Om randen aan een cel toe te voegen klik je op het pijltje naast de knop ‘randen’
  en je kiest de gewenste rand
 • Om celinhouden uit te lijnen selecteer je de cel en je drukt op
  links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen
 • Om een titel te centreren over verschillende kolommen selecteer je de kolommen en klikt op de knop ‘centreren over kolommen’ 
 • Om de kolombreedte aan te passen sleep je met de rand tussen de kolomkoppen tot je de gewenste breedte hebt bereikt. (als je hierop dubbelklikt wordt de breedte van de kolom aangepast aan de gegevens van de breedste cel)
 • Om de rijhoogte aan te passen sleep je met de rand tussen de rijkoppen tot je de gewenste rijhoogte hebt bereikt. 
 • Getallen opmaak kan je snel doen met de opmaakknop voor getallen : valuta-notatie, komma-notatie, procent-notatie, minder of meer decimalen.

Al deze opmaakmogelijkheden kan je ook uitvoeren via het menu ‘opmaak’ ® ‘celeigenschappen’.

 
Wens je bepaalde rijen of kolommen niet mee af te drukken kan je deze verbergen :
 • selecteer de rijen of kolommen
 • klik op het menu ‘Opmaak’ (Format)
 • kies optie ‘Kolom’ of ‘Rij’
 • in het rolmenu kies je ‘Verbergen’ (Hide)

merk op dat de kolommen of rijen verborgen zijn, bovendien loopt de volgorde van de kolommen of rijen niet meer door.

 
Het terug zichtbaar maken van rijen of kolommen
 • klik op de twee naastliggende kolommen of rijen voor en na de verborgen kolommen
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies ‘zichtbaar maken’ (Unhide) in het snelmenu
 
Opmaaktypes kopiëren
 • selecteer de cel(len) waarvan je de opmaak wenst te kopiëren
 • klik op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ 
 • selecteer de cellen waarin je de opmaak wenst toe te passen door er met de linker muisknop ingedrukt overheen te slepen
 • zodra je de muisknop los laat is de gekopiëerde opmaak geplakt
 
De opmaak meermaals naar verschillende plaatsen kopiëren
 • selecteer de cel(len) waarvan je de opmaak wenst te kopiëren
 • dubbelklik op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ 
 • je kan nu de opmaak steeds opnieuw blijven plakken

je kan de knop afzetten door er opnieuw op te klikken.

     
Tekst-opmaak mogelijkheden  
 • binnen één enkele cel kunnen tekens appart opgemaakt worden :
  selecteer de cel, selecteer de tekens, wijzig de opmaak, kies een verschillende opmaak voor afzonderlijke tekens, wijzig de opmaak. Vb.:

 • je kan ook een label in een cel aanpassen aan de breedte van de cel :
  selecteer de cel, klik in het menu ‘Opmaak’(Format) de optie ‘Celeigenschappen’ (Cells) , klik op het tabblad 'Uitlijnen' (Alignment),
  klik in het selectievakje ‘Tekst passend maken’
  (Shrink to fit), klik op OK (het moet wel leesbaar blijven)

 

 • je kan de tekst draaien :
  selecteer de cel, klik in het menu ‘Opmaak’ (Format) de optie ‘Celeigenschappen’ (Cells), klik op het tabblad ‘Uitlijnen’ (Alignment), klik in het vak ‘Stand’ (Orientation) op het rode aanwijzerruitje en sleep het naar de gewenste stand, klik op het tabblad ‘Rand’ (Border),
  klik op het icoontje ‘Omtrek’ (Outline) en klik op OK. Deze opmaak kan je ook plakken naar andere cellen met de knop ‘Opmaak plakken’.
 • een hoeklabel met een diagonale rand maken :
  selecteer de cel, klik in het menu 'Opmaak' (Format) op ‘Celeigenschappen’ (Cells) klik op het tabblad ‘Rand’ (Border), kies een diagonale randstijl, klik op OK, plaats de cursor in de formulebalk tussen winst en verlies en druk op Alt+Enter toetsen, pas de positie van de tekst aan met behulp van spaties.
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be