MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 31 Macro's  
 
Wat zijn macro's
Macro's zijn eigenlijk kleine programmaatjes die we gebruiken om steeds terugkerende taken automatisch te laten uitvoeren.
Een Macro legt alle handelingen vast die we uitvoeren op ons toetsenbord, en slaat deze op als een Visual Basic programma.
Wanneer we later een macro willen uitvoeren hebben we enkel op een knop te klikken om de hele reeks handelingen die we eerder hadden opgenomen uit te voeren.
Stel, op elk werkblad van onze werkmap moeten we onze naam, firmanaam, adres, telefoon, fax in de linkerbovenhoek plaatsen.
Wanneer we al deze handelingen opnemen in een macro, hoeven we de volgende malen enkel op een knop te drukken om deze automatisch te herhalen.
Macro's opnemen
Om macro's op te nemen kiezen we Tools - Macro uit de Menubalk, en kiezen "Record New Macro..." .
Dit opent het "Record New Macro..." dialoogvenster.
Geef een naam in voor uw macro. Je mag geen spaties gebruiken.
Vervolgens selecteren we in de dropdownmenu "Store macro in..." waar we onze macro willen opslaan. De standaardinstelling hiervoor is "This Workbook".
In het vakje Ctrl + kunnen we een sneltoets (shortcut) toekennen voor onze macro, maar als je dit doet vergewis je ervan dat je geen reeds bestaande sneltoets overschrijft.
bvb ctrl + P is reeds een bestaande voor het "print" commando.
 
Klik op OK, om uw macro op te nemen.
Vanaf dan zullen al je toetsaanslagen worden opgenomen.
Wanneer je een fout maakt, klik je de "Stop Recording"knop in de macrowerkbalk , verwijder je de macro, en begint opnieuw.
De macrowerkbalk verschijnt telkens we een macro opnemen.
We gebruiken deze werkbalk om onze opname in een macro te stoppen, en om de celreferentie in te stellen.
We klikken op de knop rechts in de macrowerkbalk wanneer we een relatieve celreferentie wensen.
De standaard celreferentie bij het opnemen van een macro is absoluut.
Wanneer je opneemt in absolute celverwijzing, zal de macro steeds beginnen in de cel waar je bent begonnen met opnemen.
Wanneer je dus wil opnemen in relatieve celverwijzing, klik je eerst op deze knop, voor je al je andere bewerkingen uitvoert.
Wanneer je al je acties hebt uitgevoerd klik je op de knop "Stop Recording".
We kunnen nu de macro laten uitvoeren wanneer we wensen.
 
Macros uitvoeren
Om een macro uit te voeren klikken we op Tools - Macro - Macros... uit de Menubalk
In het dialoogvenster dat verschijnt, zien we al onze macros die we eerder hebben opgenomen.
Selecteer de macro en klik op "Run".
Een opmerking voor 2003 en XP gebruikers:
Wanneer macros uit vorige versies niet kunnen worden uitgevoerd, moet je de beveiligingsinstellingen aanpassen van High naar Medium.
Om dit te doen kiezen we Tools - Options in de menubalk.
We kiezen het tabblad "Security" en klikkende “Macro Security” knop.
In het tabblad "Security Level" kiezen we voor Medium.
 
Macros verwijderen
Om macros te verwijderen kiezen we Tools - Macro - Macros… in de menubalk.
Selecteren de macro, en klikken op de Delete knop aan de rechter zijde van het dialoogvenster.
 
Een persoonlijke Macrowerkmap
Wanneer we macros aanmaken, worden deze bijgevoegd in de werkmap in welke wij de macros creëren. Wanneer we andere werkmappen open hebben, kunnen we ook de aangemaakte macros gebruiken in deze mappen.
Maar, éénmaal we de werkmap waarin de macros zijn aangemaakt sluiten, kunnen we deze niet meer gebruiken in een andere werkmap.
Om dit op te lossen kiezen we "Personal Macro Workbook" uit het dropdownmenu in het '"Record Macro" dialoogventser wanneer we een macro opnemen.
De "Personal Macro Workbook" is een verborgen werkmap, hoewel deze steeds open is, kunnen we deze niet zien.
Nochtans kunnen we hier verschillende macros opslaan om te gebruiken in alle werkmappen.
Wanneer je Excel afsluit wordt je gevraagd of je de macro wil opslaan in de "Personal Macro Workbook"van macros.
 
Eénmaal we macros opgeslagen hebben in de "Personal Macro Workbook" moeten we deze werkmap "zichtbaar" maken om deze te bewerken of te verwijderen.
Klik hiervoor op Window - Unhide in de menubalk.
Kies de werkmap PERSONAL.XLS en klik op OK
We kunnen dan elke macro van dit werkboek verwijderen of wijzigen.
Wanneer je gedaan hebt, klik je Window - Hide uit de menubalk, kies je PERSONAL.XLS en klik op OK.
Vergeet dit niet, om te beletten dat deze wordt verwijderd of gewijzigd wanneer je dit niet wenst.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be