MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Photoshop Elements go to : Index - vorige - volgende
       
Les 24 Tekengereedschappen (1)  
     
Overzicht

Met de tekengereedschappen wijzigen we de kleur van pixels in een afbeelding. Deze zijn verdeeld onder drie knoppen. We hebben de penseelknop, die op zijn beurt verdeeld is in de knoppen "Penseel", "Penseel Impressionist", "Kleur vervangen", en "Potlood", we hebben het "Emmertje" en we hebben de knop "Verloop".
Met de gereedschappen "Penseel" en "Potlood" wijzigen we de kleur van de pixels, aan de hand van penseelstreken.
Met het gereedschap "Verloop", en het gereedschap "Emmertje" voorzien we grote gebieden in een afbeelding van kleur.

Voor elk van deze knoppen hebben we een aantal opties.
Ik zal mijn best doen om deze allen, of toch de meesten, hiervan te bespreken.
 
Penseel

Wanneer we het penseelgereedschap selecteren hebben we een aantal opties in de optiebalk.
De eerste, uiterst links, zijn de vooraf ingestelde penselen.
Wanneer we klikken op het naar beneden wijzend pijltje, opent een pop-upmenu met vooraf ingestelde penselen. Deze zijn op hun beurt verdeeld in verschillende categorieën. Om deze te openen klik je op het naar benedenwijzend pijltje naast het vak "Penselen". Het voorbeeld van de penseelvorm wordt getoond wanneer de categorie is geopend. Kies de vorm die je wenst door op het icoontje te klikken. Mocht je toch nog je zin niet vinden, kan je er zelf nog een vorm aan toevoegen, maar hierover later meer.
Met de tweede optie "Afm.:" stel je de diameter in.
In de derde optie Modus, stellen we in hoe de verf die we aanbrengen, overvloeit met de bestaande pixels in de afbeelding.
De vierde optie, dekking, bepaalt de transparantie van de penseelstreek. Hoe hoger het percentage, hoe minder transparantie.
De vijfde optie, de airbrush, selecteer je wanneer je met een airbrush werkt. De opties hiervoor kan je instellen door te klikken op het naar benedenwijzend pijltje.
Als laatste optie hebben we de penseeldynamiek.

Het penseelminiatuur uiterst links op de optiebalk, laat zien hoe het penseel verandert wanneer we de opties van de penseeldynamiek (6) wijzigen.
Opties venster penseeldynamiek:
Vervagen
Hiermee geef je op in hoeveel stappen de verf vervaagt totdat er niets meer is te zien. Bij een lage waarde vervaagt de penseelstreek snel. Bij de waarde nul treedt er geen vervaging op. Je kunt een waarde invoeren tussen 0 en 9999. Als je bijvoorbeeld 10 opgeeft, wordt er in 10 stappen vervaagd. Bij kleinere penselen kan je het beste een waarde van 25 of hoger opgeven. Als de penseelstreek te snel vervaagt, geef je een hogere waarde op.
 
Jitter - kleurtoon
Hiermee stellen we in hoe vaak de penseelkleur wisselt tussen de voor- en achtergrondkleur. Bij een hogere waarde wordt er vaker tussen de twee kleuren gewisseld dan bij een lagere waarde.
 
Spreiden
Met penseelspreiding geef je op hoe de penseelsporen in een penseelstreek worden verdeeld.
Bij een hoge waarde is de strook verder met meer spreiding van de verf dan bij een lage waarde.
 
Tussenruimte
Deze optie bepaalt de afstand tussen de afzonderlijke streeksporen in een penseelstreek. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde voor tussenruimte in te stellen. De penseelminiatuur in de optiebalk verandert wanneer je de tussenruimte wijzigt.
 
Hardheid
Met deze optie bepaal je de hardheid van het penseel.
 
Hoek
Met deze optie geef je de afwijking ten opzichte van een horizontale lijn op voor de lange zijde van een penseel met een ellipsvormige kwast. Typ een waarde in graden of sleep de pijlpunt van het hoekpictogram om de gewenste hoek te markeren.
 
Ronding
Met deze optie stel je de verhouding in tussen de lange en de korte zijde van het penseel. Een waarde van 100 % geeft een rond penseel en een waarde van 0% geeft een lijnvormig penseel. Tussenliggende waarden geven ellipsvormige penselen.
Wanneer dit is ingesteld op 100%, heeft het weinig zin een waarde in de vorige optie (hoek) in te geven. Maar dat had je wel al begrepen denk ik.
 
Penseeltip aanmaken
Om zelf een penseeltip te maken, selecteer je eerst het gebied in je afbeelding waarvan je een penseeltip wil maken.
Selecteer vervolgens een categorie in de vooraf ingestelde penseelstreken, waar je de nieuwe penseelstreek aan wil toevoegen.
Klik de knop "Bewerken" in de menubalk, en kies "Penseeldefiniëren op basis van selectie" in het drop-downmenu.
In het dialoogvenster dat verschijnt geef je de penseeltip een naam, en klik je de knop OK.
Wanneer je nu deze categorie in de vooraf ingestelde penseelstreken opent, zie je dat de zojuist ingevoerde penseelstreek is toegevoegd.
 
Wens je een penseeltip te verwijderen, rechtsklik je deze in de lijst, en kies je "Penseel verwijderen".
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be