MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus PowerPoint   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 5 Het wijzigen van tekst placeholders  
 
Object weergave vs. tekstbewerkingweergave
Wat kunnen we zoal doen aan een diavoorstelling dat PowerPoint zo interessant maakt.
Het antwoord is eigenlijk simpel, bijna alles.
We kunnen zowat alles toevoegen of verwijderen, tekstvakken, clip arts, foto's, lijnen, randen, we kunnen animaties toevoegen aan de dia's zelf, noem maar op, niks was blijkbaar teveel voor Bill en de zijnen.
Maar laat ons beginnen met het begin.
Het toevoegen van tekst:
In PowerPoint word tekst toegevoegd in tekstvakken of text placeholders.
De tekstvakken en placeholders zijn eigenlijk objecten die kunnen worden verplaatst, gekopieerd, gewijzigd etc.
De tekst in dit object moet ook kunnen worden gekopieerd, gewijzigd etc.

Dus moet PowerPoint ons op de één of andere manier kunnen laten zien in welke toestand de placeholder of het tekstvak zich bevindt.
1. willen we het hele object wijzigen (objectopmaak toestand), of
2. willen we de tekst in het object wijzigen (tekstopmaak toestand).

Wanneer we ons in de "objectopmaak toestand" bevinden is de rand van het object in puntjes :
Klikken we nu op de Deleteknop op ons toetsenbord, zou het hele tekstvak worden verwijderd.
 
Wanneer we ons in de "tekstopmaak toestand" is bevinden is de rand van het object in streepjes :
Klikken we nu op de Delete knop op ons toetsenbord, zou enkel de geselecteerde tekst in het tekstvak worden verwijdert.
 
Dus willen we het hele object verplaatsen, kopiëren of opmaken, kiezen we voor het eerste.
Willen we enkel de tekst in een object opmaken, verwijderen etc., kiezen we voor het tweede.
 
Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een tekstvak en een tekst placeholder?
Eigenlijk is er geen verschil, beiden zijn tekstvakken waar je tekst kan invoeren.
Tekst placeholders wordt aangemaakt wanneer we onze Dia indeling (Slide Layout) kiezen, weet je nog les 2 ?
 
Invoegen tekstvakken
We kunnen een tekstvak invoegen door te klikken op de knop Insert - Text Box in de menubalk.
Onze muisaanwijzer veranderd in een klein omgekeerd kruisje.
Klikken we nu op onze dia, dan zal op deze plaats een tekstvak worden toegevoegd.
We kunnen ook klikken en slepen met onze muisaanwijzer om de grootte van het tekstvak te bepalen.
Gelijk welke manier we kiezen om het tekstvak toevoegen, we moeten tekst intypen, anders verdwijnt het tekstvak.
Eénmaal je de tekst hebt ingevoerd, klik je ergens op een lege plaats in je dia.
Wat ons opvalt, is dat de rand rond het tekstvak verdwijnt, en dit is maar goed ook, we willen in onze voorstelling geen randen, althans niet als we hier zelf niet om vragen.
 
Willen we de tekst opmaken, selecteren we de tekst in het tekstvak (tekstopmaak toestand) door er op te dubbelklikken.
Willen we het tekstvak opmaken, selecteren we het tekstvak (objectopmaak toestand), door op de rand van het tekstvak te klikken.
 
Wanneer we het hele object hebben opgemaakt (in objectopmaak toestand), kunnen we al deze instellingen, zoals grootte, opmaak en plaats, behouden door het te kopiëren naar een andere plaats of een andere dia.
Het enige wat we dan nog hoeven te doen is de tekst aan te passen.
Dit is handig om een constante te krijgen in de voorstelling van onze dia's.
 
Verplaatsen van tekstvakken en tekst Placeholders
Wanneer we hele tekstvakken willen verplaatsen, klikken en slepen we de rand van het object naar de gewenste plaats.
Wanneer we de grootte van het object willen wijzigen, selecteren we het object, en klikken en slepen één van de acht witte vierkantjes aan de rand, naar de gewenste afmeting.
 
Het verwijderen van tekstvakken en Tekst Placeholders
Wanneer we een tekstvak of tekst placeholder willen verwijderen, selecteren we het object en klikken op de Deleteknop op ons toetsenbord.
 
Teksten opmaken

1. Opsommingtekens
Wanneer we opsommingteken of nummeringtekens willen toepassen op onze tekst klikken we de opsommingteken-knop of nummeringteken-knop in de opmaakwerkbalk.
Wanneer we de opsommingtekens willen wijzigen klikken we Format - Bullets and Numbering in de menubalk.

 
2. Tekstvakken uitlijnen
Wanneer we tekst willen uitlijnen klikken we op de knoppen in de opmaakwerkbalk.
 
3. Regelafstand instellen
We kunnen de regelafstand instellen van onze tekst door te klikken op Opmaak - Regelafstand (Format - Line Spacing) in de menubalk.
Dit opent het Line Spacing dialoogvenster:
Hier kunnen we de ruimte tussen de lijnen, de ruimte voor een alinea, en de ruimte na een alinea bepalen.
Wanneer we tevreden zijn over de instellingen klikken we op OK.
 
4. Instellen kleine letters, hoofdletters...
We kunnen makkelijk de instellingen van onze letters wijzigen van kleine letters naar hoofdletters of omgekeerd. Klik hiervoor op Format -Change Case in de menubalk.
In het dialoogvenster dat verschijnt, hebben we verschillende opties.
Selecteer er één en klik op OK.
Al je geselecteerde tekst wordt automatisch gewijzigd.
 
5. Lettertype opmaak.
We kunnen onze lettertypes opmaken voor het hele tekstvak of voor bepaalde woorden in ons tekstvak.
In het eerste geval selecteren we het hele object, in het tweede geval selecteren we enkel de tekst in het object.
Eénmaal je de keuze hebt gemaakt klik je Format - Font in de menubalk.
Dit opent het dialoogvenster "Lettertype"
Veel uitleg hoef ik hier ook niet te geven aangezien dit voor elke Windows-applicatie hetzelfde is.
Het enige misschien is dat je links onderaan het dialoogvenster de keuzevakjes hebt voor Schaduw (Shadow) en Reliëf (Emboss)
 
Tekstvakken opmaken
We kunnen de opvulkleur en randen van tekstvakken/ placeholders aanpassen naar onze wensen.
Eerst selecteren we het object.
Dan klikken we op Format in de menubalk.
Onderaan het dropdown-menu kiezen we “Placeholder…,”of “AutoShape…,”of“Text Box….”
Een dialoogvenster met verschillende tabbladen verschijnt:
In deze les bekijken we enkel het eerste tabblad "Kleuren en Lijnen" (Colors and Lines)

Het dialoogvenster is opgesplitst in drie secties:
bovenaan Fill, in het midden Line, en onderaan Arrows.
In versie 2003 en XP hebben we ook nog de mogelijkheid de transparantie in te stellen.

Wensen we de achtergrondkleur van ons object te wijzigen, klikken we op het dropdown-menu naast Color:.

We kiezen een kleur en klikken op OK.

We kunnen "More colors..." klikken wanneer we de juiste kleur niet terugvinden.

Of we kunnen kiezen voor "Fill Effects..." , wat dan weer een ander dialoogvenster opent met verschillende tabbladen.

 

 

We kunnen zelfs een foto als achtergrond gebruiken in ons tekstvak:

Ja, dat ben ik met m'n echtgenote, waarschijnlijk na een avondje stappen.
Dus je ziet het, mogelijkheden te over.
Voor de randopmaak van ons object klikken we de pijltjes in de tweede sectie van het dialoogvenster.
Dit hoeft verder geen uitleg, denk ik.
 
Het instellen van standaard eigenschappen voor tekstvakken
Laat ons eens kijken welke andere eigenschappen we kunnen geven aan ons tekstvak.
We selecteren dus eerst ons tekstvak, en klikken Format in de menubalk.
Uit het dropdown-menu kiezen we ons object (“Placeholder…,”of “AutoShape…,”of“Text Box….”)

In het dialoogvenster beschikken we dus nog over zes andere tabbladen:

  • Size: hier kunnen we de grootte van het tekstvak ingeven, het aantal graden dat we de tekst willen draaien, en de schaal bepalen van het object. (wanneer we het keuzevakje “Lock aspect ratio” aanvinken zal de verhouding tussen breedte en hoogte gelijk blijven)
  • Position: hier bepalen we de positie van het object, de meesten onder ons zullen de positie van het object wel bepalen door het te klikken en te slepen, maar in dit tabblad zou je dit dus ook kunnen doen
  • Picture: de picture-tab kunnen we enkel selecteren indien we een foto als achtergrond gebruiken in het object.
  • Text Box: in deze tab bepalen we waar onze tekst zich zal plaatsen in het object. Probeer deze allen maar eens uit, het is teveel om ze hier allen te gaan beschrijven.
    Eén tip wil ik je wel meegegeven, het zou kunnen dat je het tekstvak niet verticaal kunt vergroten. Dit komt omdat in het tabblad Text Box het vakje "Resize AutoShape to fit text" aangevinkt is.
  • Web: in het tabblad Web geven we een tekst in als alternatief voor een foto die nog moet laden, of voor gebruikers met een visuele handicap.
 
Wanneer we nu in het tabblad Colors and Lines het keuzevakje "Default for new objects" aanvinken, zullen al deze ingestelde eigenschappen voor een tekstvak als standaard worden ingesteld.
 
Klik op de knop OK wanneer je tevreden bent met je instellingen
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be