MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Word   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 16 Hulpmiddelen voor Tabellen en randen  
 
De "Tabellen en randen" werkbalk
In Word maken we gebruik van de "Tabellen en randen"-werkbalk om tabellen te maken, en tabellen "op te maken".
We openen deze werkbalk door te klikken op "Beeld" (View) - "Werkbalken" (Toolbars) in de menubalk, en te kiezen voor "Tabellen en randen" (Tables and Borders).
tabel tekenen Gum
Lijnstijl Lijndikte
Randkleur Kader
Arceringskleur Tabel invoegen
Cellen samenvoegen Cellen splitsen
Uitlijnen Rijen gelijkmatig verdelen
Kolommen gelijkmatig verdelen Tabelgalerie
Tekstrichting wijzigen Oplopend sorteren
Aflopend sorteren AutoSom
 
Tabellen tekenen en gummen
We gebruiken de "Tabel tekenen"-knop (Draw Table) uit de "Tabellen en randen" werkbalk, om tabellen te tekenen in ons Word document.
 
We kiezen de knop "Gum" (Eraser), en klikken op een lijn om deze uit onze tabel te verwijderen.
 
Klik de lijnstijl-knop om stijl van de lijnen aan te passen.
We klikken de lijndikte knop, maken een keuze, en klikken op een lijn om de lijndikte aan te passen.
Idem dito voor de lijnkleur, eerst de kleur kiezen, dan klikken op de lijn.
Voor de randen is het omgekeerd, selecteer eerst de cel(len) en klik dan de randen-knop waar je jou keuze maakt.
Om een cel van een andere kleur te voorzien, plaats je de cursor in de cel, en klik je de "Arceringskleur"-knop (Shadow color), in de "Tabellen en randen" werkbalk, waaruit je een kleur kiest.
 
Gelijk verdelen van kolommen en rijen
Om kolommen en/of rijen gelijk te verdelen, selecteren we de kolommen en/of rijen, en klikken de knoppen "Rijen gelijkmatig verdelen" (Distribute Rows evenly) en/of "Kolommen gelijkmatig verdelen" (Distribute Columns Evenly).
 
Uitlijnen van tekst in cellen
Om tekst uit te lijnen in cellen selecteren we eerst de cel(len) en klikken op de knop "Uitlijnen".
Maak je keuze uit het dropdown menu.
Je kan de tekst in cel(len):
-horizontaal linksboven uitlijnen
-gecentreerd boven uitlijnen
-rechtsboven uitlijnen
-linksmidden uitlijnen
-centreren
-rechtsmidden uitlijnen
-linksonder uitlijnen
-gecentreerd onder uitlijnen
-rechtsonder uitlijnen
 
Tabellen sorteren
Een tabel is enkel nuttig wanneer we de gegevens in één of meer kolommen kunnen sorteren.
In Word kunnen we sorteren op letters of nummers.
De reden is voor de hand liggend.
Wanneer we een honderdtal leden hebben, en we zoeken iemand uit Antwerpen, hoeven we niet door heel onze lijst te scrollen wanneer deze is gesorteerd op de kolom "Gemeente".
 
Om te sorteren klikken we op Tabel (Table) - Sorteren (Sort) in de menubalk.
Dit opent het dialoogvenster "Tekst sorteren" (Sort)
 
In de bovenste sectie van het dialoogvenster "Sorteren op:" (Sort by:) kiezen we het veld uit de dropdown menu, waar we eerst op willen sorteren, het type waarop we willen sorteren (tekst, nummer of datum), en maken we de keuze tussen aflopend en oplopend.
Wensen we vervolgens nog op een tweede en/of derde kolom te sorteren, vullen we ook de vakken 'Vervolgens op:" (Then by:) in.
 
En in de onderste sectie van het dialoogvenster hebben we de optie of er al dan niet moet worden gesorteerd op de eerste rij.
Aangezien de eerste rij meestal zal bestaan uit kolomtitels, zal deze rij niet hoeven te worden gesorteerd.
Dus selecteren we "Niet sorteren" (Header row)
Resultaat:
 
Een vlugge manier om te sorteren op één kolom, is gebruik te maken van de knop "Oplopend sorteren" of "Aflopend sorteren" in de werkbalk.
Plaats eerst de cursor in de betreffende kolom, en klik dan op de knop.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be