MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus CSS   Index - vorige - volgende
       
Les 10    
 
Teksteigenschappen
Aansluitend aan fonteigenschappen kijken we nu naar een aantal teksteigenschappen die de vormgeving van de tekst eveneens beinvloeden.
text-align - Uitlijning

Text-align bepaalt hoe tekst en afbeeldingen binnen een Block-element zijn uitgelijnd .
Waarden : left | right | center | justify | inherit

h4 { text-align: center;}
 
text-decoration - Tekstdecoratie
Decoratie toegevoegd aan de tekst, zoals een lijntje.
Waarde: none | underline | overline | line-through | blink | inherit
h1 { text-decoration: underline;}
 
line-height
Line-height bepaalt de regelafstand tussen 2 opeenvolgende basislijnen van een tekst.
De vorm is: normal | getal | lengte | percentage
Voorbeelden:
P {line-height: 2; }
P {line-height: 1.1em; }
P {line-height: 130%; }
 
letter-spacing - Letterspatiëring
Hiermee kun je de Ruimte die de browser tussen de lettertekens laat, vergroten of verkleinen
Waarde: normal | lengte

Lijstje met overige waarden ook geldig bij letter-spacing:

  • em: relatief ten opzichte van de font-size van het element (als em gebruikt wordt voor de eigenschap font-size: relatief ten opzichte van de font-size van het parent element).
  • in: inch - 1 inch = 2.54cm.
  • px:pixels
  • mm: milimeters
  • pt: points - 1 point = 1/72 inch
  • pc: pica - 1 pica = 12 points
  • %: percentage
p { letter-spacing: 6px;}
 
word-spacing - Woordspatiëring
Hiermee kun je de Ruimte die de browser tussen de woorden laat vegroten of verkleinen.
Waarde: normal | lengte
px, ex, percentage
p { word-spacing: 5px}
 
text-indent - Inspringing
Inspringen eerste regel van een blok tekst .
Hoeveel die inspringing moet zijn kunnen we aangeven met een lengteaanduiding of een percentage.
De meest gebruikte waarden: (pt, px, em,%)
Voorbeeld:
p { text-indent: 25%}
 
text-transform - Transformatie

Heeft te maken met het gebruik van hoofd- en kleine letters.
Waarde: none | capitalize (eerste letter) | uppercase | lowercase | inherit

  • In hoofdletters: uppercase
  • In kleine letters: lowercase
  • Een hoofdletter aan het begin van elk word.
Voorbeeld:
p { text-transform: lowercase;}
 
White-spacing - Witruimte
Afhandeling van witruimte binnen een element.
Waarden: normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line | inherit
Binnen deze cursus wordt hier verder geen aandacht aan gegeven.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>