MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Excel 2016   go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 27 Tabellen (4)
     
Inhoud cellen samenvoegen
Om cellen samen te voegen moeten we gebruik maken van een formule.
Ik heb het nog niet gehad over formules, maar je moet niet panikeren. Wat ik je nu ga vertellen is, wanneer je doet wat ik zeg, twee keer niks.

Het eerste wat we doen is een kolom toevoegen. Het is in deze kolom dat we de inhoud van, indien nodig, twee cellen gaan samenvoegen. Wanneer willen we deze samenvoegen?
Enkel wanneer in kolom C niks staat, want dat betekent dat onze familienaam slechts uit een deel bestond.

We plaatsen de cursor in cel D2 en typen de volgende formule in cel D2.
=ALS(C2="";A2;A2&" "&B2)

Laat ik eens proberen uitleggen wat hier allemaal staat.
Elke formule begint met een "is gelijk aan"-teken (=).
Vervolgens typ ik ALS(C2="" wat zoveel wil zeggen dan "wanneer cel C2 gelijk is aan niks", niks omdat er niks tussen de aanhalingstekens staat, en wat het geval is wanneer onze familienaam slechts uit één woord bestaat, moet Excel kijken naar het eerste argument.
Ik typ eerst een puntkomma (;), om vervolgens het argument in te geven wanneer aan deze bewering wordt voldaan, dus cel A2. Wat zoveel betekent als wanneer de cel C2 leeg is, dan geef je de cel A2 weer.
Wanneer echter niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dus wanneer de cel C2 niet leeg is, dan geef je de waarden van cel A2 en B2 weer, gescheiden met een spatie. Dat is deze code &" "&.
Het ampersand (&) teken betekent dat er nog wat volgt, en de spatie die we willen tussen de twee woorden wordt vermeld als aanhalingsteken - spatie - aanhalingsteken (" ")

Klik de Entertoets op je toetsenbord, en het resultaat verschijnt in cel D2.

 
Kopieer deze formule naar de overige rijen.
De vlugste manier om dit te doen is het blokje onderaan rechts van de geselecteerde cel (1) te dubbelklikken.
Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding, zijn enkel de kolommen samengevoegd indien dit nodig was.
>
Nu we de cellen hebben samengevoegd in een cel, kunnen we de twee afzonderlijke cellen verwijderen. Of toch niet?
Neen, de samengestelde cel, D2 bv., bevat een formule die zijn gegevens haalt in de cellen A2 en B2.

Dus wanneer je gegevens uit een van deze cellen zou verwijderen, betekent dit dat er uit deze cel geen gegevens meer kunnen opgehaald worden, en dus ook niet meer kunnen worden getoond.
Als voorbeeld heb ik de gegevens in cel A2 tot A6 verwijderd (1), en je ziet onmiddellijk dat de gegevens in kolom D ook worden aangepast (2).
 
Wat kunnen we nu doen.
Het eerste wat je moet doen is van al deze formules in kolom D waarden maken.
Selecteer hiervoor eerst alle cellen in kolom D die je tot waarden wil herleiden.
Rechtsklik de rand van de geselecteerde cellen, sleep de muisaanwijzer naar rechts over de naastliggende kolom (1) en zonder de muisknop los te laten, sleep je deze terug naar de originele kolom (2).
Laat de muisknop los en er verschijnt een menu.
Kies de opties "Hierheen kopiëren alleen als waarden" (3).
 
Wanneer je nu de inhoud van een cel bekijkt, zie je dat deze is gewijzigd in gegevens en niet langer meer bestaat uit een formule.
 

Het enige wat je nu nog kunt doen is de inhoud van de verschillende kolommen op de juiste plaats brengen. Dit kun je doen door deze te klikken en te slepen.
En wanneer dat is gebeurd, de overtollige kolommen verwijderen.

Nu, dit was zeker geen makkelijke les, vooral niet omdat je van formules nog niks hebt gezien.
Maar wanneer je deze les hebt begrepen, zal de rest van de cursus een makkie zijn voor jou.
Mocht dit niet het geval zijn ben je misschien best eerst een de lessen over formules te lezen.

 
Index - Vorige - Volgende
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>