MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Excel 2016   go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 66 Gegevensvalidatie (1)
     
Voorwaarden koppelen aan Gegevensvalidatie
We gebruiken de opdracht "Gegevensvalidatie", wanneer we zeker willen zijn dat gebruikers van het werkblad de juiste informatie invoeren in een cel.
 
Om Gegevensvalidatie toe te passen, selecteren we eerst de cel of het Bereik (1) waarop we de gegevensvalidatie willen hanteren.
Kies vervolgens het tabblad "Gegevens" in het lint, en klik de knop "Gegevensvalidatie".
 
In het dialoogvenster "Gegevensvalidatie" dat verschijnt, is het tabblad "Instellingen" (2) geselecteerd.
Standaard staat het vak "Toestaan" op "Alle waarden".

Klik het naar benedenwijzend pijltje (3) naast het vak "Alle waarden".
Dit opent een lijst met verschillende validatieopties.
Deze opties gebruiken vergelijkingsoperatoren om ingevulde gegevens te controleren.

In dit voorbeeld wil ik in het geselecteerd Bereik enkel de waarden tussen 0 en 10 kunnen ingeven, dus kies ik "Geheel getal" uit de lijst.

In het vak "Gegeven:" (4) kies ik de optie "tussen".
In het vak "Minimum" (5) geef ik de waarde 0 in.
In het vak "Maximum" (6) de waarde 10.
Dit lijkt me logisch.

Bovenaan rechts vinden we nog een aanvinkvakje: "Lege cellen negeren" (7).
Wanneer dit is aangevinkt, laat het ons toe lege cellen te negeren.

En helemaal onderaan hebben we nog het selectievakje "Deze wijziging toepassen op..." (8).
Wanneer dit is aangevinkt, zal Excel bij het wijzigen van validatiegegevens voor een cel, alle cellen aanpassen die gebruik maken van deze validatiegegevens.

 
Klik OK wanneer alle instellingen zijn ingegeven.
>
Zolang je nu een waarde ingeeft in een cel in het Bereik die ligt tussen 0 en 10, is er geen enkel probleem.
s dat niet het geval, geef je bijvoorbeeld 12 in, dan zal Excel ons waarschuwen dat dit niet kan.
 
Klikken op de knop "Opnieuw" zal ons toelaten een nieuwe poging te ondernemen.
Klikken op de knop "Annuleren" zal het ingevoerde wissen, maar de cel zal geselecteerd blijven.
Klikken op de knop "Help" opent Microsofts "Help voor Excel".
 
Nu kunnen we wel 100 keer de knop "Opnieuw" drukken, maar handiger wordt het wanneer er ons verteld wordt wat onze keuzes zijn.
 
Invoerbericht en foutmelding
We kunnen de gebruikers van ons werkblad het wat makkelijker maken om gegevens in te geven.

Het eerste is het invoerbericht.
Selecteer terug het Bereik, en klik de knop "Gegevensvalidatie".
Selecteer het tabblad "Invoerbericht" in het dialoogvenster.

Mocht dit niet zijn aangevinkt, klik je het vakje voor de tekst "Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd" (1). Dit geeft het bericht weer, wanneer een cel uit ons bereik is geselecteerd (2).
In het bovenste vak geef je een titel in (3), in het onderste het bericht (4).
Klik OK

 
Een tweede manier om de gebruikers van ons werkblad duidelijk te maken, dat er iets scheelt aan de informatie die ze willen ingeven, is de "Foutmelding".

Open hiervoor opnieuw het dialoogvenster "Gegevensvalidatie".
En selecteer het tabblad "Foutmelding".
Ook hier vink je het vakje voor de tekst "Foutmelding weergeven..." aan.

En ook hier geven we een titel en een bericht in.

In het vak "Stijl" hebben we drie mogelijkheden:

      1. Stoppen
      2. Waarschuwing
      3. Info
 
Wanneer we hebben gekozen voor "Stoppen", verschijnt er een waarschuwingsvenster met de knoppen "Opnieuw" en "Annuleren".
Deze optie laat nooit waarden toe die niet aan de voorwaarden voldoen.
 
Dit is niet het geval wanneer we hebben gekozen voor "Waarschuwing".
Hier heeft de gebruiker nog steeds de mogelijkheid zijn eigen waarde in te geven.
 
Hetzelfde geldt voor "Info".
De gebruiker kan steeds zijn eigen gegevens invoeren.
 
Ongeldige gegevens in een validatiebereik
Wanneer we dus hebben gekozen voor één van de laatste twee foutmeldingen, "Waarschuwing" of "Info", kunnen er fouten worden ingegeven door de gebruikers.
Om de cellen op te sporen met ongeldige informatie, selecteer je eerst het Bereik, en klik je daarna op het naar beneden wijzend pijltje naast de knop "Gegevensvalidatie".
Kies "Ongeldige gegevens omcirkelen" uit het drop-downmenu.
Dit plaatst rond elk verkeerd ingegeven cel een cirkel.
 
Om de cirkels terug te verwijderen, herhaal je deze stappen, maar kies je "Validatiecirkels verwijderen". Lijkt me logisch.
 
 
 
Index - Vorige - Volgende
 
 
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>