MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       
Tip 042    
Deze Tip werd geschreven door mezelf
 
Break Even analyse (tabel+grafiek+break even punt) - Deel 1
In deze tip toon ik je hoe je een Break Even analyse maakt in Excel.
 
 
We gebruiken een Break Even analyse om de minimaal te behalen omzet te bepalen om bijvoorbeeld een investering terug te verdienen. Hiervoor wordt een onderverdeling gemaakt in vaste en variabele kosten of met andere woorden, omzet-onafhankelijke en omzet-afhankelijke kosten.
Voorbeelden van vaste kosten zijn de huur van een pand en afschrijvingen.

Voorbeelden van variabele kosten zijn de aankoopprijs van het product en de lonen.

 
Ik toon je hoe je voor deze analyse de tabel maakt, de grafiek maakt, en het Break Even punt toont in de grafiek.
 
Laat ik beginnen met het maken van de tabel.

We beginnen met het totaal te berekenen van het aantal verkochte goederen en het totaal te berekenen van de hievoor variabele kostprijs.
Aangezien ik deze formule ga kopiëren naar onder en naar rechts maak ik van de eerste celverwijzing een semi-absolute celverwijzing, waarvan de kolom absoluut is en de rij relatief.
Dus $A5. Bij het kopiëren zal de kolom zal altijd A blijven omdat deze absoluut is, de rij 5 is relatief en zal zich aanpassen.
Volg je nog.

Dit gaan we vermenigvuldigen met de stukprijs in cel B2.
Hier is het net het omgekeerde, de kolom is relatief, en de rij is absoluut.
Dus B$2. Bij het kopiëren naar rechts zal de kolom zich moeten aanpassen naar de Variabele kost, kolom C dus, maar blijft de rij dezelfde, rij 2 dus.

 
Vervolgens gaan we deze formule kopiëren, eerst naar onder, dan naar rechts.
Dubbelklikken op de vulgreep van de cel, zal deze formule naar de onderliggende cellen kopiëren (1).
En klikken en slepen met de vulgreep van de onderste zojuist gekopieerde cel, zal de formule kopiëren naar de rechtse kolom (2).

Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding, worden alle formules in beide kolommen netjes aangepast aan de cel waar ze hun informatie moeten gaan halen.
Maar dit is allemaal maar basis-informatie.
Het enige dat we hier hebben gedaan, is een vlugge manier voor het kopiëren van formules over verschillende rijen en kolommen.

Kopieer jij liever de formule op jouw manier, dan kun je dit gerust doen.
Let er alleen op dat alle cellen voorzien zijn van de correcte formule.

Wat hebben we nu al?
De kolom met het totaal van de verkoop hebben we gehad (a), en we hebben de kolom met de variabele kost gehad (b).
Het volgende dat we gaan berekenen is de "Dekkingsbijdrage" (1).
Wat is de "Dekkingsbijdrage"?
De dekkingsbijdrage is het Totaal (a) min de Variabele kost (b).
Of met andere woorden, de dekkingsbijdrage laat ons zien hoeveel we over hebben om onze vaste kosten mee te betalen.
Dit is makkelijk, dat is cel B5-C5.
Ook deze formule kopiëren we naar onder door de vulgreep te dubbelklikken.
 
De volgende kolom is de kolom "Vaste kosten".
Of je nu iets hebt verkocht of niet, de vaste kosten blijven steeds hetzelfde.
De vaste kosten staan in cel D2, dus typen we in cel E5 de formule =D2, en maken deze celverwijzing absoluut =$D$2 (1). We gaan deze immers kopiëren naar de onderliggende cellen (2).
 
De volgende kolom is de kolom "Totale kost".
Dit zijn de variabele kosten plus de vaste kosten, of om het in een formule uit te drukken =C5+E5.
Ook deze formule kopiëren we naar de onderliggende cellen.
 
En als laatste kolom hebben we nog de kolom "Netto winst".
De netto winst is het Totaal - de Totale kost, of om het in een formule uit te drukken =B5-F5.
Ook deze formule kopiëren we naar onder.
 
In het volgende deel gaan we de grafiek maken
 
 
Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4
 
Index

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>