MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       
Tip 44 - Deel 1    
Deze Tip werd geschreven door Valentin, waarvoor mijn dank.
 
Dynamische keuzelijst en verticaal zoeken in een dynamisch gebied (1)
In Excel clip tip 046 wordt besproken hoe je een keuzelijst (dropdown) kan maken.
In Cursus Excel 2007 Les 37 wordt Verticaal zoeken besproken.
 
In deze tip bespreken we:
1. De dynamische keuzelijst.
2. Verticaal zoeken in een dynamisch gebied.
Wat is een dynamische keuzelijst? Met een dynamisch keuzelijst bedoelen we dat wanneer we meer gegevens aan een lijst (kolom of rij) toevoegen of verwijderen, deze wijziging ook automatisch in de keuzelijst doorgevoerd wordt.
 
Het voorbeeldbestand kan je hier downloaden
 
De dynamische keuzelijst.
Neem de gegevens over van de cellen A1 tot en met B10 onderstaande afbeelding.
We gaan een dynamische keuzelijst maken van de gegevens van kolom A.
We maken hiervoor gebruik van een formule met de functies VERSCHUIVING en AANTALARG.
 
De functie VERSCHUIVING maakt gebruik van 5 parameters nl. verwijzing, rijen, kolommen, [hoogte], [breedte].
Verwijzing is vereist. De verwijzing ten opzichte waarvan de verschuiving moet plaatsvinden. verwijzing moet een verwijzing zijn naar een cel of een bereik van aangrenzende cellen. Als dit niet het geval is, geeft VERSCHUIVING de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
 
Rijen is vereist. Het aantal rijen, omhoog of omlaag, waarnaar u de cel in de linkerbovenhoek wilt laten verwijzen. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft, komt de cel in de linkerbovenhoek van de resulterende verwijzing vijf rijen onder de verwijzing. rijen kan zowel een positief getal (oftewel een getal onder de uitgangsverwijzing) als een negatief getal zijn (oftewel een getal boven de uitgangsverwijzing).
 
Kolommen is vereist. Het aantal kolommen, naar links of naar rechts, waarnaar u de cel in de linkerbovenhoek wilt laten verwijzen. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft, komt de cel in de linkerbovenhoek van de resulterende verwijzing vijf kolommen rechts van de verwijzing. kolommen kan zowel een positief getal (oftewel een getal rechts van de uitgangsverwijzing) als een negatief getal zijn (oftewel een getal links van de uitgangsverwijzing).
 
Hoogte is optioneel. De hoogte, uitgedrukt in een aantal rijen, die u wilt toekennen aan de resulterende verwijzing. hoogte moet een positief getal zijn.
 
Breedte is optioneel. De breedte, uitgedrukt in een aantal kolommen, die u wilt toekennen aan de resulterende verwijzing. breedte moet een positief getal zijn.
 
De functie AANTALARG (aantal argumenten) telt het aantal niet-lege cellen in een bereik.
 
We beginnen met onze formule samen te stellen in een willekeurige cel, zo kunnen we beroep dan op de formule invoerhulp (de formulehulp hebben we niet ter beschikking wanneer we de formule willen samenstellen in het dialoogvenster “Nieuwe naam”, dat besproken wordt in punt 12).
 
We typen =VERSCHUIVING
De eerste parameter Verw(1) is de eerste cel van de dynamische lijst.
 
We klikken in cel A2, drukken de functietoets F4 (we maken de celverwijzing absoluut) typen puntkomma, de formule is nu: =VERSCHUIVING($A$2;
 
Voor de tweede parameter RIJEN(2) moeten we opgeven hoeveel rijen ten opzichte van de verwijzing we moeten verschuiven, vermits we ten opzichte van cel A2 geen rijen moeten verschuiven typen we een nul en vervolgens een puntkomma.
 
De formule is nu: =VERSCHUIVING($A$2;0;
 
Voor de derde parameter KOLOMMEN(3) moeten we opgeven hoeveel kolommen ten opzichte van de verwijzing we moeten verschuiven, vermits we ten opzichte van cel A2 geen kolommen moeten verschuiven typen we een nul en vervolgens een puntkomma.
 
De formule is nu: =VERSCHUIVING($A$2;0;0;
 
Voor de vierde parameter HOOGTE(4) moeten we de hoogte opgeven van het cellenbereik dat geselecteerd moet worden (met hoogte wordt bedoeld: uit hoeveel rijen moet het geselecteerde gebied bestaan)
 
Als we zien naar het voorbeeld is de hoogte 9 rijen nl. van A2 tot en met A10, we kunnen als vierde parameter (Hoogte) 9 opgeven, maar als er in de onderliggende rijen waarden worden ingegeven is de hoogte niet meer juist.
We gaan om de hoogte te bepalen gebruik maken van de functie AANTALARG, we typen achter de laatste puntkomma AANTALARG(
We moeten nu als parameter waarde1(5)een bereik selecteren. Als bereik nemen we de volledige kolom A.
We klikken op de kolomkop van kolom A drukken de functietoets F4 en typen het sluitende haakje
 

De formule tot nu:
=VERSCHUIVING($A$2;0;0;AANTALARG($A:$A)

 

Selecteer in de formulebalk het gedeelte AANTALARG($A:$A) in de formule en druk de functietoets F9, en als resultaat van de functie krijgen we 10(6).

 

De functie AANTALARG telt het aantal niet-lege cellen in een bereik, vermits we de hele kolom selecteren voor de functie AANTALARG wordt dus cel A1 wordt meegeteld. We zoeken echter het aantal cellen met gegevens vanaf cel A2 naar beneden, dus alle cellen die en gegevens bevatten en boven de eerste parameter van VERSCHUIVING (Verw) staan mogen niet meegerekend worden, in dit voorbeeld betreft het 1 cel nl. A1 die en gegevens bevat en boven de parameter Verw staat, we trekken deze waarde dan ook af van AANTALARG.
Druk CTRL-Z,  de formule wordt terug =VERSCHUIVING($A$2;0;0;AANTALARG($A:$A) en plaats de cursor achter het sluitende haakje van de formule.
We typen achter het sluitende haakje -1 (min 1) en een puntkomma.

 

Als laatste parameter van de functie  VERSCHUIVING (Breedte)(7)wordt gevraagd naar de breedte van het gebied (met breedte wordt bedoeld: uit hoeveel kolommen moet het geselecteerde gebied bestaan), vermits deze parameter optioneel en we geen bijkomende kolommen selecteren  kunnen we deze weglaten.

 

Druk eenmaal Backspace (de puntkomma wordt gewist)en typ het sluitende haakje.

 

De formule is nu: =VERSCHUIVING($A$2;0;0;AANTALARG($A:$A)-1)

 
Selecteer in de formulebalk de hele formule, klik met de rechtermuisknop en selecteer Kopieren en druk ENTER. (Opgelet de formule geeft nu een foutmelding vermits de betreffende door de formule geselecteerde cellen A2 tot en met A10 niet kunnen weergegeven in de cel waarin de formule is samengesteld)
Ga op het lint naar “Formules”(8) en klik op “Namen beheren”(9), of druk CTRL+F3.
 
We gaan verder in deel 2
 
Deel 1 - Deel 2 - Deel 3
 
Index

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>