MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       
Tip 68    
Deze Tip werd geschreven door Valentin, waarvoor mijn dank.
 
Waarde eenmaal kiezen in keuzelijst - Deel 1
Op vraag van Maurice en Harm heeft Valentin volgende tip geschreven.
In Excel tip 041 wordt uitgelegd hoe je vermijdt dat er duplicaten worden ingetypt, in deze tip bespreken we hoe je duplicaten vermijdt door gebruik te maken van een keuzelijst, die verkleint bij het maken van een keuze.
Het voorbeeldbestand kun je hier downloaden
 
Wat we willen verkrijgen is wanneer we een naam kiezen uit de keuzelijst(1), dat die naam dan verwijderd wordt uit de keuzelijst.
 
We beginnen eerst met het maken van een lijst van de werknemers in de cellen F3 tot en met F22(2) (in dit voorbeeld 20 werknemers).
Dan gaan we bepalen wat er moet komen in de cellen H3 tot en met H22 wanneer er een naam gekozen wordt uit de keuzelijst.
We typen de volgende formule in cel H3:
=ALS(OF($C$3:$C$22=F3);F3;"") en drukken CTRL+SHIFT+ENTER, de formule wordt nu een matrixformule  {=ALS(OF($C$3:$C$22=F3);F3;"")}.
Met nog steeds cel H3 geselecteerd kopiëren we met de vulgreep de formule naar beneden tot en met cel H22(3)
Nu de formule voor de namen die nog niet gebruikt zijn
 
We typen in cel I3:
=ALS(RIJEN($I$3:I3)>AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22) ;"";
INDEX($F$3:$F$22;KLEINSTE(ALS($H$3:$H$22="";RIJ($H$3:$H$22)-RIJ($H$3)+1);RIJEN($I$3:I3))))
En drukken CTRL+SHIFT+ENTER de formule verandert nu in een matrixformule:
{=ALS(RIJEN($I$3:I3)>AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22);"";
INDEX($F$3:$F$22;KLEINSTE(ALS($H$3:$H$22="";RIJ($H$3:$H$22)-RIJ($H$3)+1);RIJEN($I$3:I3))))}
 
Hoe werkt deze formule?
het eerste gedeelte
ALS(RIJEN($I$3:I3)>AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22) ;""

De functie RIJEN geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing.
De functie AANTALARG telt het aantal niet-lege cellen in een bereik.
Als het aantal rijen van het bereik I3 tot en met I3 (= 1 rij) groter is dan AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22) geef dan als resultaat NIETS, als we de formule naderhand naar beneden kopiëren verandert de formule =ALS(RIJEN(I$3:I22)> AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22);""
Als het aantal rijen van het bereik I3 tot en met I22 (= 20 rijen) groter is dan AANTALARG($F$3:$F$22)-AANTALARG($C$3:$C$22) geef dan als resultaat NIETS.

Vb. voor cel I22: als in cel C10 een naam gekozen is uit de lijst (in dit voorbeeld: Marc).
Als het aantal rijen van het bereik I3 tot en met I22 (=20)(4) groter is dan AANTALARG($F$3:$F$22) (=20)(5) -AANTALARG($C$3:$C$22) (=-1) (6)  (=19)geef dan als resultaat NIETS(7).

 
Het tweede gedeelte van de formule, dus als niet aan de ALS voorwaarde wordt voldaan,
We nemen als voorbeeld de formule voor cel I3 (dus de eerste rij van het cellengebied  I3 tot en met I22)

INDEX($F$3:$F$22;KLEINSTE(ALS($H$3:$H$22="";RIJ($H$3:$H$22)-RIJ($H$3)+1);RIJEN($I$3:I3))))

 

De functie =INDEX geeft als resultaat een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik.
De syntaxis van de functie INDEX heeft de volgende parameter: INDEX(matrix, rij_getal,[kolom_getal]).
Parameter :1 Matrix   =vereist. Een cellenbereik of een matrixconstante.

 

Als matrix slechts één rij of kolom bevat, is het bijbehorende argument rij_getal of kolom_getal optioneel.

Als matrix meerdere rijen en kolommen bevat en alleen rij_getal of kolom_getal wordt gebruikt, geeft INDEX als resultaat een matrix van de gehele rij of kolom in matrix.

Parameter 2: rij_getal   =vereist. Selecteert de rij in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Als u rij_getal weglaat, is kolom_getal een verplicht argument.

Parameter 3: kolom_getal   =optioneel. Selecteert de kolom in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Als u kolom_getal weglaat, is rij_getal een verplicht argument.
 
INDEX($F$3:$F$22 = het cellenbereik waaruit we de namen moeten ophalen.
voor de tweede parameter van index, rij getal gebruiken we de formule:
KLEINSTE(ALS($H$3:$H$22="";RIJ($H$3:$H$22)-RIJ($H$3)+1);RIJEN($I$3:I3)
De functie =KLEINSTE bepaalt de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensbereik. Gebruik deze functie om waarden met een bepaalde relatieve positie in een gegevensverzameling op te halen.
De functie =KLEINSTE heeft 2 parameters
Parameter 1:matrix  =vereist. Een matrix of een bereik met numerieke gegevens waarin u de op k-1 na kleinste waarde wilt bepalen.
 

Parameter 2: k  =vereist. De positie (geteld vanaf de kleinste waarde) in de matrix of het cellenbereik met gegevens.
Een voorbeeld van de functie =KLEINSTE
In onderstaand voorbeeld hebben we in het cellenbereik A1 tot en met A10 een reeks getallen, en in cel C1 de formule =KLEINSTE(A1:A10;3).
De formule werkt als volgt: geef uit het cellengebied A1 tot en met A10 de derde kleinste waarde.

 
Ter informatie: GratisCursus.be denkt aan zijn cursisten, denk ook aan GratisCursus.be
 
>
 
We gaan verder in Deel 2
Deel 1 - Deel 2 - Deel 3
 
 
 
Index

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>