MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       

Tip 105

   
Deze Tip werd geschreven door Valentin, waarvoor mijn dank.
 
Op vraag van Hermine V. heeft Valentin volgende tip geschreven.
 
Sorteren van gegevens in tabellen en draaitabellen met keuzerondjes en macro’s
In deze tip bespreken we het sorteren van gegevens in een tabel en een draaitabel met behulp van macro’s en keuzerondjes.
Het voorbeeldbestand kan je hier downloaden.
 
Wanneer we werken met een bestand waarin we macro’s gaan opnemen of vba code schrijven is het best om het bestand eerst op te slaan met de extensie .xlsm: Excel-werkmap met macro’s(1).
 
Sorteren in tabel
In Cursus Excel 2007 Les 23 vindt je de uitleg om gegevens op te maken als tabel en in Cursus Excel 2007 Les 24 wordt uitgelegd hoe je in een tabel gegevens kan sorteren met behulp van de filterknoppen van de kolomtitels(2), om niet telkens deze handeling te moeten herhalen gaan we sorteren met behulp van keuzerondjes die macro’s uitvoeren(3).
 
We nemen eerst de macro op om de kolom “Datum” te sorteren.
Regels voor naamgeving van macro’s:
  1. Een macronaam mag niet beginnen met een cijfer.
  2. Er mogen geen spaties voorkomen in de naam.
  3. De volgende tekens zijn niet toegelaten: ! . @ # & $
  4. Je mag dus de woorden aan elkaar vast schrijven en bv. elk nieuw woord met een hoofdletter beginnen “SortDatumTabel” of tussen de woorden het onderstrepingsteken plaatsen “Sort_datum_tabel”
 
We gaan op het lint naar het tabblad “Ontwikkelaars”(4), (hat tabblad “Ontwikkelaars” zichtbaar maken (zie Cursus Excel automatiseren Les 3), en klikken op “Macro opnemen”(5).
 
In het dialoogvenster “Macro opnemen” wissen we in het vak “Macronaam” de standaard benaming die Excel geeft aan de macro “Macro1” en typen we een toepasselijke naam voor de macro bv: SortDatumTabel(6).
In het vak “Macro opslaan in” kiezen we voor “Deze werkmap”(7) en we geven een beschrijving op voor de macro(8) en klikken OK (een beschrijving opgeven is niet verplicht).
 
We klikken op het naar beneden wijzend pijltje van de kolomtitel “Datum”(9) en kiezen voor “Sorteren van nieuw naar oud”(10).
We klikken op “Opname stoppen”(11).
 
We nemen ook de macro’s op voor de kolommen Schoenen, Riemen en Handtassen en geven ze ook toepasselijke namen bv. SortSchoenenTabel, SortRiemenTabel en SortHandtassenTabel.
 
We passen de rijhoogte aan van de eerste rij tot 40 pixels(12) (Rijhoogte aanpassen zie Cursus Excel 2007 Les 16).
 
We gaan nu op het lint naar “Ontwikkelaars(13)”, klikken op “Invoegen”(14) en kiezen voor “Keuzerondje”(15)
 
We tekenen met ingedrukte linkermuisknop het keuzerondje in cel A1 (16).
 
Met het keuzerondje nog geselecteerd dubbelklikken we op de tekst en met de DELETE-TOETS wissen we de tekst (17).
 
We gaan met de muiscursor naar één van de hoeken van het keuzerondje tot deze veranderd in een dubbele pijl(18) en verslepen met ingedrukte linkermuisknop de hoek tot deze een vierkantje vormt(19).
 
Met de pijltjestoetsen kunnen we het nog geselecteerde rondje verplaatsen zodat het horizontaal in het midden uitgelijnd is in de cel.
We drukken CTRL+C om het rondje te kopiëren, selecteren cel B1 en drukken CTRL+V om het te plakken.
Ook hier kunnen we het rondje uitlijnen met de pijltjes toetsen.
We plakken het rondje ook in de cellen C1 en D1(20).
 
We klikken met de rechtermuisknop op het eerste keuzerondje en kiezen voor “Macro toewijzen”(21).
 
In het dialoogvenster “Macro toewijzen aan object” kiezen we bij “Macro’s in” voor “Deze werkmap(22)” en klikken op de macro “SortDatumTabel(23)” en klikken op OK.
 
We herhalen de punten 21, 22 en 23 voor de resterende keuzerondjes en koppelen ze aan de juiste macro’s .
Wanneer we nu op de keuzerondjes klikken worden de gegevens gesorteerd.
 
Sorteren in draaitabel
In Cursus Excel 2007 Les 47 wordt uitgelegd hoe je van een tabel een draaitabel maakt.
Eerst wat uitleg over het sorteren van velden in draaitabellen. In een tabel heeft elke kolom een filterknop(24), in een draaitabel heeft niet elke kolom een filterknop(25).
 
We kunnen in een draaitabel de andere velden (de kolomlabels) wel filteren met de filterknop van de eerste kolom (de rijlabels).
Sorteren van de ander velden: we klikken op de filterknop en in het menu hebben we dan verschillende opties.
“Sorteren van Oud naar nieuw”, “Sorteren van nieuw naar oud” en “Meer sorteeropties”(26), de opties van “ Sorteren van oud naar nieuw” en “Sorteren van nieuw naar oud” zijn van toepassing op de eerste kolom (rijlabel), in ons voorbeeld is dat de kolom “Datum” .
 
Met de optie “Meer sorteeropties” hebben we talrijke mogelijkheden om te sorteren, één van die opties is keuzelijsten die ons de mogelijkheid geven te sorteren op de andere velden (kolomlabels)(27) in ons voorbeeld de kolommen “Som van Schoenen” , “Som van Riemen” en “Som van Handtassen”.
 
We nemen de macro’s op, geven ze een toepasselijke naam, bv. SortDatumDraaitabel, SortSchoenenDraaitabel , SortRiemenDraaitabel en SortHandtassenDraaitabel.
We plaatsen de keuzerondjes en koppelen deze aan de macro’s zoals beschreven voor tabellen.
 
Wanneer we nu op de keuzerondjes klikken worden de gegevens gesorteerd.
Opmerking:
Nadat je de macro’s hebt opgenomen en gekoppeld aan de keuzerondjes mag je de benaming van de kolomtitels niet wijzigen, niet voor tabellen nog voor draaitabellen, de macro’s zullen een foutmelding geven. Denk dus eerst na welke benaming je geeft aan de kolomtitels.
 
>
 
 
Heb je vragen betreffende deze tip, mail me Valentin
 
Index

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>