MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       

Tip 144

   
Deze Tip werd geschreven door mezelf
 

SOM.ALS

Op vraag van Marc Vergote leg ik jullie uit hoe je een som maakt van verschillende getallen, enkel wanneer aan een ingestelde voorwaarde wordt voldaan.
Het voorbeeldbestand kun je hier downloaden
 
Marc wenst in cel F15 (1) de som te weten van alle getallen in kolom F (2), maar enkel wanneer de code in kolom "Code" (3) gelijk is aan de code in cel D15 (4).
 

Hiervoor gebruiken we de functie SOM.ALS, voor de Engelse softwaregebruikers SUMIF
Met de functie SOM.ALS kun je de waarden in een bereik optellen, die voldoen aan criteria die je instelt.

Typ in cel F15 volgende formule:
=SOM.ALS($D$2:$D$13;$D15;$F$2:$F$13)

Ik leg deze even uit.
$D$2:$D$13:
is het bereik dat moet voldoen aan de voorwaarde. We maken al deze celreferenties absoluut omdat we de formule straks gaan kopiëren naar onder.

$D15:
is de cel met de voorwaarde waaraan moet worden voldaan, om opgenomen te worden in de som.
Enkel de kolom maken we absoluut omdat we wanneer we de formule naar onder kopiëren enkel de rij moet worden aangepast, NIET de kolom.

$F$2:$F$13:
is het bereik waarvan de som moet worden gemaakt.
Alle celreferenties moeten absoluut worden gemaakt, omdat dit steeds dezelfde kolom en steeds dezelfde rijen zijn.

Klik de knop Enter, en je hebt wat je nodig hebt. Enkel de som van de cellen waarvan de code gelijk is aan 22,1

 
Kopiëren we deze formule naar onder, dan zie je dat hiervan enkel de cel met de voorwaarde is aangepast.
 
En hetzelfde geldt voor de volgende cel.
 
 
GratisCursus denkt aan jullie, denk aan GratisCursus
 
>
 
Index
 
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>