MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Lightroom 3   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 14 Ontwikkel-module (3)  
       
Details
Om een afbeelding te verscherpen kiezen we het deelvenster "Details".
In het deelvenster "Details" hebben we twee categorieën.
De categorie "Verscherpen" (1), en de categorie "Ruisreductie" (2).

Laat ik eerst eens beginnen met het verscherpen van een foto.
Wanneer je een foto verscherpt bekijk je deze het beste in een 1:1 verhouding. Dus in de originele grootte. Om een foto te bekijken in 1:1 verhouding klik je in de foto.

In de categorie "Verscherpen" hebben we vier opties.

 1. Hoeveel
  Hiermee pas je de scherpte van de randen aan. Verhoog je de waarde, verhoog je de verscherping. Met de waarde nul (0) schakel je de verscherping uit.
  Persoonlijk vind ik, begin je met een hoge waarde, en werk je verder door deze te verlagen.
 2. Straal
  Hiermee pas je de grootte aan van de details waarop de verscherping wordt toegepast. Voor foto's met bijzonder weinig details kun je beter een kleinere straal instellen.
 3. Details
  Hiermee bepaal je hoeveel vaak voorkomende gegevens worden verscherpt in de afbeelding en in hoeverre de verscherping de randen benadrukt. Bij een lagere instelling worden vooral de randen verscherpt om vervaging te verwijderen.
 4. Masker
  Hiermee bestuur je een randmasker. Wanneer je nul (0) kiest, worden alle aspecten van de afbeelding in dezelfde mate verscherpt. Als u 100 kiest, blijft het verscherpen grotendeels beperkt tot de gebieden bij de scherpste randen.

Tip.
Hou de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt tijdens het slepen van een schuifhendel om te zien welke gebieden worden verscherpt (witte gebieden) en welke gebieden worden gemaskeerd (zwarte gebieden).

 1. Zo krijg je een zwart/wit voorstelling van de foto bij het slepen van de hendel "Hoeveelheid".
  En dit is interessant omdat Lightroom toch enkel de grijswaarden verscherpert en niet de kleuren.
 2. Bij het slepen van de hendel "Straal" krijg je een wat diepte-effect te zien aan de randen.
 3. Bij het slepen van de hendel "Details" krijg je een onderdrukte weergave te zien van het slepen met de straal-hendel. Je gebruikt deze hendel om de scherpte van de randen bij te stellen, en minder om de zachtere delen van de foto bij te stellen.
 4. En bij het slepen van de hendel "Masker" krijg je een beeld met de randen in de foto. Hoe hoger de waarde voor deze hendel, hoe minder scherp de zachtere delen van de foto. Dus meer detail voor de randen, minder voor de zachtere delen. De witte delen in deze weergave tonen je de delen waarop deze handeling wordt uitgevoerd, de zwarte delen waarop deze handeling niet wordt uitgevoerd.
>
Klik de knop "Inschakelen/Uitschakelen" om de foto te bekijken met verscherpring of zonder verscherping.
 
De tweede categorie die we vinden onder de module "Ontwikkelen" is "Ruisreductie".
Met afbeeldingsruis worden overbodige, zichtbare elementen bedoeld, waardoor de kwaliteit van de afbeelding afneemt.
Toch is ruis in je foto niet altijd slecht, want door het overmatig reduceren van het ruis kun je heel de diepte van je foto verwijderen.
Dus je moet ergens een voorwaarde stellen van wat kan en wat niet kan tussen het verscherpen van de foto en het reduceren van het ruis.
In de categorie ruis hebben we vijf opties:
 1. Luminantie
  Hiermee verminder je het luminantieruis.
 2. Details
  Deze is handig voor foto's met zeer veel ruis. Hiermee wordt de drempel voor luminantiedetail ingesteld. Hogere waarden geven meer details, lagere waarden geven resultaten met minder ruis, maar verwijderen ook details.
 3. Contrast
  Hiermee stel je het luminantiecontrast in. Handig voor foto's met zeer veel ruis.
  Hogere waarden behouden het contrast, maar kunnen vlekken met ruis veroorzaken.
  Lagere waarden geven resultaten met minder ruis, maar ook met minder contrast.
 4. Kleurtint
  Hiermee verminder je het kleurruis.
 5. Details
  Hiermee stel je de kleurruisdrempel in.
  Hogere waarden geven dunne, gedetailleerde en gekleurde randen goed weer.
  Lagere waarden verwijderen kleurspikkels, maar kunnen hierdoor het overvloeien van kleuren veroorzaken.
Lenscorrecties

In het deelvenster Lenscorrecties van de module Ontwikkelen kun je vervormingen in cameralenzen corrigeren.
Kies "Handmatig" in het deelvenster Lenscorrecties.
Een woordje uitleg over de beschikbare opties:

Categorie Transformatie:

 • Vervorming
  Deze gebruiken we om vervorming te corrigeren en lijnen recht te maken die bij het midden vandaan buigen.
 • Verticaal
  Hiermee corrigeer je het perspectief dat wordt veroorzaakt doordat de camera onder een hoek naar boven of beneden is gehouden.
 • Horizontaal
  Hiermee corrigeer je het perspectief dat wordt veroorzaakt wanneer de camera onder een hoek naar links of rechts is gehouden.
 • Roteren
  Hiermee corrigeer je dat de camera onder een hoek is gehouden. Gebruikt hiervoor het midden van de niet-bijgesneden foto als rotatie-as.
 • Schaal
  Hiermee pas je de afbeeldingsschaal naar boven of beneden aan. Hiermee kun je ook lege gebieden verwijderen die het resultaat zijn van perspectiefcorrecties en vervormingen. En hiermee geef je de gebieden van de afbeelding weer die voorbij de uitsnijdgrens lopen.
 • Uitsnijden behouden
  Hiermee beperk je het uitsnijden tot het afbeeldingsgebied, waardoor grijze randpixels niet worden opgenomen in de foto.

Categorie Vignetten lens:

 • Hoeveelheid
  Sleep met de schuifregelaar "Hoeveelheid" naar rechts om de hoeken van de foto lichter te maken.
  Sleep deze naar links om de hoeken van de foto donkerder te maken.
 • Middelpunt
  Sleep met de schuifregelaar "Middelpunt" naar links om de hoeveelheidsaanpassing toe te passen op een groter gebied buiten de hoeken.
  Sleep de schuifregelaar naar rechts om de aanpassing tot een kleiner gebied dicht bij de hoeken te beperken.

Categorie Kleurafwijking:

 • Rood / cyaan
  Hiermee wijzig je de grootte van het rode kanaal ten opzichte van het groene kanaal en worden hierdoor rode/cyaankleurige randen gecompenseerd.
 • Blauw / geel
  Hiermee wijzig je de grootte van het blauwe kanaal ten opzichte van het groene kanaal en worden hierdoor de blauwe/gele randen gecompenseerd. Wanneer je de te corrigeren kleurranden beter wilt zien, houdt u bij het slepen van de schuifregelaar de Alt-toets ingedrukt.
 • Rand verwijderen
  Kies "Alle randen" om de kleurvorming aan alle randen te corrigeren, inclusief eventuele sterke wijzigingen in kleurwaarden.
 
 
go to : Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>