MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Access   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 12 De "Control" Toolbox gebruiken  
       
De "Control" toolbox - Werkset
In Access kunnen we makkelijk verschillende types "controls" toevoegen via de control Toolbox.
Hieronder zie je een afbeelding van de verschillende "Controls" die ons beschikbaar worden gesteld:
   
-objecten selecteren
-select objects

-control Wizard
-control Wizard
-label
-label
-tekstvlak
-textbox
-groepsvak
-option group
-wisselknop
-toggle button
-keuzerondje
-option button
-selectievak
-check box
-keuzelijst
-combo box
-lijst
-list box
-opdrachtknop
-command button
-afbeelding
-image
-niet afhankelijk object
-unbound object frame
-afhankelijk object
-bound object frame
-pagina einde
-page break
-tab controle
-tab control
-subformulier
-subform
-lijnen
-line
-rechthoek
-rectangle
-meer controles
-more controls
     

Om een "Control" toe te voegen, selecteren we de "control" die we wensen in de Toolbox, klikken en slepen we in het formulier op de plaats waar we de "control" willen plaatsen.

 
We kunnen de control van plaats wijzigen op dezelfde manieren die we in de vorige les hebben besproken.
 
In deze les zullen we zien hoe we controls toe voegen aan ons formulier of rapport in design View.

Om het allemaal wat makkelijker te maken, vergewissen we er ons van dat de knop control Wizard is geselecteerd.
Wanneer deze knop is ingedrukt voor we het object toevoegen aan ons formulier of rapport, zal de geassocieerde wizard automatisch opstarten.

 
De Control Toolbox (werkset) zal automatisch verschijnen wanneer je een formulier of rapport aanmaakt in Design View.
Mocht je het hebben gesloten, kan je het steeds weer openen door te klikken op View - toolbox in de menubalk in Design View.
 
Toevoegen "Label Controls"
De label control gebruiken we om tekst toe te voegen aan ons formulier.
Om een label toe te voegen selecteren we de knop , en klikken en slepen we op de plaats waar we ons label willen plaatsen in het formulier.
Er is geen wizard geassocieerd met deze control, dus als je de muisknop los laat zal er enkel een tekstvlak te zien zijn waar we onze tekst kunnen ingeven.
Hou er rekening mee, wanneer je niet direct de tekst ingeeft, maar ergens anders op het formulier klikt, het labelobject zal verdwijnen.
 
Wens je de tekst te bewerken, selecteer je eerst het label, dan de tekst, dan pas kan je de tekst aanpassen.
Eénmaal de tekst naar je wensen, klik je ergens op je formulier om het label te deselecteren.
 
Toevoegen "Afbeelding Controls"
Afbeelding controls worden toegevoegd om ons formulier wat meer "flair" te geven.
Om een afbeelding toe te voegen openen we het formulier in Design View.
In de control Toolbox selecteren we de Image knop , en klikken en slepen we op de plaats in ons formulier of rapport waar we de afbeelding willen hebben.
Wanneer we onze muisknop los laten zal de "control" zichzelf invoegen in ons formulier, en zal het dialoogvenster "Insert Picture" verschijnen.
Klik op de dropdown knop "Look In:" om te navigeren naar de folder waar je afbeelding is te vinden op je PC.
Selecteer je afbeelding en klik op OK.
 
Toevoegen "Lijn Controls"
"Lijn Controls", zoals je wel doorhebt, voegen lijnen toe aan je rapport of formulier.
We kunnen deze gebruiken om ons formulier/rapport in te delen in secties.
 
Om een lijn toe te voegen openen we het formulier in Design View.
In de control Toolbox selecteren we de "lijn" knop , en klikken en slepen we op de plaats in ons formulier of rapport waar we de lijn willen hebben.
De lijn verschijnt wanneer we onze muis loslaten.
Er is geen Wizard geassocieerd met om een lijn toe te voegen.
 
Toevoegen "Rechthoek Controls"
Rechthoek controls kunnen "frames" creëren in ons formulier
 
Om een rechthoek toe te voegen openen we het formulier in Design View.
In de control Toolbox selecteren we de rechthoek knop , en klikken en slepen we op de plaats in ons formulier of rapport waar we de rechthoek willen hebben.
De rechthoek verschijnt wanneer we onze muis loslaten.
 
Er is geen Wizard geassocieerd met deze Control.
We kunnen de rechthoek naar achter of voor verplaatsen door te in onze menubalk op Format - Bring to Front of Send to Back.
 
Toevoegen Keuzelijst Control ("Combo box Controls")
De Combo Box controls laten je toe om dropdown menu's te maken van waaruit de gebruiker een keuze moet maken.
De verschillende keuzes in de menu kunnen uit een tabel of query worden gehaald of je kan zelf handmatig keuzes ingeven.
Deze controles kunnen de fouten bij het ingeven van data in de velden drastisch verminderen.
Mocht je "Look Up" velden hebben ingegeven in je tabel, zal het je opvallen dat dit soort type veld automatisch als keuzelijsten worden weergegeven in je formulier.
Dit is geen vereiste, we kunnen combo boxen ook aanmaken in ons formulier die niet zijn verbonden aan Look Up velden.
 
Om een combobox te creëren in ons formulier, selecteren we de combo box knop , en klikken en slepen op de plaats in ons formulier waar we deze willen hebben.
Als je de Wizard button hebt geselecteerd voor je dit doet, zal de "combo box wizard" starten in een dialoogvenster, om je te begeleiden de "combo box controle" tot stand te brengen.
Beantwoord de vragen die in de verschillende vensters van de Wizard worden gesteld, en klik Next tot je aan het einde bent.
Dan klik je op Finish.
Comboboxen worden bijna uitsluitend gebruikt door formulieren, omdat rapporten enkel dienen om gegevens uit onze databank te lezen.
 
Het maken van "Lijst Controls" (List Box Controls)
List Box controls tonen veel gelijkenis met comboboxes.
De verschillende keuzes in de menu komen ook uit een tabel of query, of je kan ook zelf handmatig keuzes ingeven.
Het enige verschil is, in een combobox moet de gebruiker op de dropdown menu klikken voor hij een keuze kan maken, en in de list box staan de keuzes steeds op het scherm.
De "Lijst Controls" nemen hierdoor ook meer plaats in op ons formulier.
>
Om een List box te creëren in ons formulier, selecteren we de list box knop , en klikken en slepen op de plaats in ons formulier waar we deze willen hebben.
Als je de Wizard button hebt geselecteerd voor je dit doet, zal de "list box wizard" starten in een dialoogvenster, om je te begeleiden de "list box controle" tot stand te brengen.
Beantwoord de vragen die in de verschillende vensters van de Wizard worden gesteld, en klik Next tot je aan het einde bent.
Dan klik je op Finish.
       
Tab order instellen     style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
Wanneer de gebruiker een formulier opent in Access kunnen ze van veld naar veld springen door het gebruik van de Tabtoets op hun toetsenbord.
De orde hoe de cursor zich van veld naar veld verplaatst kunnen we instellen:
 
Klik op in de menubalk op View - Tab Order...
Dan opent zich een venster
In dit venster zijn alle aanwezige "Control" die op ons formulier zijn geplaatst terug te vinden:
 
Access zal het taborder weergeven in de volgorde dat we de controls op het formulier hebben geplaatst.
Nu kunnen we de volgorde van verspringen wijzigen door te klikken en te slepen van het veld in het Tab Order dialoogvenster, op het grijze vakje naast de veldnaam, naar boven of onder.
Klik op OK als alle tab orders zijn ingesteld.
       
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>