MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Access   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 17 Macro's  
     
Macro's maken en gebruiken
Een macro zijn een aantal geautomatiseerde handelingen die één of meerdere taken uitvoeren, door simpelweg op een knop te duwen.
Een macro kan handig zijn om gebruikers met uw databank te laten werken.
Je kan handelingen zoals bvb sluiten, openen, afdrukken van formulieren of rapporten laten uitvoeren, door op een knop te drukken.
Je kan ook macro's gebruiken om te controleren welke gegevens zijn ingevoerd in een veld, en afhankelijk van die invoer de gebruiker naar het corresponderende rapport sturen.
 
Om het ons makkelijk te maken heeft Access een "macro design venster".
Het macro design venster is verdeeld in 2 delen:
het bovenste deel noemen we het actievenster, waar we onze acties ingeven.
het onderste deel noemen we het argumentenvenster, waar we meer argumenten ingeven om de acties vlot te laten verlopen.
Afhankelijk van het type actie dat je ingeeft in de bovenste helft, kunnen de argumenten die we moeten specifiëren in het onderste deel, heel verschillend zijn.
Sommigen hebben standaard argumenten waaruit we moeten kiezen, in anderen zullen we zelf de expressie moeten invoeren.
Sommige argumenten zijn vereist in acties, zoals bvb de OpenReport actie, zul je moeten zeggen welk rapport. Dat is nogal duidelijk.
Je opent het macro design venster door Macro's in het objectenvenster te kiezen en dan te klikken op New.
Wanneer je een argument hebt geselecteerd geeft Access je wat uitleg hierover aan je rechter zijde.
Wens je meer hulp, dan kan je klikken op de toets F1 op je toetsenbord.
Dit kan zeer handig zijn wanneer je een macro programmeert.
Eénmaal alle informatie is ingegeven sluit je de Macro, geef de Macro een naam en klik op OK
Dat was makkelijk
Om de macro te laten "Uitvoeren", selecteren we de macro en klikken we op de Run knop.
Om een macro nadien te wijzigen, klik je op de Design knop
Je wil meer dan waarschijnlijk een macro laten "uitvoeren" wanneer een knop wordt ingedrukt in één of ander formulier, dit zien we later in deze les.
 
Macro Acties
Wanneer we macro's maken in design view zullen we wel geïntimideerd zijn door het aantal keuzes die we hebben.
De meeste van deze zijn nochtans heel simpel.
Zoals deze die we hierboven hebben aangemaakt: OpenForm
Het enige dat je hier moet specifiëren is welk formulier, en in welk venster (het form zelf,designview of print preview) je het wil openen.
Meer complexe commando's kunnen enkel worden gebruikt in modules.
 
Een macro kan maximum 999 acties hebben, wat volgens mij meer dan genoeg is.
Je plaatst de acties in de verschillende rijen van het bovenste gedeelte van het macro design venster.
 
Macro aan een knop toewijzen
Wanneer je een macro aan een knop toewijst wanneer deze wordt ingedrukt, zal deze macro automatisch beginnen "lopen".

Om een knop in een bestaand formulier te plaatsen, openen we het formulier in Design View.
Laat ons eens het formulier Customers uit de Northwind Databank openen.
Indien deze niet is geopend, openen we de Toolbox.
We selecteren eerst de Cotrol Wizard knop in de Toolbox.

Dan klikken we op de Command Button .
We klikken in ons formulier op de plaats waar we de knop willen plaatsen.
Het dialoogvenster van de commend button Wizard opent.
Hierin vinden we zoveel categorieën en acties, dat dit echt te veel is om over allen iets te vertellen.
De meesten verklaren zichzelf wel.
Klik op Next
Het volgende venster kunnen we de lay-out kiezen van onze knop.
Maak je keuze en klik op Next
In het volgende venster moeten we betekenisvolle naam geven aan onze knop, om er eventueel later naar te verwijzen.
Geef een naam en klik op Finish.
Onze knop is toegevoegd:
 
We kunnen hem nog steeds verplaatsen door hem te selecteren en hem te verschuiven net zoals andere objecten in het formulier.
We kunnen ook de eigenschappen van de knop steeds wijzigen door hem te selecteren, er met de rechtermuisknop op te klikken, en te kiezen voor Properties in het menu.
 
Conditionele Macro's en Optie Groepen
In sommige gevallen is het nodig een macro te laten "runnen" op basis van een gekozen optie.
Met een Conditionele macro kunnen we dit doen.
We kunnen condities toevoegen aan acties in de macro door te klikken op de Conditions knop.
Wanneer we op de Conditions knop hebben gedrukt, wordt er een kolom toegevoegd aan het actievenster, nl. de condition kolom.
Het is hier dat we de condities instellen die, wanneer ze juist ("True") zijn, de geassocieerde actie wordt uitgevoerd.
We kunnen de condities zelf ingeven, of we kunnen gebruik maken van de "Expression Builder", waarvan je de knop vindt in de werkbalk.
Vergewis je er van dat je de conditie op dezelfde rij ingeeft als de Actie.
 
Dikwijls worden conditionele macro's gebruikt om specifieke opties in een "optie groep" te evalueren.
We kunnen een "Option Group" Controle toevoegen aan ons formulier door te klikken op de knop Option Group, en te klikken en te slepen in sectie van het formulier waar we deze willen hebben.
Laat ons eerst een blanco formulier maken.
Sla het op als bvb SampleForm.
Dan voegen we een Option Group controle toe aan ons formulier:
Selecteer eerst de "Control Wizard" knop in de Toolbox.
Dan selecteer je de Option Group knop, en klik en sleep deze op de plaats in het formulier.
 
 
Er verschijnt een dialoogvenster van de "Option Group Wizard".
In het eerste venster van de Wizard moeten we selecteren of we al dan niet een standaard waarde willen ingeven.
Wij selecteren No
En klikken op Next.
 
In het tweede dialoogvenster geven we een label dat verschijnt op ons formulier, en voor elk label een waarde.
We klikken op Next
 
In het derde venster bepalen we welk type controle we wensen, wij kiezen voor keuzerondjes.
En voor de stijl kiezen we Etched. (een voorbeeld hiervan zien we aan de linker zijde van het venster).
En klikken op Next
 
In het laatste venster geven we een naam in voor onze Optie Groep
En klikken Finish.
Het dialoogvenster sluit.
Nu voegen we nog een Command Knop toe waar we later onze macro op toepassen.
Sla het formulier op bvb: SampleForm. (sluit het niet, we kunnen het zo dadelijk gebruiken)
 
Nu maken we de macro aan, voor onze knop in het formulier:
style="display:inline-block;width:120px;height:90px" > Selecteer Macro in het objectenvenster en klik op New.
In het actievenster van de macro voeg je eerst de "Conditie kolom" toe.
Klik hiervoor dus op de Conditions knop.
Plaats nu je cursor in de eerste lijn van de condition kolom, en klik de knop "Expression Builder".
In het Expression Builder venster wil ik weten wat de waarde (value) van het keuzerondje (option) is.
Dus moeten we een referentie maken naar de Optie Groep binnen het formulier wat we zojuist hebben aangemaakt.
Dus klikken we in het links gedeelte van de Expression Buider op Forms - Loaded Forms - SampleForm.
In het middelste venster kiezen we Frame6 welke de naam is van de Optie Groep.
En in de rechtse venster dubbelklikken we <Value>.
Dit refereert dus naar dat specifieke object.
Dan willen we ook nog weten of deze expressie = 1
Dan klikken we OK
 
We doen nogmaals hetzelfde op de tweede lijn in de kolom Condition van ons Actievenster.
Maar nu geven 2 op als expressie.
Je kan ook de eerste lijn kopiëren naar de tweede lijn, en de 1 wijzigen in 2
 
We geven de acties in voor elke conditie:
Dus OpenReport in de Action kolom
En in het Arguments deel geven we de Report Name in, en maken we een keuze in View.
 
We kunnen eventueel nog een derde conditie ingeven:
wanneer er niks is geselecteerd en toch op de knop werd geduwd, kunnen we een waarschuwingsvenster weergeven waarop de gebruiker wordt gewaarschuwd dat ie een keuze moet maken.
We stellen dit in zoals op de foto hieronder.
We geven hier wel de expressie Is Null in, wat betekent dat geen enkel van onze keuzerondjes is aangevinkt.
 
Sla de Macro op
 
Nu moeten we nog aan de knop in ons formulier de macro toewijzen.
Rechtsklik op de knop waar je de macro op wil toewijzen.
Op het tabblad Event, kiezen we voor On Click en kiezen in de dropdown menu welke macro we willen "runnen". In ons geval dus de "Select a Report" macro.
Sla de macro op
En we proberen ons formulier :
 
Als voorbeeld heb ik op de knop gedrukt zonder een keuze te maken in de selecties, en wat blijkt, dit doet ie perfect.
Hij laat ons het waarschuwingvenster zien met de melding dat we een keuze moeten maken.
De rest van de opties deed ie ook correct, dus onze optionele macro met optie groepen perfect.
 
Het gebruik van groepsnamen in Macro's

We kunnen dus macro's creëren met meerdere acties, maximum 999, weet je nog?
Nu is het niet nodig de macro telkenmale we deze "runnen", alle acties te laten uitvoeren.
We hebben de mogelijkheid één of meerdere acties aan te roepen.
We doen dat met groepsnamen in macro's.

Om dit te kunnen gebruiken hebben we nog een kolom nodig, de Macro Names kolom.
Klik op de knop Macro Names
>
We voegen namen in voor de verschillende delen van onze macro
 
We openen ons formulier , klikken met de rechtse muisknop op het buttonobject, en selecteren Properties.
Klikken we op het vak "On Click", zien we dat we nu keuze hebben uit drie verschillende acties uit onze macro "Select a report"

1. de volledige macro Select a Report
2. de groep naam Select a Report.open report
3. de groepnaam Select a Report.report minimize

Indien je dat wenst kan je al deze groepen aan verschillende command buttons toewijzen.
 
Autoexec Macro's
Dit zijn speciale macro's.
Van zodra je een databank opent zal deze starten.
Dit kan gelijk welke actie zijn die we een macro kunnen meegeven:
het openen van een formulier, openen van een rapport, een bericht etc...
 
Als voorbeeld gaan we een welkombericht laten verschijnen wanneer we onze databank openen.
We maken een nieuwe macro aan op de gebruikelijke manier.
Als actie geven we MsgBox, met als argumenten:
Message: welkom in onze databank.
En Title: WELKOM!
 
We geven deze macro de naam: autoexec
en klikken op OK
That's it.
De volgende maal we onze databank openen krijgen we eerst een leuk welkomvenster te zien.
       
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>