MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Access   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 7 (1) Queries (1)  
 
Wat doet een Query ?
Je gebruikt Queries om een vraag te beantwoorden over de informatie die je in de databanktabellen hebt opgeslagen.
Je kan de resultaten uit de query dan verder analyseren.
Rapporten bijvoorbeeld, zijn vaak gebaseerd op query-resultaten waarop zij dan extra wiskundige en statistische berekeningen kunnen uitvoeren.
Queries zijn ook een uitstekende manier om informatie te tonen van gekoppelde tabellen als een enkele resultaattabel.
De kracht en de flexibiliteit van een query is eigenlijk de enige reden waarom we databankprogramma's als Access gebruiken.
Ze kunnen met een wonderbaarlijke snelheid berekeningen uitvoeren, records samenvoegen die ze uit de verschillende tabellen halen.
 
Eerst gaan we een kijkje nemen hoe de query wizard werkt, maar baseer je niet teveel op dit hulpmiddel, want in de praktijk zul je meer dan waarschijnlijk queries moeten samenstellen die iets complexer zijn dan dat deze wizard ons toelaat.
Er komt een moment dat we zullen moeten leren hoe we een query in "query design view" aanmaken.
 
Het gebruik van de Query wizard
Als voorbeeld openen we de Northwind database
 
en selecteren de Queries in de objectenbalk
Klik op New
Selecteer "Simple Query Wizard" en klik op OK
In het eerste venster van de wizard moeten de tabel(len) of Query('s) selecteren uit het Tables/Queries dropdown veld waaruit we gegevens willen tonen.
Laat ons als eerste tabel de tabel "Categories" nemen
Eénmaal we de tabel hebben gekozen, krijgen we in het venster "Available fields" alle velden te zien uit onze tabel:
Kies een veld (in ons geval CategoryName) en klik op de knop >
Het gekozen veld wordt nu toegevoegd in het venster "Selected fields"
Je kan dit herhalen voor elke tabel waarvan je gegevens wil zien in de query
Laat ons dit nog eens herhalen voor de tabel Products
Hier kiezen we het veld ProductName
klikken nogmaals op de knop >
en klikken Next
Mocht je slechts velden gebruikt hebben uit één tabel dan moeten we in het volgende scherm de query nog een naam geven en op de knop Finish drukken.
Maar in ons geval hebben we velden uit verschillende gerelateerde tabellen gehaald dus krijgen we het volgende scherm:
In dit venster hebben we twee mogelijkheden van weergave:
1. Detail (dit is duidelijk denk ik)
2. Summary (Samenvatting): kies je voor Summary dan klik je op de knop "Summary Options" waar je dan de mogelijkheid krijgt (indien het numerieke velden zijn) het type samenvatting te bepalen.
 
In ons geval zijn geen van de velden numeriek, dus hebben we enkel de optie "Count records in Products" aan te vinken.
Klik op OK
Geef de query een naam bvb test
Als we nu de query uitvoeren krijgen we het volgende resultaat:
Zoals je ziet is onze nieuwe query (test) toegevoegd in het databank venster van de objecten Queries
Als je de Query wil verwijderen selecteer je hem eerst en dan klik je op de knop Delete
 
Queries maken
De query "design view" geeft ons de flexibiliteit in het ontwerpen van queries
Hoewel het niet de enige manier is om queries te maken zullen we toch moeten leren queries te maken in de query design view.
Selecteer Queries in het objectenvenster
Klik op New
Kies design View
en klik op OK
Het eerste wat je ziet is het venster "Show Table" dat verschijnt boven de Query Design View
De tabellen van waaruit we onze gegevens willen halen, plaatsen we in de bovenste helft van het query design view venster.
Selecteer de tabel(len) en klik op Add (toevoegen)
Wees er zeker van dat er enkel tabellen staan in de query die je ook daadwerkelijk gebruikt in die query.
Indien er tabellen staan die niet worden gebruikt, kan dit rare resultaten opleveren wanneer je de query runt.
>
Wensen we alle velden uit onze tabel toe te voegen aan onze query, kunnen we het asterixteken(*) slepen naar het eerste veld van onze query grid, of gewoon hierop dubbelklikken lukt ook.
Om het resultaat te zien van de query drukken we op de knop run query
Om slechts bepaalde velden uit onze tabel te tonen slepen we het veld uit onze tabel naar een kolom in de "query grid".
Of door te klikken op het pijltje van het veld in de "query grid" veld, en uit de dropdown menu een veld te kiezen uit onze tabel.
 
Resultaat:

Je kan uiteraard je query samenstellen uit meerdere tabellen

Om tabellen toe te voegen aan de query drukken we op de knop "Show Table" , en selecteer je de extra tabellen die je wil toevoegen.

Om een tabel te verwijderen uit de query drukken we Rechts op de tabel en kiezen "Remove Table".
Vergeet de velden uit deze tabel dan ook niet te verwijderen uit de query

style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
Indien je een tabel toevoegt aan de query moet je er zeker van zijn dat deze een directe relatie met elkaar hebben.
Indien dit niet het geval is, en je hebt toch gegevens nodig uit deze twee tabellen, dan moet je de tussenliggende tabellen ook selecteren en toevoegen in de query.
Dit werkt niet:
Dit wel:
 
Om een veld te verwijderen van de "grid", selecteren we de kolom in de grid door er helemaal boven op te klikken, en dan op de Delete knop te drukken van uw toetsenbord.
Om een veld te verplaatsen in de grid, selecteer je het veld en schuif het met de muis naar links of rechts.
Wens je de resultaten van de query te zien druk je op de 'run query" knop .
We kunnen steeds terugkeren naar de query "Design View" door op deze knop te drukken .
Wens je de query later nog te gebruiken klik je op de knop "save" .
Geef de query een naam en klik op OK.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>