MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Access   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 7 (2) Queries (2)  
     
Het samenvoegen van Tabellen in een Query (Query Joins)

Wanneer je meerdere tabellen aan een query toevoegt worden de relaties tussen die tabellen mee ingevoerd in de query, wat je toelaat uit elke tabel de nodige informatie in je query te verwerken.
Zoals reeds eerder vermeld moeten de tabellen die je gebruikt in je query een directe relatie met elkaar hebben.

Mocht je nu proberen niet gerelateerde tabellen, zoals bvb twee tabellen uit een Excel document, in een query te verwerken, moeten we eerst een tijdelijke relatie tot stand brengen tussen deze tabellen in de query zelf.
Je doet dit op dezelfde manier zoals je twee tabellen linkt in het relationship venster.
Je klikt simpel op het element in de eerste tabel en sleept het naar het element in de tweede tabel.
Je kan dan de relatie bewerken om de gewenste resultaten te verkrijgen in de query.
Hiervoor dubbelklikken we op de "relatielijn" (Query Join) tussen de twee tabellen.
En zien we het Join Properties venster:
We hebben drie mogelijkheden om een relatie te maken tussen de tabellen.
Bepaal welke mogelijkheid je wenst om de resultaten weer te geven, en klik OK
Query Joins zijn bijzonder belangrijk aangezien het "type" Join dat je hebt geselecteerd de resultaten drastisch zal beïnvloeden.
 
Toevoegen van criteria op de Query grid
Als we in Access specifieke records uit een tabel willen halen gebaseerd op waarden uit een gespecificeerd query-veld moeten we hiervoor criteria ingeven in dat query-veld.
Wensen we dus enkel onze werknemers te zien met de naam Fuller, typen we deze naam in het vak Criteria in de kolom LastName.
Resultaat:
 
Een Query laten "Runnen" (laten lopen)
Wanneer je in de query Design View bent klik je op de knop "Run"
Of vanaf het Databankvenster selecteer je de Query en klik je op de knop "Open"
 
Het schrijven van SQL Code
In Access, wanneer je de query samenstelt in de query Design View, is wat je eigenlijk aan het doen bent, SQL code schrijven.
SQL betekent "Structured Query Language" en is een veel gebruikte programmeertaal in verschillende Database programma's.
Wil je SQL aanleren kan het interessant zijn eens de code te bekijken van de query die we zojuist hebben aangemaakt.
Klik op View in het menubalk en kies SQL View
 
Heb je genoeg kennis van SQL dan kan je in het SQL venster manueel wijzigingen in aanbrengen
 
Resultaten uit een Query sorteren in het QBE grid
In Access kunnen we de resultaten uit onze query sorteren.
Om de sortering toe te passen selecteren we het veld en plaatsen onze cursor in het veld "Sort".
We kunnen het DropDown pijltje gebruiken om oplopend of aflopend te sorteren.
 
Velden verbergen in het resultaat
Soms kan het nodig zijn wanneer we een query aanmaken, een bepaald veld op de QBE te plaatsen, maar dit enkel om hier een criteria op toe te passen.
We willen dus niet dat dit veld ook zichtbaar wordt in het resultaat, dus verbergen we het veld.
Op de rij "Show" "de-selecteren" we het vinkje in het veld dat we niet willen weergeven.
Het resultaat van de query zal zijn dat ie alle werknemers toont met de titel "Sales Representative", maar toch de kolom Title zelf niet weergeeft.
 
Het gebruiken van "Vergelijkende operatoren" (Comparison Operators)
We kunnen Comparison Operators gebruiken om gegevens te zoeken, die niet nodig hetzelfde zijn dan de ingevoegde gegevens.
Hiervoor gebruiken we de volgende symbolen:
 
groter dan >
groter dan of gelijk aan >=
kleiner dan <
kleiner dan of gelijk aan <=
gelijk =
niet gelijk <>
Om een Comparison Operator toe te voegen aan onze criteria, openen we de query in Design View, in de criteriarij typen we de vergelijkende criteria die we willen gebruiken.
Hou er rekening mee als je criteria intypt je deze moet typen:
tekst tussen aanhalingstekens " "
style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
datums tussen # # tekens
en tabelvelden tussen [ ]
Laat ons eens een voorbeeld maken
We willen al onze werknemers tonen die beginnen werken zijn in onze firma vanaf 01/01/94
Dan geven we volgende criteria in ons criteriaveld van de kolom "HireDate": >#31/12/1993#
Als resultaat krijgen we dan enkel de werknemers die begonnen zijn op 01/01/94 en later.
 
Het gebruik van "And" en "Or" condities
In ons volgende voorbeeld kijken we hoe we kunnen filteren op verschillende criteria

Meer dan waarschijnlijk zal het wel eens voorkomen dat we willen filteren op beide waarden als
x AND y in verschillende velden, of willen we records tonen met de waarde x OR y in dezelfde of verschillende velden.

Gebruiken we de AND conditie dan moeten beide criteria voldoen aan de eisen.
Gebruiken we de OR conditie dan moet slechts één van de criteria voldoen.
Als we de QBE grid gebruiken voor de conditie AND an OR, moeten we gebruik maken van meerdere lijnen in de Criteria en Or rij.
Om een AND conditie mee te geven aan een criteria, moet de criteria in dezelfde rij worden geplaatst.
Om een OR conditie mee te geven aan een criteria, moeten we gebruik maken van verschillende rijen.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>