MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Access   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 8 Geavanceerde Queries  
     
Het gebruik van de 'Between... And' Conditie
Je gebruikt de "Between... And" conditie als je waarden wil opzoeken tussen X en Y.
In plaats van al die tekens te schrijven als ">=" en "<=" zoals je zag in de vorige afbeelding in de vorige les, kunnen we gewoon gebruik maken van de "Between.. And" conditie:
Het is gewoon handiger en makkelijker te lezen mochten we achteraf nog even onze criteria willen doornemen.
 
Het gebruik van willekeurige karakters (Wil Cards) in Queries
We gebruiken wildcard karakters om een extra flexibiliteit van onze queries te geven.

Er zijn twee wildcard karakters die we moeten onthouden:

    1. het asteriskteken (*)
    2. en het vraagteken (?)
Het asterisk vertegenwoordigt veelvoudige onbekende karakters.
bvb. het criteria "N*" zou alle N-woorden vinden zoals Nooit, Niemand, Nooit iemand ...
je kan de asterisk ook gebruiken voor en na de letters zoals
bvb *paul*, zal ie vinden pieter paul rubens
 
Het vraagteken vertegenwoordigd slechts één karakter
bvb. het criteria p?ter zou alle woorden vinden zoals peter, pater
je kan ook twee of meer vraagtekens gebruiken bvb ??pen, toont bvb wapen, kopen,
 
Veld met berekeningen
Een veld met berekeningen is eigenlijk een veld dat wordt samengesteld uit functies met waarden uit andere tabelvelden, of functies ingebracht door een persoon.
Dit hoeft niet zozeer een eigenlijke berekening zijn, dit kan evengoed het samenvoegen zijn van twee velden, zoals bvb FirstName en LastName.
De gegevens die voortvloeien uit die berekeningen worden enkel getoond zolang de query loopt (runt), en worden niet opgeslagen in tabellen.
Berekeningen kunnen zowat alle functies aan ( de meeste van de Excel functies kunnen worden gebruikt), en kunnen worden toegepast in elk veld dat beschikbaar is in de query, of data dat ingegeven is manueel als basis voor hun bewerkingen.
 
Om een berekening in te geven in een veld in de query, openen we eerst uiteraard de query zelf.
In de "Field Name" tekstkader, in de eerst beschikbare kolom, typen we een naam voor het "berekeningen veld", gevolgd door een dubbelepunt (:).
Vervolgens type je de formule die je wil evalueren en tonen in het nieuwe veld.
Als je velden gebruikt in de formule moet je de naam van het veld in vierkante haakjes [] plaatsen.

We geven dus eerst een naam in, dan het veld tussen de haken, dan het &-teken (om de velden met elkaar samen te voegen), dan " " (om een spatie tussen de twee velden te creëren), dan terug een &-teken, en dan het tweede veld tussen de haken.
geeft het resultaat:
Mocht je velden hebben met dezelfde naam in de tabellen die je gebruikt in je query, moet je eerst de tabel specifiëren tussen vierkante haakjes [] gevolgd door een punt, en dan het veld tussen de vierkante haakjes.
vb.: naam:[tabel1]. [FirstName]&" "&[tabel2].[Lastname]
Een formule als deze: ProductSales: ([Order Details].[UnitPrice]*[Quantity])
In een query als deze:
zou ons het volgende resultaat geven:
 
Velden met de hoogste waarden (Top Value)
We kunnen het resultaat van bvb bovenstaande query een beetje meer uitbreiden, en ons enkel de top 10 laten zien van de hoogste ProductSales bedragen.
Hoe doen we dat?
In de query design view kiezen we eerst onze kolom die we juist hebben aangemaakt (ProductSales).
Klikken in het veld Sort en kiezen we Descending
 
In het Top Value veld kiezen we een aantal of percentage, of typen er zelf één in.

Dit geeft ons volgend resultaat:

 
Functie Queries
We kunnen dus ook functies creëren in onze query met wiskundige formules, dat hebben we gezien in het voorbeeld hierboven.
Dit is de formule die we hiervoor hadden gebruikt:
ProductSales: ([Order Details].[UnitPrice]*[Quantity])
 
Misschien nog een simpel voorbeeld van een formule:
Deze korte formules worden vaak gebruikt in rapporten
 
Parameter Queries style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
we kunnen ook parameters instellen in onze query die ons vragen welke waarden we willen geven aan onze query. Dit is zeer hulpzaam omdat het ons flexibel opstelt in het aanmaken van onze query.
Stel, we willen de verkoopcijfers weten van een bepaalde verkoper tussen een bepaalde datum:
 

We geven als criteria in het veld verkoper de volgende code:

     • [type een naam:]

We geven als criteria in het veld OrderDate de volgende code:

   • Between [type de begindatum: ] And [type de einddatum:]
Als we de query nu runnen zal ons die het volgende venster tonen:
We typen een naam van een verkoper bvb Davolio, en klikken op OK
Het volgende venster vraagt ons een begindatum in te typen:
We typen een begindatum in bvb 01/01/1998 en klikken op OK
Het laatste venster vraagt ons een einddatum te willen instellen:
We typen een einddatum in bvb 31/12/98, en klikken op OK
>
Als resultaat krijgen we alle verkopen gerealiseerd door Dhr. Davolio tussen 01/01/98 en 31/12/98.
 
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>