MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Deze cursus Access wordt U geheel gratis aangeboden
 
Index
 
 • Les 1
  Kennismaken met Access
  • Het Access venster
  • Overzicht van een databank
  • Werken met databank objecten
  • Openen en sluiten van een databank
  • Databank objecten
 
 • Les 2
  Het maken van Relationele Databank tabellen
  • Belangrijke punten
  • Het maken van een nieuwe databank
  • De Kaartenbak of Flat File
  • Het relationele model voor data opslag
  • Tips voor het maken van relationele databanken
  • Het maken van een relationele databank tabellen
  • Een Primary Key aanmaken in een tabel
 • Les 3
  Het gebruik van tabellen
  • De verschillende vensters
  • Het gebruik van Gegevensbladweergave (Datasheet View)
  • Navigeren in Datasheet View
  • Records toevoegen in Datasheet View
  • Bewerken en verwijderen van records in Datasheet View
  • Toevoegen van nieuwe velden
  • Naam wijzigen van velden
  • Velden verwijderen
 • Les 4
  Veldeigenschappen
  • Het ingeven van veldeigenschappen
  • Het "Field Size" veldeigenschap
  • De weergave van het veldeigenschap voor Date/Time velden
  • De weergave van het veldeigenschap voor Logische velden
  • Standaard waarden ingeven voor velden
  • Ingeven Input Masks
  • Het opzetten van validatieregels en reacties
  • Het eisen van een gegevens input
 • Les 5
  Het koppelen van tabellen (Joining Tables)
  • Het Relatie venster (Relationships Window)
  • Het afdwingen van Referentiële Integriteit (Enforce Referential Integrity)
  • Het invoeren van gegevens met opzoeklijsten ( Lookup Fields)
 • Les 6
  Het indexeren van tabellen
  • Indexen
  • Het maken van indexen
  • Het maken van een Primary Key voor meerdere velden
  • Het verwijderen van Indexen
 • Les 7
  Queries
  • Queries (1)
   • Wat doet een Query?
   • Het gebruik van de Query wizard
   • Queries maken
  • Queries (2)
   • Het samenvoegen van Tabellen in een Query (Query Joins)
   • Toevoegen van criteria op de Query grid
   • Een Query laten "runnen"
   • Het schrijven van SQL Code
   • Resultaten uit een Query sorteren
   • Velden verbergen in een resultaat
   • Het gebruiken van Vergelijkende operatoren (Comparison Operators)
   • Het gebruik van "And" en "Or" condities
 • Les 8
  Geavanceerde Queries
  • Het gebruik van de 'Between... And' Conditie
  • Het gebruik van willekeurige karakters (Wild Cards) in Queries
  • Velden met berekeningen.
  • Velden met de hoogste waarden (Top Value)
  • Functie Queries
  • Parameter Queries
 • Les 9
  Geavanceerde Query types
  • Make-table queries
  • Udate Queries
  • Append Queries
  • Delete Queries
  • Kruistabel Query (Crosstable Query)
  • De "Find Duplicates" query
 • Les 10
  Formulieren
  • Waartoe dienen formulieren
  • De Formulier Wizard
  • Het maken van AutoForms
  • Het gebruik van formulieren
  • Formulier en Rapport Design View
  • Ruler en gridlines
  • Het maken van een formulier in "Design View"
 • Les 11
  Formulier en Rapport "besturingselementen" ("Controls")
  • "Controls" selecteren
  • "Controls" verwijderen
  • "Controls "verplaatsen en aanpassen
  • "Controls" uitlijnen
  • "Controls" bewerken (format)
  • "Controls" eigenschappen
 • Les 12
  Het gebruiken van de Besturingselementen "Werkset" ("Control" Toolbox")
  • De "Control" toolbox
  • Toevoegen "Label Controls"
  • Toevoegen "Afbeelding Controls"
  • Toevoegen "Lijn Controls"
  • Toevoegen "Rechthoek Controls"
  • Toevoegen "Keuzelijst Controls "
  • Het maken van "Lijst Controls"
  • Tab order instellen
 • Les 13
  Subformulieren (subforms)
  • Het aanmaken van subforms
  • Het tonen van subform gegevens
 • Les 14
  Rapporten
  • De Rapport Wizard
  • Het gebruik van AutoReports
  • Een Rapport maken in Design View
  • Sorteren en groeperen van Data in rapporten
  • Het maken van berekeningsvelden
 • Les 15
  Subrapporten (Subreports)
  • Het maken van Subreports
 • Les 16
  Grafieken
  • Grafieken maken met de Grafiek Wizard
  • Grafiekobject bewerken
 • Les 17
  Macro's
  • Macro's maken en gebruiken
  • Macro acties
  • Macro aan een knop toewijzen
  • Conditionele Macro's en optie groepen
  • Het gebruik van groepsnamen in Macro's
  • Autoexec Macros
 • Les 18
  Schakelbord formulieren (Switchboard Forms)
  • Switchboard Form maken
  • Controle van het StartUp gedrag
 • Les 19
  Werkbalken
  • Werkbalken creëren
  • Pop-Up menu's maken
 • Les 20
  Geavanceerde eigenschappen
  • Tabellen linken
  • Importeren van externe bestanden
  • Databank paswoord instellen
>
>
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>