Home » Cursus Microsoft Excel » Celeigenschappen: tekst, getal, €, etc. (11/32)

Laatste update:

Celeigenschappen: tekst, getal, €, etc. (11/32)

Hoe waarden in cellen weergeven als getallen, tekst, datums, percentages etc? Hoe meer of minder getallen na de komma tonen? Hoe duizendtalscheidingstekens weergeven in grote getallen? Hoe getallen weergeven als tekst?

Je kan in Excel twee grote types data ingeven in Excel. Ofwel heb je tekst, ofwel heb je getallen. Met die getallen kan je berekeningen maken. Getallen hoeven er niet altijd uit te zien als gewone getalletjes. 0,5 kan je bijvoorbeeld tonen als 50%, of als € 5,-. Achterliggend gebruikt Excel altijd hetzelfde getal (5 in dit geval), maar het wordt anders weergegeven. Op deze pagina leer je vlot met deze getalopmaak werken.

Over tekst en getallen

Laat ons beginnen met een belangrijke opmerking: wanneer je wil rekenen met de inhoud van cellen, dan is het belangrijk dat de inhoud van de cel ook een getal is.

“Appeltaart” en “Rijstvlaai”, dat kan je niet optellen.

Dat laatste zal duidelijk zijn voor iedereen. Maar wat als je bijvoorbeeld “5 kg” in een cel typt? Is dat een getal of een stukje tekst? Er staat een getal, maar ook wat tekst? Wel, in dit geval herkent het programma de celinhoud niet als een getal. Gevolg is dat je geen berekeningen kan maken. Je kan niet het totale aantal kg van verschillende rijen optellen, bijvoorbeeld.

In B3 zie je een foutmelding wanneer je de som neemt van B1 en B2. Voor Microsoft Excel bestaat de inhoud niet uit getallen.

In bepaalde gevallen is Excel echter slim. Wanneer je bijvoorbeeld in een cel 1 € typt, dan wordt dat eigenlijk ingevoegd als een getal, niet als een stukje tekst. Excel snapt je bedoelingen en begrijpt dat je eigenlijk een 1 wil ingeven met € als valuta-symbool, en dat je straks waarschijnlijk met die 1 wil rekenen.

Zie je het verschil met de vorige afbeelding? Nu lukt optellen wél.

Hetzelfde gebeurt ook wanneer je o.a. percentages ingeeft: als Excel “5%” in een cel ziet staan, dan snapt het programma dat dat eigenlijk een getal is.

Als je toch zou willen rekenen met die “5 kg”, kan je aparte kolommen maken: eentje voor 5 en eentje voor de eenheid kg. Je zou hetzelfde resultaat kunnen bekomen met een aangepaste celopmaak, maar dat bespreek ik hier nu niet in deze basishandleiding.

De groep getal op de tab start

Op de tab start zie je in de groep getal een keuzelijstje met daarin de opmaak die Excel detecteert. Als dat op standaard staat wordt er geen speciale opmaak gedetecteerd: getallen worden weergegeven als getallen en tekst als tekst. Door een andere opmaak te kiezen in het lijstje kan je een getal anders weergeven, bijvoorbeeld als percentage, of als datum.

Hieronder heb ik op verschillende rijen telkens een 5 ingegeven, maar ik toon dan die 5 op elke rij met een verschillende getalopmaak.

In kolom B zit overal als inhoud “5”, maar die 5 wordt telkens anders weergegeven.

Je kan die aangepaste getalopmaak overigens altijd wissen door in het keuzelijstje voor standaard te kiezen.

Getal opmaken als datum en uur

Toch nog wat extra uitleg over datums en uren in Excel. Later kom ik daar overigens nog een keertje op terug.

Hoe kan Excel datums weergeven? Eigenlijk is dat simpel. Als je een 1 in een cel ingeeft en de notatie verandert naar datum dan zie je dat een 1 gelijk is aan de datum 1/1/1900. Een 2 wordt dan 2/1/1900 enzovoort. De jaartelling in Excel begint dus op 1 januari 1900, dat is dag 1.

Kijk naar de formulebalk. Je ziet daar =1 staan. Dat betekent dus dat 1/1/1900 eigenlijk de waarde 1 heeft.

1/1/2022 is dag 44.562, geteld vanaf 1 januari 1900.

Kan je dan voorspellen welk moment overeenkomt met het getal 44.465,5?

Juist, dat is 12u ’s middags op 1/1/2022. 24 uren komen dus overeen met 1. Een halve dag is 0,5.

Je ziet dat ook door 0:01 in te typen, oftewel 1 minuut. Excel snapt dat je 1 minuut bedoelt wanneer je het :-teken gebruikt tussen 2 getallen. Wanneer je nu de notatie verandert in standaard zie je daar het getal 0,00069444 staan. En dat is 1/1440 deel van 1 dag, want in een dag zitten 60 minuten * 24 uren.

Dat klinkt nu wat abstract voor je? Geen nood, later komen we nog terug op het rekenen met datums.

Getallen weergeven met punten als duizendtalscheidingsteken

Wat leest het handigst: 1.000.000.000 of 1000000000?

Natuurlijk het eerste. Dat bekom je door in de groep getal op kommastijl te klikken. Als je er terug vanaf wil zet je het keuzelijstje terug op standaard.

Ik voeg duizendtallen toe door op het 000-icoon te klikken.

Getallen afronden met getalopmaak

In de groep getal op de tab start zie rechts onderaan twee knopjes staan waarmee je meer of minder getallen na de komma kan tonen. Je kan er dus eigenlijk mee afronden.

Maar let opnieuw op: het is enkel opmaak. Het achterliggende getal verandert NIET. Als je dus in een cel 8 ziet staan, kan de eigenlijk inhoud van die cel 8,49 zijn. Dat is superbelangrijk om mee rekening te houden als je met de inhoud van een cel in andere cellen wil verder rekenen.

Staat er een 12? Nee, eigenlijk is het 12,47822321. Dat kan soms een belangrijk verschil zijn.

Getallen weergeven als tekst

Stel dat je een product hebt dan een bepaalde identificatiecode heeft, bijv. +123123/456 .

Wanneer je die code echter in Excel ingeeft, beschouwt het programma dat als een berekening. Het toont het resultaat, namelijk iets meer dan 270.

Maar hoe kan je dan zo’n getallenreeks als code ingeven, dus zonder dat je er mee rekent?

Dat is eenvoudig: typ een ‘ voor je code. Je input wordt dus ‘+123123/456 .

Dat zorgt ervoor dat het programma je input niet langer als getal zal beschouwen.

Office-toepassingen

Cursus MS Excel

Cursus MS Word

Cursus MS PowerPoint

Cursus MS Outlook

Cursus MS Access

Grafische programma's

Basiscursus Adobe Photoshop

Basiscursus GIMP

Basiscursus Adobe Lightroom

Mobiel

Cursus Android smartphones

Bedrijfstoepassingen

Cursus Google Analytics

Cursus Google Ads

Cursus SEO

Cursus Wordpress