Home » Cursus Microsoft Excel » Cellen samenvoegen & centreren (5/32)

Laatste update:

Cellen samenvoegen & centreren (5/32)

Waarom opletten als je cellen samenvoegt? Hoe het effect van samenvoegen bekomen zonder het ook echt te doen?

Heel veel gebruikers willen om een of andere reden cellen samenvoegen. Je moet daar echter mee opletten. Ik leg uit hoe het kan, en wat eventueel een alternatief is.

Opmaak (en vaak centreren) als reden om cellen samen te voegen

Stel dat je verschillende kolommen gebruikt, maar boven die kolommen een titeltje wil plaatsen. Zou het dan niet mooi zijn wanneer die titel mooi gecentreerd boven de inhoud staat?

Kijk naar rij 1. Veel gebruikers willen zo tekst centreren boven kolommen.

Dat is exact de reden waarom de meeste gebruikers cellen willen samenvoegen: om te kunnen centreren. Meer algemeen: centreren om je werkblad op te maken. Maar je moet daarmee opletten. En er bestaat een alternatief. Hieronder ontdek je waarover het gaat.

Je moet opletten met cellen samenvoegen in Excel

Elke spreadsheet bestaat uit cellen. En standaard heb je evenveel cellen op elke rij. Wanneer je nu enkele cellen samenvoegt, dan doorbreek je die natuurlijke opbouw van een spreadsheet.

En dat kan lastig zijn. Het leidt tot onduidelijkheden, tot moeilijk te voorspellen gedrag. Weet jij bijvoorbeeld wat er met de inhoud van een cel gebeurt wanneer je samengevoegde cellen loskoppelt? Krijgt elke afzonderlijke cel dan diezelfde inhoud? Of de eerste?

Of wat gebeurt er als je in een formule verwijst naar een cel die eigenlijk is samengevoegd met een andere cel. Krijg je dan een foutmelding?

Als je de natuurlijke structuur van een spreadsheet wil bewaren, voeg je beter niet samen. En al zeker niet om gewoon wat opmaak toe te passen.

Gelukkig bestaat er een oplossing. Lees nog 1 minuutje verder.

Centreren over selectie om tekst te centreren boven verschillende kolommen

Je kan tekst centreren boven kolommen, zonder de cellen samen te voegen. Het werkt zo:

  • Voeg de tekst die je wil centreren in de meest linkse cel toe van het gebied waarboven je wil centreren.
  • Selecteer de cellen waarin je wil centreren. Dat zijn dus meerdere kolommen.
  • Open het dialoogvenster van de groep uitlijning op de tab start en selecteer bij horizontaal centreren over selectie. Et voilà: je tekst wordt gecentreerd zonder cellen te moeten samenvoegen.
Centreren over selectie, dus zonder cellen samen te voegen. De natuurlijke structuur van het werkblad wordt niet verbroken.

Office-toepassingen

Cursus MS Excel

Cursus MS Word

Cursus MS PowerPoint

Cursus MS Outlook

Cursus MS Access

Grafische programma's

Basiscursus Adobe Photoshop

Basiscursus GIMP

Basiscursus Adobe Lightroom

Mobiel

Cursus Android smartphones

Bedrijfstoepassingen

Cursus Google Analytics

Cursus Google Ads

Cursus SEO

Cursus Wordpress