Home » Cursus Microsoft Excel » Eenvoudig rekenen met formules +, -, x, : (14/32)

Laatste update:

Eenvoudig rekenen met formules +, -, x, : (14/32)

Wat zijn formules? Welke bewerkingen kan je maken in MS Excel? Hoe voeg je de formules in en hoe bewerk je ze?

Sommige mensen willen graag een rekentoestel bij de hand hebben wanneer ze met Excel werken. Maar ... Microsoft Excel IS een rekentoestel. Je kan er alles mee berekenen. Complexe berekeningen, maar ook heel eenvoudige. Op deze pagina maak je kennis met de basisrekenopties.

Wat zijn formules?

Een formule gebruiken we wanneer we berekeningen willen maken in Excel. Een formule in Excel begint steeds met het “is gelijk aan”-teken (=).
Dus, als je de som wil berekenen van 2 en 3 typ je niet 2+3, maar wel het onderstaande:

=2+3

Wanneer je in een cel begint met = weet MS Excel dat er een formule komt, en dat hij (of is Excel een zij?) zal moeten rekenen.

Welke bewerkingen kan je zo maken? Met welke operator?

Om aan Excel duidelijk te maken wat je wil berekenen heb je een operator nodig, een teken dat aangeeft welke bewerking je nodig hebt. De meeste zal je wel kennen:

  • + voor optellen
  • – voor aftrekken
  • / voor delen
  • * voor vermenigvuldigen (dus niet x, goed opletten!)
  • ^ voor een macht

Bekijk bijvoorbeeld onderstaande bewerking. Ken jij het resultaat? Typ het in een cel en het resultaat verschijnt.

=2^3

Zoals altijd moet je werken met haakjes wanneer je bewerkingen in een bepaalde volgorde wil laten uitvoeren. 5*(3+4) is immers niet gelijk aan (5*3)+4.

Hoe voeg je de formules in en hoe bewerk je ze?

Je kan een formule rechtstreeks in de formulebalk intypen (vlak onder het lint), of je kan ook typen in de cellen zelf. Probeer het eens uit.

Ik typ in de formulebalk.

In je formule kan je waarden gebruiken, of verwijzen naar andere cellen.

Hieronder een voorbeeld van een formule die alleen maar uit waarden bestaat:

=5+3

Hieronder een voorbeeld van een formule die gebruik maakt van verwijzingen naar cellen:

=A1+B1

In de formule zeg je Excel dus om de som te nemen van de waarde in A1 en B1. Het grote voordeel is natuurlijk dat je resultaat anders zal worden als de inhoud van (een van) de cellen wijzigt.

Ik maak eerst de som en verander de waarde in B2. De som wordt meteen automatisch aangepast.

Handig is dat wanneer je werkt met formules met celverwijzingen dat dan de cellen waarnaar verwezen wordt met kleurtjes worden gemarkeerd. Zo zie je beter welke cellen aan bod komen in je formule.

Formules zichtbaar maken en formules bewerken

Standaard zie je niet de formule zelf staan, maar wel de uitkomst. Toch kan je de formules zelf zien. Je hebt drie opties

  1. Als je een cel selecteert, zie je de formule in de formulebalk. Je kan ze op die plaats ook aanpassen.
  2. Als je dubbelklikt in een cel, zie je de formule in de cel. Je kan ze daar ook aanpassen.
  3. Op de tab formule zie je in de groep formules controleren de optie formules weergeven. Deze toont meteen overal alle formules. Vergeet deze optie niet terug uit te schakelen, want waarschijnlijk ben je toch vooral geïnteresseerd in de resultaten.
Het is handig dat je deze optie kent. Je kan ze hier inschakelen, en op dezelfde plaats uitschakelen.

Maak eens een paar eenvoudige bewerkingen. Dan ben je klaar om naar de volgende les te gaan.

Office-toepassingen

Cursus MS Excel

Cursus MS Word

Cursus MS PowerPoint

Cursus MS Outlook

Cursus MS Access

Grafische programma's

Basiscursus Adobe Photoshop

Basiscursus GIMP

Basiscursus Adobe Lightroom

Mobiel

Cursus Android smartphones

Bedrijfstoepassingen

Cursus Google Analytics

Cursus Google Ads

Cursus SEO

Cursus Wordpress