MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 30 Scenario's  
 
Het maken van scenario's
In bepaalde gevallen kan het wel 's nuttig zijn verschillende resultaten te bekijken, gebaseerd op variabelen.
In Excel kunnen het hulpmiddel scenario's gebruiken om ons de resultaten, gebaseerd op verschillende factoren, te laten zien.
Bijvoorbeeld, we hebben onze omzet van dit jaar, en willen de omzet zien voor volgend jaar met een verhoging van 10% en 5%, plus een vermindering van de omzet met 5%.
We gebruiken hiervoor de "Scenario Manager" om ons de verschillende resultaten te laten zien.
Om te beginnen maken we een tweede werkblad aan (verwachtingen 2de KW) waar we de scenario's gaan bekijken.
We kopiëren de kolom- en rijtitels van het eerste werkblad naar het nieuwe.
In cel B2 van het nieuwe werkblad geven we volgende formule in:
='1ste KW'!B2+('1ste KW'!B2*'verwachtingen 2de KW'!$C$9)
De celverwijzing naar C9 maken we "absoluut"($C$9), omdat deze steeds dezelfde moet blijven wanneer we deze in de volgende stap kopiëren.
Dan kopiëren we deze formule naar alle andere cellen voor de maand januari, februari en maart.
We plaatsen de cursor in cel C9, en klikken op Tools - Scenarios in onze menubalk.
Het dialoogvenster Scenario Manager opent.
Klik op Add.
Een nieuw dialoogvenster verschijnt.
We geven ons scenario een naam.
En aangezien we eerst onze cel C9 hebben geselecteerd, is deze reeds ingevuld in het vak "Changing cells:".
Mocht je deze vergeten te hebben te selecteren, kan je dit nu doen door te klikken op de knop .
In het vak Comment kan je eventueel het commentaar aanpassen indien je dat wenst.
Klik op OK.
In het derde venster typen we het getal waarmee we onze omzet willen gewijzigd zien.
In ons geval dus 10%.
Klik op OK.
We herhalen de vorige stappen voor een 5% verhoging en een 5% verlaging.
Alle scenario's worden getoond in een lijst:
Klik op Close om het scenariovenster te sluiten.
We kunnen alle scenario's makkelijk doorlopen door het te selecteren en te klikken op "Show".
Mocht het scenariovenster niet open zijn, moet je dit uiteraard eerst openen.
 
Bewerken en verwijderen van scenario's
Om een scenario te wijzigen klikken op Tools - Scenario's in onze menubalk.
We selecteren het scenario, en klikken op de knop "Edit", aan onze rechterzijde.
In het dialoogvenster “Edit Scenario” kunnen we alle wijzigingen aanbrengen die we nodig achten.
Klik op Ok als je tevreden bent.
Om een scenario te verwijderen, selecteren we het scenario, en klikken op de knop "Delete".
 
Scenario's samenvoegen
We kunnen scenario's samenvoegen uit een ander werkblad, of uit een andere werkmap.
Dit heeft enkel nut wanneer de cellen die wijzigen bij het uitvoeren van het scenario, in beide werkbladen dezelfde zijn.
Om scenario's samen te voegen openen we het werkblad waarvan we de scenario's willen samenvoegen, vervolgens openen we het werkblad waarin we de scenario's willen, en kiezen Tools - Scenario's uit de menubalk.
In het scenario dialoogvenster klikken we de "Merge..." knop.
In het "Merge Scenarios" dialoogvenster selecteren we het werkblad waarvan we de scenario's willen samenvoegen.
Klik op de dropdown lijst naast "Book:" en selecteer het werkblad.
In de "Sheet"-sectie van het dialoogvenster kiezen we het werkblad waarin onze scenario's zich bevinden.
Onderaan het dialoogvenster zien we hoeveel scenario's er zich bevinden in het werkblad dat we hebben geselecteerd:
²²
Klik OK om deze te importeren.
 
Scenario rapporten
In Excel kunnen we de resultaten uit de verschillende scenario's makkelijk vergelijken in een Scenario Rapport.
Om een scenario rapport te maken openen we eerst het werkblad waaruit we het rapport willen maken.
Dan klikken we op Tools - Scenario's in de menubalk.
We klikken de knop "Summary...".
In het "Scenario Summary" dialoogvenster maken we de keuze uit “Scenario Summary” of “Scenario PivotTable Report.”
Het eerste is een gewoon rapport, het tweede is een draaitabelrapport.
In het vak "Results cells:" klikken we op de knop "uitvouwen" , en selecteren de cellen die we willen vergelijken.
Klik nogmaals op de knop "uitvouwen"
 
En klik op OK.
 
Doelzoeken (Goal Seek)
Excel heeft nog een ander hulpmiddel, Goal Seek, of Doelzoeken voor diegene die met een nederlandse versie werken.

Goal Seek wordt gebruikt wanneer we wel het antwoord weten, maar niet juist weten wat we moeten ingeven om aan het antwoord te komen.
bvb. we weten dat 7 vermenigvuldigd met iets, 49 is maar we weten niet met wat.
Dan kunnen we gebruik maken van Goal Seek.

voorbeeld:
we willen een auto kopen, en dit mag ons 500 Euro kosten per maand
We weten dat de rente op dit moment 6,50% is.
We weten ook dat we de afbetaling willen spreiden in 48 maand.
Hoeveel kunnen we nu lenen?
We vragen het aan Goal Seek.

Om Goal Seek te starten klikken we op Tools - Goal Seek… in de menubalk.
Het dialoogvenster "Goal Seek" opent.
In het vak "Set cell: :" klikken we op de knop "uitvouwen" , en selecteren de cel waarin we het afbetalingsbedrag willen tonen.
In het vak "To value": bepalen we het bedrag, dit getal moet negatief zijn.
En het laatste vak "By changing cell:" geven we de cel in waar we de uitkomst willen.
Klik Ok, om het resultaat te zien.
pff, 21.000 en een beetje Euro, 't zal maar een 2PK'tje worden.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be