MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

spacer spacer spacer spacer
Cursus Outlook 2007   go to : Index - volgende
       
Les 1 Kennismaken met Outlook 2007  
     
De gebruikersinterface
Laat ons eerst eens kijken wat we zoal te zien krijgen wanneer we Outlook 2007 openen.
Bovenaan hebben we de "Menubalk". Vanuit de menubalk kunnen we, door middel van drop-downmenu's, alle functies die Outlook ons biedt, bedienen.
Daaronder hebben we de "Werkbalk". De knoppen in de werkbalk zijn afhankelijk van de gekozen applicatie in de "Navigatiebalk".
Zoals jullie allen wel zullen weten is Outlook 2007 meer dan alleen een programma waarmee we onze e-mail ontvangen en verzenden. Al deze verschillende programmatjes ("Agenda", "Contactpersonen", "Taken", "Notities") vinden we terug in het Navigatiebalk.
Aan de rechterzijde van Outlook 2007 hebben we de "Takenbalk", en onderaan vinden we de "Statusbalk".
 
Ik kan me voorstellen wanneer je de ontvangen e-mail wil lezen, of je agenda aan het raadplegen bent, je niet alles in een klein venstertje wil weergeven. Dus hebben ze er voor gezorgd dat we deze beiden 'deelvensters' kunnen minimaliseren en maximaliseren. Klik hiervoor de dubbele naar rechts en linkswijzende pijltjes bovenaan de "Navigatiebalk" en de "Takenbalk" (1 - 2).
Wanneer het Navigatievenster is geminimaliseerd beschik je nog steeds over de knoppen om te navigeren tussen de verschillende programma's van Outlook 2007.
Wens je een deelvenster terug te maximaliseren klik je nogmaals op het dubbele naar links of rechtswijzend pijltje.
Standaard is de Takenbalk geminimaliseerd. In de takenbalk vinden we een agenda met de verschillende afspraken en taken van de dag die is geselecteerd in de kalender.
 
Het lint
Diegenen onder ons die met andere applicaties uit het Office 2007 assortiment werken zullen zich misschien afvragen of Outlook 2007 niet beschikt over het "Lint".

Toch wel, je hoeft hiervoor enkel een nieuw object te maken.
Met een nieuw object bedoel ik dan een nieuwe e-mail, een nieuwe taak, een nieuwe afspraak voor je agenda, een nieuwe contactpersoon of een nieuwe notitie.

Als voorbeeld maak ik een nieuwe e-mail aan.
Ik selecteer "E-mail" in het navigatievenster en klik de knop "Nieuw" in de werkbalk.
Dit opent een nieuw e-mailbericht.
Zoals in de andere applicaties van Office 2007 vinden we links bovenaan de Officeknop met daarnaast de werkbalk "Snelle toegang", waarover later meer, en vinden we daaronder het Lint.

Het lint is, afhankelijk van het nieuwe object dat we maken, verdeeld in verschillende tabbladen.
En afhankelijk van het geselecteerde tabblad vinden we verschillende opdrachtknoppen die verdeeld zijn in verschillende groepen.
Om al deze knoppen, in alle verschillende tabbladen, van alle verschillende objecten, te gaan bespreken lijkt me 1 onbegonnen werk en 2 onnodig, daar velen van deze in elke Officeapplicatie voorkomen.
Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat iemand die met Outlook 2007 werkt, of wil werken, nog nooit heeft gehoord van bijvoorbeeld de knop "Vet" of "Links/Rechts uitlijnen", en wat ie hiermee moet. Toch?
Maar, nog niet panikeren, de meeste van deze, toch diegenen die we enkel terugvinden in Outlook 2007, zullen de nodige aandacht krijgen.
>

Wat ik wel nog kan zeggen is dat rechts naast bepaalde groepsnamen een schuin naar benedenwijzend pijltje staat. Wanneer je hierop klikt, opent een dialoogvenster met nog meer opties.

En dat er onder bepaalde knoppen een naar benedenwijzend pijltje staat.
Wanneer je hierop klikt opent een drop-downmenu met andere mogelijkheden.

Zo zal bijvoorbeeld wanneer we het naar benedenwijzend pijltje onder de knop "Opvolgen" klikken, een drop-downmenu openen waarin we de wijze van opvolging kunnen bepalen.
En wanneer we het naar benedenwijzend pijltje onder de knop "Spelling" klikken, zal er een drop-downmenu verschijnen met onder andere een synoniemenlijst.

Je ziet het, opties in overvloed.
 
De werkbalk "Snelle toegang"
Helemaal links bovenaan Office 2007 vinden we de Officeknop.
Wanneer we klikken op deze knop hebben we toegang tot de meest gebruikte functies in Outlook 2007, zoals "Nieuw", "Openen", "Opslaan", en "Afdrukken". Deze vervangt zo'n beetje de knop "Bestand" in vorige versies van Outlook.
 
Daarnaast hebben we de werkbalk "Snelle toegang".
De werkbalk "Snelle toegang" geeft ons de mogelijkheid met één klik een opdracht uit te voeren.
style="display:inline-block;width:120px;height:90px" > De werkbalk "Snelle toegang" kan niet worden verwijderd van het scherm.
Wel kan men de positie hiervan wijzigen:
1. je plaatst deze boven het lint, wat de standaard instelling is, of
2. je plaatst deze onder het lint.
Om deze onder het lint te plaatsen rechtsklik je een opdracht in het lint, of een opdracht in de werkbalk Snelle toegang, en kies je uit het drop-downmenu "De werkbalk Snelle toegang onder het lint weergeven".

Om deze daarna terug boven het lint te plaatsen, herhaal je deze handelingen.

 
Standaard heeft de werkbalk "Snelle toegang" drie knoppen: Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw.
De werkbalk "Snelle toegang" is de enige werkbalk die we kunnen aanpassen in Microsoft Outlook 2007.
Door te klikken op het naar beneden wijzend pijltje naast de werkbalk kunnen we opdrachten toevoegen.
 

De meest gebruikte opdrachten verschijnen in een drop-downlijst.
Wens je een opdracht toe te voegen aan de werkbalk "Snelle toegang", dan klik je de opdracht in de lijst. Je zult zien dat deze nu is aangevinkt in het lijstje en is toegevoegd aan deze werkbalk.
Wens je een opdracht te verwijderen uit de werkbalk "Snelle toegang", klik je nogmaals op deze opdracht in de lijst, of rechtsklik je de opdracht in de werkbalk, en kies je "Verwijderen uit werkbalk snelle toegang".
Wens je een opdracht toe te voegen die niet voorkomt in de lijst, klik je de optie "Meer opdrachten...".

Dit opent het dialoogvenster "Opties voor Outlook ", tabblad "Aanpassen":
Alle beschikbare opdrachten in Outlook vinden we in deze lijsten.
De opdrachten zijn verdeeld in categorieën. Klik het naar beneden wijzend pijltje om een andere categorie te kiezen uit de drop-downlijst in het vak "Kies opdracht uit:".
Selecteer de opdracht in het rechtse venster, en klik de knop "Toevoegen>>>".
Om een opdracht te verwijderen, selecteer je de opdracht in de rechtse kolom, en klik je de knop "Verwijderen".
Door te klikken op de pijltjes boven en onder kan je de plaats van de opdracht wijzigen in de werkbalk Snelle toegang.
 
Maar al deze is hetzelfde voor elke Office 2007 applicatie, dus laat ik verder gaan, en eens kijken wat er zoal nieuw is in Outlook 2007.
 
 
Index - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>