MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Photoshop   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 77 Afbeelding wijzigen (4)  
     
Uitvloeien (Liquify) (2)
 
Gereedschappen
Het eerste gereedschap hebben we dus gezien in de les 76.
De tweede in rij is het gereedschap "Reconstruct" (Reconstrueren). Wanneer we deze hebben geselecteerd, en we klikken op een vervormde plaats in de afbeelding, zal Photoshop deze terug brengen in z'n vorige vorm.
Indien de reconstructie te vlug gaat, wijzig je de Brush Pressure waarde in bvb 20, dan gaat de reconstructie een pak langzamer.
Klikken op de knop "Reconstruct", aan de rechterzijde van het venster, zal stap voor stap terug gaan tot je het origineel hebt bereikt.
Klikken op de knop "Restore All" gaat meteen terug naar het origineel, maar dat had ik reeds vernoemd in de vorige les.
 
Het derde gereedschap is "Twirl Clockwise".
Wanneer we deze hebben geselecteerd, en we klikken in de afbeelding, zullen de pixels verdraaien met de klok mee.
Wanneer we de Alttoets ingedrukt houden als we klikken, zullen de pixels verdraaien tegen de klok in.
Wanneer de pixels te traag verdraaien, verhoog je de Brush Pressure.
 
Het vierde gereedschap is de "Pucker" Tool.
De Pucker Tool verplaatst de pixels naar het midden van de Brush,
zoiets als het zand in een zandloper.
 
Het vijfde gereedschap is de "Bloat" Tool.
Dit is het tegenovergestelde van de Pucker Tool. Deze verplaatst de pixels weg uit het midden van de Brush.
   
Het zesde gereedschap is de "Push left" Tool.
Wanneer je dit selecteert, en klikt en sleept van boven naar beneden in de
afbeelding, worden de pixels naar rechts geduwd.
Klik en sleep je van beneden naar boven worden de pixels naar links geduwd. Ditzelfde kan je bereiken wanneer je de Alttoets ingedrukt houdt.
Hetzelfde geldt ook wanneer je van links naar rechts sleept en van rechts naar links.
   
Het volgende is de"Mirror"Tool.
De Mirror Tool reflecteert de pixels naar de Brush. Schuif je van links naar
rechts worden de bovenstaande pixels gereflecteerd. Schuif je van rechts naar links worden de onderstaande pixels gereflecteerd.
Idem dito voor van onder naar boven en omgekeerd.
   
Het achtste gereedschap is de "Turbulence" Tool.
De Turbulence tool vloeit pixels op een willekeurige manier door elkaar.
Misschien een leuk gereedschap, maar zeker geen efficiënt gereedschap.
 
De laatste twee gereedschappen hebben betrekking op het beveiligen van regio's in onze afbeelding.
De eerste is de Freeze Mask Tool.
De Freeze Mask Tool laat ons toe bepaalde delen van onze afbeelding te beveiligen tegen vervormingen. Je klikt en sleept over de delen die je zeker
niet wilt vervormen. Het Freeze Mask tool geeft de plaats waar je met de muisaanwijzer over bent gegaan, een rode kleur.
 
En de tweede is de Traw Mask Tool.
Hiermee kan je de plaatsen die je hebt geselecteerd met de Freeze Mask Tool, ongedaan maken.
Wens je alle maskers te verwijderen, klik je de knop "None" aan de rechter kant van het venster in de sectie "Mask Options".
De andere van de Mask Options zijn enkel beschikbaar wanneer je gebruik maakt van selecties of Layer Masks in je afbeelding.
 
Facelift
Door rustig te werken, kan je van een zielige madam toch een iets modernere madam maken:
 
Voor Na
 
Save Mesh/Load Mesh (Net laden/Net Opslaan)
Eénmaal je het effect hebt bereikt dat je wenst te bereiken, wil je misschien op de knop OK drukken.
Maar het is misschien beter om dat niet te doen. In plaats hiervan klik je op de knop "Save Mesh". style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
Want wens je later toch nog stap voor stap terug te gaan naar vorige wijzigingen, moet je de Mesh (Net) hebben opgeslagen. Anders ben je eerdere wijzigingen kwijt.
Dus klik eerst de knop "Save Mesh", geef een naam in, kies een map waar je deze wenst op te slaan, en klik op OK.
Klik nu pas op OK in het Liquify dialoogvenster.
Wanneer je later de vervormde afbeelding terug opent, kan je de vervormingen stap voor stap ongedaan maken.
Klik hiervoor uiteraard eerst op de knop "Load Mesh".
Selecteer de "Mesh die je zojuist hebt opgeslagen, en klik meermaals op de knop "Reconstruct".
Je zult zien dat je afbeelding stap voor stap terugkeert naar een eerder gemaakte vervorming.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>