MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 13 Werkblad Tools  
 
Werkbladen selecteren
Wanneer je een werkmap opent, heb je standaard steeds drie werkbladen.
 
Om van het ene werkblad over te gaan naar het andere, klikken we op de tab van het werkblad dat je wil zien.
Wanneer we meerdere werkbladen toegevoegd hebben, of wanneer we werkbladen een lange naam hebben gegeven, zullen we deze niet allemaal meer kunnen zien.
Wanneer dit gebeurd moeten we de knoppen First, Previous, Next of Last gebruiken om van het ene werkblad naar het andere te kunnen gaan.
We kunnen ook rechtsklikken op deze knoppen, dan verschijnt er een lijstje met al onze werkbladen van waaruit we dan een keuze kunnen maken.
 
Meerdere werkbladen selecteren
Wanneer we meerdere werkbladen selecteren, en maken wijzigingen aan één van de werkbladen, worden deze wijzigingen doorgevoerd in alle geselecteerde werkbladen.
We kunnen meerdere naastliggende werkbladen selecteren door op de eerste te klikken, je Shift toets ingedrukt te houden en je laatste werkblad te klikken dat je wil selecteren..
We kunnen meerdere niet naastliggende werkbladen selecteren door op de eerste te klikken, je Ctrl toets ingedrukt te houden en je volgende werkblad te selecteren.
 
Om de werkbladen te "de-selecteren" klikken we op een werkblad dat niet was geselecteerd.
Wanneer we alle werkbladen zouden hebben geselecteerd, kunnen we deze "de-selecteren" door te klikken op de tab met de tekst die niet in het vet staat weergegeven.
 
Werkbladen toevoegen en verwijderen
Er zal ooit wel 's een moment komen dat we werkbladen willen toevoegen of verwijderen uit een werkmap.
Om werbladen toe te voegen, selecteren we eerst de werkbladen (het aantal werkbladen dat je selecteert is het aantal dat je toevoegt), en klik Insert en kies Worksheet uit de Menubalk.
vb. wens je twee werkbladen in te voegen, dan selecteer je twee werkbladen.
De nieuwe werkbladen zullen zich links positioneren van het werkblad met de vette tekst.
 
Om werkbladen te verwijderen klik je RECHTS op het werkblad of werkbladen die je wenst te verwijderen , en kies je Delete in het popup venster.
 
Naam wijzigen van werkbladen
Standaard worden werkbladen "Sheet1", "Sheet2", "Sheet3" enz. genoemd.
We kunnen deze namen wijzigen door simpelweg te dubbelklikken op de naam van het werkblad,
en de naam te typen die we wensen.
We kunnen zowat alle tekens gebruiken in de naam, ook spaties.
Eénmaal de naam ingetypt klikken we de Enter-toets op ons toetsenbord.
 
Werkblad-tabs een kleur geven (enkel voor Excel XP en 2003)
In Excel 2003 en XP kunnen we de kleur van de tabs een andere kleur geven.
Om dit te doen klikken we rechts op de tab van het werkblad, en kiezen we "Tab Color" uit het popup-menu.
In het "Format Tab Color" dialoogvenster dat verschijnt kiezen we de kleur die we wensen.
Wanneer we klaar zijn, klikken we op OK.
Om een kleur te verwijderen herhalen we het hierbovene, maar kiezen "No Color" bovenaan het dropdown-menu.
 
Omschakelen naar Full-Screen beeld
Wanneer we extra grote werkbladen hebben kan het wel handig zijn om heel ons scherm te vullen met het werkblad.
Een mogelijkheid om dit te doen is over te schakelen naar "Full Screen Mode".
Dit beeld verwijdert (althans visueel) alle werkbalken uit ons formulier.
Om over te schakelen naar "Full Screen Mode" klikken we op View - Full Screen in onze Menu balk.
Om terug over te schakelen naar het normale beeld herhalen we deze stappen.
 
Het scherm splitsen
Excel verstrekt ons een nuttig hulpmiddel om informatie uit brede en/of lange werkbladen overzichtelijk te kunnen bekijken.
Het is de mogelijkheid om het Excelvenster te splitsen in verschillende kleinere vensters.
Elk venster beschikt dan over z'n eigen scrollbalken, zowel horizontaal als verticaal, om de informatie uit ons werkblad te bekijken in verschillende secties.
bvb. we kunnen een lang werkblad splitsen, zodat de hoofdingen met de titels steeds blijven staan, terwijl we scrollen naar beneden om de rest van onze gegevens te bekijken.
 
Om een venster in twee te splitsen selecteren we de hele rij of kolom waar de titel zich bevindt
(de splitsing van de schermen gebeurd boven, of links van de geselecteerde rij of kolom), dan klikken
we op Window en kiezen Split uit de menubalk.
 
We kunnen de splitsing weer verwijderen door te klikken op Window, en te kiezen voor Remove Split uit de menubalk.
Of er simpelweg op te dubbelklikken.
 
Vensters bevriezen
Een andere manier om werkbladen te splitsen is het "bevriezen" van vensters.
Dit is zowat hetzelfde als hierboven met het enige verschil dat een bevrozen venster geen scrollbars heeft.
Om venster te "Bevriezen" selecteren we de rij of kolom, onder de rij of aan de rechtse kant, van de kolom staat die je wil bevriezen.
Dan klikken we op Window en kiezen Freeze Panes in de Menu balk
De informatie in de "bevrozen vensters" zal niet wijzigen bij het scrollen.
Dit is handig om koptitels en rijtitels te blijven zien.
We kunnen ook beiden (koptitel en rijtitel) bevriezen door een cel te selecteren in plaats van een kolom of rij.
We kunnen ook hier de splitsing weer verwijderen door te klikken op Window en te kiezen voor Unfreeze Panes uit de menubalk.
 
Kopiëren en verplaatsen van volledige werkbladen
We hebben ook de mogelijkheid een heel werkblad te kopiëren in onze werkmap.
Om hele werkbladen te kopiëren houden we de Ctrl-toets van ons toetsenbord ingedrukt, en slepen de tab van het werkblad dat we willen kopiëren naar links of rechts, en laten we de muisknop los op de plaats waar we ons gekopieerd werkblad willen.
Wanneer we dit doen verandert onze muisaanwijzer in een papiertje en een + teken.
 
We kunnen onze werkbladen ook verplaatsen naar links of rechts, om een betere organisatie van de werkbladen te krijgen.
Om dit te doen klikken en slepen we het tabblad of tabbladen naar de gewenste positie.
 
Gegevens knippen, kopiëren, plakken naar een ander werkblad
Je kan gegevens knippen , kopiëren, en plakken in een werkblad of naar een ander werkblad.
Selecteer de cel(len) die je wenst te kopiëren of te knippen, klik op de knop (kopiëren), of op de knop (knippen) in de Standaard werkbalk.
Kies dan de cel waar je de gegevens wil plakken, en klik op de knop Plakken .
 
Printen van meerdere werkbladen
We kunnen tijd besparen door meerdere werkbladen in dezelfde werkmap te printen door hen allen te selecteren, te klikken op de knop File in de menu werkbalk, en te kiezen voor de knop Print.
Dit opent het Print dialoogvenster:
Wees er zeker van dat de keuze "Active Sheet(s)" is geselecteerd, je kan eventueel nog wat andere opties instellen, en klik op OK.
 
Werkbladen verbergen
We kunnen werkbladen verbergen door het werkblad te selecteren, en dan te klikken op Format - Sheet - Hide in onze werkbalk.
Om deze terug zichtbaar te maken, doen we juist hetzelfde alleen kiezen we nu voor Unhide.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be