Home » Cursus Microsoft Excel » Werkbladen en werkmappen beveiligen (31/32)

Laatste update:

Werkbladen en werkmappen beveiligen (31/32)

Waarom werkbladen beveiligen? Hoe zorg je ervoor dat gebruikers slechts enkele cellen kunnen invullen? doe je het?

Standaard kan elke gebruiker die een excelbestand opent alles wijzigen. Maar je kan dat beperken. Door het blad of het bestand te "beveiligen" maak je bepaalde aanpassingen onmogelijk. Hier zie je hoe dat moet. Veiligheid eerst! ;-)

Op welke manieren kan je in Excel je inhoud “beveiligen”?

“Beveiligen” kan natuurlijk veel betekenen. Dit gaan we behandelen op deze pagina:

  • Voorkomen dat gebruikers werkbladen bijmaken of verwijderen
  • Voorkomen dat gebruikers de inhoud aanpassen van cellen op een werkblad
  • Het werkblad beveiligen, maar bewerken toestaan in bepaalde cellen
  • Werkmap beveiligen met een wachtwoord

Hieronder krijg je een beknopte uitleg per item.

Voorkomen dat gebruikers werkbladen bijmaken

Wil je voorkomen dat gebruikers werkbladen bijmaken of verwijderen? Wil je de opbouw of structuur van je bestand dus onwijzigbaar maken?

Klik dan op de tab controleren en kies voor werkmap beveiligen.

Als je wil kan je nu een wachtwoord ingeven. Je moet het daarna nog even bevestigen. Als je het blad echt zou willen beveiligen, raad ik je dat aan. Anders kan je alsnog met 1 klikje de beveiliging uitschakelen.

Onthoud dat wachtwoord goed, want zonder kan je de structuur niet meer aanpassen.

Wanneer je doorklikt wordt de beveiliging actief. je kan nu geen werkbladen bijmaken of verwijderen.

Ik beveilig de structuur van de werkmap met een wachtwoord en probeer daarna vruchteloos op het +-teken te klikken om een werkblad bij te maken. Daarna schakel ik de beveiliging opnieuw uit.

Voorkomen dat gebruikers de inhoud aanpassen van cellen op een werkblad

Wil je voorkomen dat gebruikers iets aanpassen OP je werkblad? Dan moet je hier lezen. Het gaat hier niet over de structuur, wel over de inhoud/

Wanneer je op de tab controleren op de knop blad beveiligen klikt, dan opent er een venstertje.

Bovenaan kan je hier opnieuw een wachtwoord ingeven. Een met een wachtwoord beveiligd werkblad kan enkel met datzelfde wachtwoord ontgrendeld worden. Onthouden wat je hier typt, dus. Als je geen wachtwoord ingeeft, kan iedereen het werkblad ontgrendelen. Echt beveiligen doe je dan niet.

Daaronder moet je kiezen wat gebruikers nog mogen doen wanneer het blad beveiligd is. Standaard is het bijvoorbeeld nog mogelijk om op een beveiligd werkblad cellen te selecteren. De inhoud aanpassen, opmaken, sorteren etc. kan standaard niet. Met de vinkjes maak je een eigen keuze.

Stel nu dat we selecteren onmogelijk willen maken, haal dan het vinkje weg bij vergrendelde cellen selecteren.

Klik op OK en merk op dat nu het hele blad beveiligd is. Je kan nu geen enkele cel meer selecteren.

Wat zie je hier? Het werkblad wordt beveiligd met een wachtwoord, ook tegen selecteren. Daarna verschijnt een foutmelding zodra je iets doet wat de beveiliging niet toelaat. Tot slot wordt de beveiliging opgeheven.

Het werkblad beveiligen, maar bewerken toestaan in bepaalde cellen

Dat is een veelgestelde vraag: je wil gebruikers enkele waarden in een excelbestand laten invullen, maar je wil niet dat ze iets “stuk” kunnen maken door in “foute” cellen iets te plaatsen. Je wil dus alle cellen op een werkblad beveiligen, behalve enkele.

Doe dit dan vooraleer je het blad (zoals hierboven beschreven) beveiligt: selecteer de cellen waarvoor je bewerken mogelijk wil maken. Kijk nog even naar de uitleg over selecteren als je niet meer goed weet hoe dat ook alweer moest.

Vervolgens open je het dialoogvenster van de groep getal op de tab start. Op het tabje bescherming kan je het vinkje bij geblokkeerd weghalen. (Merk dus op dat standaard alle cellen op “geblokkeerd” staan. Het is pas zodra je het blad beveiligt dat dit in de praktijk wordt doorgevoerd. Dat is dan ook de reden waarom standaard ALLE cellen geblokkeerd worden op een beveiligd werkblad.)

Als je nu het werkblad beveiligt (op de tab controleren, zoals hierboven beschreven), dan geldt die beveiliging niet voor de niet-geblokkeerde cellen.

De gebruiker kan in die cellen dus zijn of haar input geven.

Hieronder doe ik het eens voor.

het is de bedoeling dat je alleen de gele cel kan bewerken. Bij de celeigenschappen verwijderen we dan eerst het vinkje bij “blokkeren”. Wanneer je dan het blad beveiligt geldt die beveiliging niet voor die ene cel. Tot slot wordt de beveiliging opnieuw weggehaald.

Beveiliging voor werkblad of werkmappen uitschakelen

Wil je stoppen met beveiligen? Dat is gemakkelijk. Klik op de tab controleren gewoon nogmaals op werkmap beveiligen om de werkmap beveiliging uit te schakelen, of klik op blad beveiliging opheffen wanneer je dat wil doen voor een werkblad.

In de filmpjes hierboven zie je voorbeelden van hoe dat moet.

Werkmap beveiligen met een wachtwoord

Wil je de hele werkmap beveiligen met een wachtwoord? Dat doe je bij bestand, dan info en dan bij werkmap beveiligen en bij versleutelen met wachtwoord.

De beveiliging verwijderen doe je door bij bestand > info op de beveiliging te klikken, en dan het wachtwoord weg te halen.

Met deze versleuteling moet je een wachtwoord intypen wanneer je het bestand opent.

Office-toepassingen

Cursus MS Excel

Cursus MS Word

Cursus MS PowerPoint

Cursus MS Outlook

Cursus MS Access

Grafische programma's

Basiscursus Adobe Photoshop

Basiscursus GIMP

Basiscursus Adobe Lightroom

Mobiel

Cursus Android smartphones

Bedrijfstoepassingen

Cursus Google Analytics

Cursus Google Ads

Cursus SEO

Cursus Wordpress