MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       

Tip 187

   
Excel Tip geschreven door Geert Wessels
 

Financieel rekenen met Excel

Financieel rekenen betekent rekenen met rentepercentages en dat kun je zowel naar het verleden als toekomstgericht doen.
Excel heeft daarvoor - onder het tabblad formules - verschillende financiële functies in huis.
Deze bevinden zich allen in de groep “Functiebibliotheek” onder de knop “Financieel”
 
 
Na het maken van de keuze “Financieel” verschijnen er meer dan 50 functies.
Voordat je de weg kwijtraakt in dit woud kunnen we ter geruststelling zeggen dat er - voor het maken van renteberekeningen - maar een handvol echt belangrijk zijn, met name de volgende vijf:
 
Deze functies vertonen een nauwe onderlinge samenhang en ze presenteren vijf invalshoeken van waaruit financiële rentegerelateerde vraagstukken kunnen worden benaderd. Deze invalshoeken staan kort omschreven in de tweede kolom van de tabel.
In de derde kolom is de samenhang zichtbaar en zie je dat functies en functieargumenten bij de verschillende functies “stuivertje wisselen”.
De functieargumenten type_getal en schatting komen echter alleen voor als argument. Het functieargument type_getal geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden: niets of 0 invullen betekent aan het eind van de termijn, bij 1 vinden de betalingen vooraf plaats.
Het argument schatting (onder de functie RENTE) biedt de mogelijkheid om de nauwkeurigheid aan te geven. In de praktijk kun je dit argument in de meeste gewoon leeg laten.
 
Een voorbeeld
De onderlinge rekenkundige samenhang illustreren we, onszelf verplaatsend in de positie van een spaarder, aan de hand van een volgende set gegevens:
  1. 1. er wordt eenmalig een bedrag van € 1.000 aan het begin van periode 1 uitgezet;
  2. daarnaast wordt jaarlijks achteraf € 241,05 ingelegd;
  3. er wordt uitgegaan van een (spaar)periode van drie jaar;
  4. de samengestelde intrestvoet bedraagt 7% jaarlijks;
  5. het te sparen eindbedrag is € 2.000 aan het eind van jaar 3.
Deze gegevens worden in het bereik B4:F10 per functie ingebracht als functieargument
 
Na het inbrengen van de functieargumenten verschijnen de functie-uitkomsten in rij 11:
  • in cel B11 wordt met behulp van de functie HW het eenmalige bedrag berekend;
  • in cel C11 wordt met behulp van de functie BET het jaarlijkse in te leggen bedrag berekend;
  • in cel D11 wordt met behulp van de functie NPER de spaarperiode berekend;
  • in cel E11 wordt met behulp van de functie RENTE het rentepercentage berekend;
  • in cel F11 wordt met behulp van de functie TW het eindbedrag berekend.
 
De onderlinge samenhang is duidelijk te zien door vergelijking van de argumenten in het bereik B4:F10 met de functie-uitkomsten uit het bereik B11:F11.
Het argument type_getal (cellenbereik B10:F10) is in alle kolommen gelijk aan nul gesteld omdat de jaarlijkse inleg van € 241,05 achteraf plaatsvindt.
 
Heb je vragen over deze tip, mail Geert
 
 
GratisCursus en zijn lezers denken aan jullie, denk aan GratisCursus
 
 
>
 
Index
 
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>