MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

spacer spacer spacer spacer
Cursus Outlook 2016   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 23 Afspraken en Vergaderingen (2)  
     
Afspraak wijzigen
Om een reeds eerder ingevoegde afspraak te wijzigen dubbelklik je deze in de agenda.
Dit zal het dialoogvenster afspraak openen waarin je wijzigingen kunt aanbrengen.
Ben je klaar met de wijzigingen klik je de knop "Opslaan en sluiten" in het lint.
>

Heb je enkel de tijdsduur te wijzigen plaats je de muisaanwijzer over de rand van de afspraak, wanneer je muisaanwijzer wijzigt in een tweedelig pijltje klik en sleep je deze tot je de juiste tijdsinstelling hebt bereikt.

Heb je enkel de datum of het uur te wijzigen klik je de afspraak, en sleep je deze naar het uur of de dag waarin je deze wil plaatsen.

Is je afspraak ingesteld als een terugkerende afspraak, dan moet je kiezen in het dialoogvenster dat zal verschijnen of je deze afspraak wil wijzigen voor de hele serie, of enkel voor dat exemplaar.

 
Terugkerende afspraak
Heb je een afspraak die op regelmatige basis steeds terugkeert, bijvoorbeeld een afspraak bij de kapper, klik je de knop "Terugkeerpatroon" in het lint. De opties in dit dialoogvenster lijken me allen heel duidelijk.
Afhankelijk van het gekozen type terugkeerpatroon zullen hiervoor de opties in het dialoogvenster wijzigen.
Wanneer er een terugkeerpatroon is ingesteld voor een afspraak of gelijk welk ander item in de agenda, zal deze met ronde pijltjes gemarkeerd worden in de agenda.
 
Persoonlijke afspraak
Wanneer je een agenda deelt met anderen kan het wel nuttig zijn bepaalde afspraken in te stellen als "Persoonlijk". Hierdoor zullen de details van deze afspraak niet kunnen gelezen worden door derden.
Om een afspraak als persoonlijk in te stellen open je de afspraak, en klik je de knop "Persoonlijk" in het lint.
Wanneer er een afspraak is ingesteld als persoonlijk wordt hiervoor een icoontje weergegeven aan de rechterzijde van de afspraak.
 
Afspraak categoriseren
Om een afspraak te categoriseren open je de afspraak, en klik je de knop "Categoriseren" in het lint.
Kies een categorie uit het lijstje.
De categorie zal zowel in het detailvenster als in de agenda worden getoond.
Je kunt meerdere categorieën toewijzen aan één afspraak.
 
Vergadering invoegen
Een ander item dat we kunnen invoegen in onze agenda is een vergadering.
Je kunt een vergadering het beste vergelijken met een afspraak waar ook andere personen worden op uitgenodigd.
Een vergadering toevoegen kunnen we ook op verschillende manieren.
Een eerste manier is het naar benedenwijzend pijltje te klikken naast de knop "Nieuw", en te kiezen voor "Vergaderverzoek".
Een tweede manier is ergens in je agenda te rechtsklikken, en te kiezen voor "Nieuw vergaderverzoek".
Een derde manier is een afspraak te selecteren in de agenda, en op de knop "Deelnemers toevoegen of verwijderen" in het lint.
 

Dit opent het venster "Deelnemers en resources selecteren", en op de achtergrond het e-mailbericht.
Dubbelklik de contactpersonen die je wil uitnodigen voor de vergadering.

In het dialoogvenster "Deelnemers en resources selecteren" hebben we onderaan drie invulvakken: "Vereist", "Optioneel" en "Resources", met daarvoor een knop.
Personen die zijn vereist op de vergadering plaatsen we in het vak "Vereist".
Personen die mogen maar niet hoeven te komen plaatsen we in het vak "Optioneel".
En in het laatste vak, "Resources", kun je personen uitnodigen die moeten zorgen voor bepaalde apparatuur of een vergaderruimte die je nodig hebt voor de vergadering.
Om personen toe te voegen in één of meerdere van deze vakken selecteer je deze in de contactpersonenlijst en klik je de knop voor het betreffende vak, of typ je manueel het e-mailadres van de betrokken persoon in het invulvak.

Klik de knop OK wanneer je klaar bent. Dit sluit de contactpersonenlijst.

 
Zoals je kunt zien in de e-mail zijn alle geadresseerden toegevoegd.
Klik de knop "Verzenden".
 
Planningsassistent
Wanneer je klikt op de knop "Planning" zal de planningsassistent verschijnen waarin al je eerder ingestelde taken of afspraken worden weergegeven.
De planningsassistent zal je automatisch een voorstel doen, wanneer het voor jouw agenda het beste uitkomt om deze vergadering te plaatsen.
Je hebt de mogelijkheid om de voorgestelde tijdspanne te wijzigen door de muisaanwijzer over de rand te plaatsen en te klikken en te slepen naar de gewenste positie (lees tijd).
Onderaan het dialoogvenster "planningsassistent" hebben we nog een aantal opties, waaronder de optie "Anderen toevoegen", wat ons toelaat nog meerdere personen uit te nodigen voor de vergadering. Of de knop "Autoselectie volgende>>" wat een volgende mogelijke tijdspanne zal kiezen.
 
Plus nog een aantal andere die me, denk ik, allen wel duidelijk lijken.
Mocht dit toch niet het geval zijn, stel ik voor deze eens te proberen, dan wordt het wel duidelijk.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>