MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Premiere Elements 8 go to : Index - vorige - volgende
       
Les 3 De Scènelijn (1)  
 
Clips toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Clips toevoegen aan ons project kunnen we in de Scènelijn, en in de Tijdlijn.
Je klikt hiervoor het bestand in het deelvenster Project of Media, en sleept dit in de Scènelijn of de Tijdlijn. Dat is makkelijk, toch?

Het verschil tussen de Scènelijn en de Tijdlijn is dat de Scènelijn het makkelijkst is om mee te werken, maar hierdoor ook de bewerkingsmogelijkheden niet zo uitgebreid zijn dan in de Tijdlijn.
Laat ik maar beginnen met de Scènelijn.

Om een clip of een foto toe te voegen aan de Scènelijn klik en sleep je deze uit het deelvenster "Project" naar het vak in de Scènelijn waar staat "Sleep de volgende clip hier naartoe".
Wanneer je een clip hebt toegevoegd aan de Scènelijn, dan verschijnt er automatisch een volgend leeg vak.

>

Heb je meerdere clips toegevoegd aan de Scènelijn, dan kun je hiervan de volgorde wijzigen door een clip te klikken en te slepen naar een andere plaats in de Scènelijn (1).
De blauwe lijn (2) tussen de clips geeft de plaats aan waar het verplaatste clip zich zal plaatsen wanneer je de muisaanwijzer loslaat.
De vlugste manier om een clip verwijderen uit de Scènelijn is deze selecteren, en de Deletetoets op je toetsenbord te klikken. De volgende clips zullen dan automatisch naar links opschuiven zodat er geen leeg vak overblijft in de Scènelijn

Een geselecteerde clip in de Scènelijn is voorzien van een blauwe rand (3).

Wens je en clip uit het projectvenster toe te voegen tussen twee reeds eerder toegevoegde clips, dan klik en sleep je deze naar het dubbele pijltje (3) tussen de twee eerder toegevoegde clips.

 
Het deelvenster "Monitor"

Het deelvenster "Monitor" is het grootste venster van de applicatie Premiere Elements.
Bovenaan wordt de clip weergegeven die in de Scénelijn is geselecteerd, of welke clip op dat moment is aan het afspelen (1).

Wanneer de scènelijn wordt gebruikt, wordt een mini-tijdlijn (2) weergegeven in het deelvenster Monitor. Je kunt het zoomniveau wijzigen, zodat je de mini-tijdlijn meer of minder gedetailleerd wil zien. Hiervoor gebruiken we de zoomknop. Deze bevindt zich net boven de mini-tijdlijn.
Met deze zoomknop bepaal je zowel het zoomniveau van de mini-tijdlijn als het deel van de mini-tijdlijn dat je weergeeft.
Sleep met de grepen aan één van de uiteinden van de zoomknop naar het rechts om in te zoomen of naar links om uit te zoomen op de tijdlijn.
Wanneer je de zoomregelaar maximaal hebt verschoven, kun je de volledige mini-tijdlijn zien.
Wanneer je een ander gedeelte van de mini-tijdlijn wilt weergeven, sleep je met het midden, de balk dus, van de zoomknop om de mini-tijdlijn naar rechts of naar links te verplaatsen.

Met de knoppen "Inpunt" en "Uitpunt" kunnen we de clip bijsnijden.
Wanneer clips worden bijgesneden in het deelvenster Monitor, wordt alleen het exemplaar van de clip dat in de scènelijn staat, bijgesneden en niet de originele clip.
Wanneer je echter een clip bijsnijdt in het voorvertoningvenster (zie einde vorige les), en je plaatst deze daarna in de scènelijn, dan wordt deze bijgesneden in de scènelijn geplaatst.
Het bijsnijden in het voorvertoningvenster heeft geen invloed op exemplaren van de clip die reeds in de tijdlijn of de scènelijn staan.
Je kunt op elk moment bijgesneden frames terughalen of aanvullende frames bijsnijden.
Meer over het bijsnijden van clips in de volgende les.

Onderaan het deelvenster "Monitor" hebben we een aantal besturingselementen voor afspelen van onze clip (3), pauzeren, terugspoelen en vooruitspoelen, net hetzelfde dan je videorecorder (b).
De eerste en de laatste knop echter vinden we niet terug op onze videorecorder en dienen om de tijdlijn naar een volgend of vorig "bewerkingspunt" te brengen. Een bewerkingspunt is het punt in de tijdlijn waar je van de ene clip naar de andere clip overgaat.
We hebben de huidige tijdindicatie 'a), de shuttle (c), de knop "Clip splitsen" (d), de knop "Tekst toevoegen" (e), en de knop "Frame stilzetten" (f).

Met de knop "Clip splitsen" (d) splitsen we een clip in twee clips.
Plaats hiervoor de tijdindicator eerst in het frame waar je de clip wil splitsen, en klik daarna de knop "Clip splitsen" (d). Door het splitsen van een clip kunnen we delen die zich bevinden in het midden van de clip wegsnijden.

Met de schuifknop "Shuttle" bepalen we de afspeelsnelheid van de video in de monitor.
Hoe verder je deze sleept naar rechts of links, hoe vlugger de video zal vooruit of achteruit spelen in het voorbeeldvenster.

 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>