MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Excel   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 7 Opmaken van werkbladen  
    video-oefening Klik hier
Opmaakgereedschappen     Excelbestand klik hier
Excel geeft u twee hulpmiddelen die je voor het opmaken van je werkbladen kunt gebruiken.
De eerste is de opmaakwerkbalk:
 
Deze bevat knoppen die ons toelaten tekst en nummers op te maken, uitlijnen van de informatie in de cellen, cellen samenvoegen, en de kleur van het lettertype + de achtergrond van de cellen te wijzigen.
Om deze knoppen te gebruiken, selecteren we de cel, of het bereik van de cellen, en klikken op de aangewezen knop.

Merk op dat deze werkbalk is verdeeld in zes secties.

  1. De eerste sectie gebruiken we voor de opmaak van het lettertype en de lettergrootte.
  2. De tweede sectie gebruiken we voor de letteropmaak: vet, italic en onderlijnen.
  3. De derde sectie bevat de knoppen voor het uitlijnen: links, rechts en midden + het samenvoegen van cellen.
  4. De vierde sectie bevat de knoppen die we gebruiken voor de opmaak van onze getallen:
    Valuta, Procent, komma, het verhogen en verlagen van de cijfers na de komma.
  5. De vijfde sectie gebruiken we om de inspringing van onze tekst te vermeerderen of te verminderen.
  6. De laatste sectie bevat de knoppen randopmaak, opvulkleur en tekstkleur, welke we kunnen gebruiken om de kleur in te geven voor de cellen en hun randen.
Sommige knoppen beschikken over een zwart pijltje naast hen, klikken we hierop dan zal er een submenu getoond worden, waar we een keuze moeten maken om meerdere specificaties in te geven.
 
Het celeigenschappen dialoogvenster
Het tweede hulpmiddel voor het opmaken van onze cellen is het celeigenschappen dialoogvenster.
In dit dialoogvenster kunnen we de opmaak van de cel meer specifiëren.
Terwijl we in onze opmaakwerkbalk meer beperkt zijn, beschikken we in dit dialoogvenster over alle opmaakmogelijkheden die ter onze beschikking worden gesteld.
In het dialoogvenster vinden we zes tabbladen om de celeigenschappen te wijzigen.
Het zesde tabblad, "Bescherming" (Protection) heeft geen invloed voor de opmaak van onze cellen en wordt daardoor pas besproken in een latere les.
De eerste vijf tabbladen zijn
"Getal"(Number), "Uitlijning" (Alignment), "Lettertype" (Font), "Rand" (Border) en "Patronen"(Patterns)
 
Om gebruik te maken van deze opmaak selecteren we de cel(len), rechtsklikken en kiezen "Opmaak cellen" (Format Cells) uit het popup-menu, of we kiezen Format - Cells uit onze menu-balk
Eénmaal het dialoogvenster wordt getoond, klikken we op het tabblad dat onze opmaakopties heeft die we willen toepassen, kiezen de wijzigingen die we willen toepassen en klikken op OK.
Laat ons de verschillende tabbladen wat nader bekijken:
 
De Getaltab
De getaltab gebruiken we om nummers op te maken in de cellen die we hebben geselecteerd.
Wanneer we de verschillende categorieën bekijken, door ze te selecteren in de linker helft van het dialoogvenster, zien we een korte omschrijving onderaan, plus een voorbeeld bovenaan het scherm.
 
Wanneer we een getalopmaak via onze opmaakwerkbalk hebben ingesteld, kunnen we deze aanpassen of verwijderen via deze tab.
Je selecteert eerst de cel(len), opent het celeigenschappen dialoogvenster, kies "General" en klik OK.
 
De Uitlijningtab
In dit tabblad kunnen we de horizontale en verticale uitlijning instellen, de tekst passend maken, cellen samenvoegen, de tekstterugloop instellen, en de tekst te draaien.
Selecteer de opmaak die je wenst en klik op Ok.
In Excel XP en 2003 hebben we ook de mogelijkheid de tekstrichting te bepalen.
In sommige talen zoals Hebreeuws en Arabisch schrijven ze van rechts naar links.
Excel geeft ons nu ook de mogelijkheid om van rechts naar links te printen, wanneer we dit vakje aanvinken.
Dit wordt weinig gebruikt, maar het is nieuw.
 
Wanneer je samengevoegde cellen weer wenst te ontkoppelen, selecteer je eerst de cel, opent dit dialoogvenster, klik op het vakje "cellen samenvoegen" (Merge Cells) om de cellen weer te splitsen, en klik op OK.
 
De Lettertypetab
In dit tabblad kunnen we alle lettertype-opties bepalen, zelfs speciale effecten toevoegen.
We gebruiken de lettertype dropdown-menu om het lettertype te kiezen.
We gebruiken de lettertype-stijl om de stijl te bepalen, standaard, vet etc...
We gebruiken de dropdown-menu Afmeting om de grootte van ons lettertype te bepalen.
We kunnen een stijl kiezen voor onderlijning.
We gebruiken de dropdown-menu Kleur om de kleur te bepalen van het lettertype.
En in de sectie "Effecten" bepalen we het doorlijnen, superscript of subscript.
Er is een preview venster om onze instellingen te bekijken alvorens we deze toepassen op onze cel(len).
Wanneer de instellingen voldoen aan je eisen, klik je op OK.
 
De randtab
In dit tabblad stellen we de randen van onze geselecteerde cellen in.
We kunnen vooringestelde randen kiezen in het bovenste gedeelte.
We kunnen de stijl en de kleur kiezen voor onze randen.
Of we klikken op "Geen" (None) indien we geen randen wensen.
Klik op OK indien je tevreden bent.
 
De Patronentab
In dit tabblad geven we de opvulkleur en/of het patroon van de cel in.
Kies een kleur voor je geselecteerde cel(len), of kies een patroon in de dropdown-menu "Patroon" + een kleur, en klik op OK.
Wees er van bewust wanneer je een patroon kiest voor cellen die ook gegevens bijhouden, deze zeer moeilijk te lezen worden.
Eigenlijk gebruik je slechts patronen voor je cellen wanneer deze geen informatie bevatten.
 
Verwijderen van alle opmaak in cellen
We kunnen alle opmaakinstellingen van één of meerdere cellen verwijderen door eerst de cel(len) te selecteren en te klikken op Edit - Clear - Formats, in onze menubalk.
 
Kopiëren van alle opmaak in een cel naar andere cellen
We hebben de mogelijkheid enkel de opmaak van onze cel(len) te kopiëren.
Om dit te doen selecteren we eerst de cel waaruit we de opmaak willen kopiëren.
We klikken we op de knop "opmaak kopiëren/plakken" in de standaard werkbalk.
Dan klikken en slepen we over de cel(len) waar we onze opmaak willen plakken.
Laat de muis los, en that's it.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be