MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus PowerPoint 2007 Index - vorige - volgende
       
Les 38 Animatie (4)  
     
Grafiek animeren
Wanneer we gebruik maken van een grafiek in onze voorstelling, kunnen we ook deze voorzien van animatie.

Selecteer hiervoor eerst de grafiek in de dia.

Klik de knop "Aangepaste animatie" in het tabblad "Animaties" in het lint.
Dit opent het deelvenster "Aangepaste animatie".
Klik de knop "Effect toevoegen", kies één van de opties., bvb "Ingang", en kies een effect.

Selecteer het effect in het deelvenster, en klik het naar benedenwijzend pijltje.
Klik "Effectopties" in het drop-downmenu.

In het dialoogvenster dat verschijnt kies je het tabblad "Grafiekanimatie".

Klik het naar benedenwijzend pijltje naast het vak "Grafiek groeperen:".
Dit opent een drop-downmenu met verschillende groeperingen.
Standaard is de keuze "Als één object geselecteerd", maar je kan dit wijzigen "Per serie", "Op categorie" etc.
En je kan het vakje aanvinken, waarbij de animatie zal starten met het tekenen van de grafiek.
Maak je keuze en klik de knop OK.
Zoals in de opsommingslijst, wordt ook bij een grafiek de verschillende effecten weergegeven in het deelvenster.
 
Overgang tussen dia's
Een overgang tussen twee dia's kunnen we ook voorzien van animatie.
Om een overgang te voorzien van een animatie selecteer je het tabblad "Animaties" in het lint.
Deze animatie tussen dia's kunnen we toepassen op alle overgangen, of op één overgang.
Door te klikken op de pijltjes rechts naast de galerij met verschillende overgangen, kan je navigeren tussen de verschillende types.
Klikken op het onderste pijltje, opent het menu met alle overgangen.
De verschillende overgangen beschikken ook over de optie "Live voorbeeld".
 
Om een overgang toe te passen klik je deze in de galerij.
Om de snelheid van de overgang aan te passen klik je het naar benedenwijzend pijltje naaste het vak "Overgangssnelheid". Dit opent een drop-downmenu met 3 verschillende snelheden, waaruit je een keuze kunt maken.
 
Om dezelfde overgang toe te passen op alle overgangen, klik je de knop "Op alles toepassen".
 
Om een voorbeeld van de toegevoegde animatie te bekijken, klik je de knop "Voorbeeld", helemaal links van het tabblad "Animaties".
 
Tijdsinstelling voor overgang
Standaard staat de overgang tussen dia's ingesteld "Bij muisklik".
Dit kun je wijzigen door het vakje voor de tekst "Automatisch na:" aan te vinken, en een tijd in te typen in het vak, of door te klikken op het naar boven of onderwijzend pijltje.
Dit kan gebeuren voor elke dia-overgang individueel, of voor alle overgangen.
Wens je dit in te stellen voor alle overgangen, klik je de knop "Op alles toepassen".
 
Je hebt de mogelijkheid beide overgangen te selecteren, "Bij muisklik", en "Automatisch na:".
Hierdoor kan je de overgang toch uitvoeren wanneer de tijd nog niet is verlopen, door een muisklik.
 
Heb je een tijd ingesteld tussen de overgangen, dan verschijnt deze in de weergave "Diasorteerder".
 
Tijdsinstellingen voor try-out
In het vorige deel van deze les, hebben we geleerd hoe we een tijd instellen voor de verschillende dia's.
Meestal zullen er verschillende tijden worden ingesteld voor de verschillende dia's.
Dan is de vraag hoeveel tijd voor welke dia.
PowerPoint laat ons toe de tijdsinstelling "live" te bepalen.
Dit doen we met de optie "Tijdsinstellingen voor try-out".
Met deze optie kunnen we verschillende tijden opnemen, die nodig zijn voor de verschillende dia's, om deze later automatisch af te spelen, wanneer we de voorstelling presenteren voor een publiek.
 
Klik hiervoor de knop "Tijdsinstellingen voor try-out" in het lint, onder het tabblad "Diavoorstelling".
Dit opent jouw voorstelling in de weergave "Diavoorstelling", en geeft de werkbalk "Try-out" weer in de rechtse bovenhoek.
Opgelet, onmiddellijk nadat je de knop "Tijdsinstellingen voor try-out" hebt gedrukt, wordt de tijd opgenomen voor de dia.
Klik de knop "Pauze"(2) om de opname te pauzeren.
Klik nogmaals de knop "Pauze"(2) om de opname terug te starten.
Om naar de volgende dia te gaan klik je de knop "Volgende"(1).
Om de tijden in te stellen tussen de verschillende animaties van een dia, moet het vak "Begin:", in het deelvenster "Aangepaste animatie", ingesteld staan op "Bij klikken".
style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
Dit laat je toe voor elke animatie een tijdsinstelling in te geven. Ook dus voor elke opsomming in een opsomminglijst.
Om een tijd in te stellen voor een dia, geef je de tijd in het tijdvak (3) in, en klik je de tabtoets op je toetsenbord.
Om opnieuw te beginnen klik je de knop "Herhalen", dit plaatst de tijdsduur voor de dia terug op nul.
Na de laatste dia verschijnt er een venster, met de vraag of je de nieuwe tijdsinstellingen wil behouden.
Klik de knop "Ja" wanneer je dit wenst.
 
Wens je de verschillende tijdsinstellingen tijdelijk uit te schakelen, vink dan het vakje voor de tekst "Tijdsinstellingen voor try-out gebruiken" uit, in het lint.
Wens je de tijdsinstellingen terug te gebruiken, vink je dit vakje weer aan.
 
Tijdens de try-out gebruikt u de functie Diatijdsduur om de tijd op te nemen die u nodig hebt voor elke dia. De opgenomen tijden kunt u vervolgens gebruiken om automatisch de dia's af te spelen als u de presentatie geeft aan een echt publiek.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>