MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus PowerPoint 2010 go to : Index - vorige - volgende
       
Les 6 De basis (2)  
 
Een nieuwe dia toevoegen
Eénmaal je de titel en subtitel hebt toegevoegd in de eerste dia, de titeldia, moet je, om verder te kunnen werken in je presentatie, een nieuwe dia toevoegen.

Hiervoor gebruiken we de knop "Nieuwe dia" onder het tabblad "Start" in het lint.
Deze knop bestaat uit twee delen.
Wanneer je klikt op het bovenste deel van de knop (1), zal dit een nieuwe dia toevoegen met de indeling "Titel en object".

 

Waarom de indeling "Titel en object"?
Wel, volgens Microsoft is dit de meest gebruikte indeling na de "Titeldia". Mocht ik nu volgens jou Latijn zitten te vertellen, lees dan eerst even de vorige les, deze gaat over de verschillende soorten indeling van een dia.

Wens je toch een andere indeling te gebruiken voor je dia, dan klik je het onderste deel van de knop "Nieuwe dia"(2).
Dit opent een drop-downmenu met de 9 verschillende indelingen waarover ik het had in de vorige les.
Klik de "indeling" die volgens jou het beste past in je presentatie.

De nieuwe dia wordt toegevoegd na (3) de geselecteerde dia.

Dus heb je bijvoorbeeld 10 dia's in je voorstelling, en wens je een dia in te voegen tussen dia 2 en dia 3, dan selecteer je eerst dia 2, en klik je de knop "Dia invoegen" in het lint.

De nieuwe dia zal dan worden geplaatst na dia 2.

 

Navigeren met het toetsenbord
Zoals in de meeste applicaties van Microsoft, kunnen we ook werken met ons toetsenbord om te navigeren in en tussen de verschillende onderdelen van onze voorstelling in PowerPoint.
PowerPoint is wel verschillend met andere applicaties wanneer we ons toetsenbord willen gebruiken, daarom zal ik de verschillende mogelijkheden hier even vernoemen.
 
Op ons toetsenbord hebben we de pijltjes "Boven", "Onder", "Links", en "Rechts", plus de toetsen "End", Page Up", en "Page Down".
Deze toetsen doen één ding wanneer we deze afzonderlijk gebruiken, en doen een ander ding wanneer we deze gebruiken met de Ctrl-toets op ons toetsenbord.
 
Wanneer je muisaanwijzer knippert in een aanduidingvak, en je klikt het naar beneden wijzend pijltje op je toetsenbord, dan zal de cursor 1 lijn naar onder worden verplaatst in je tekst.
Klik je het naar boven wijzend pijltje, zal dit de cursor 1 lijn naar boven brengen.
Klik je het naar rechts wijzend pijltje, zal dit de cursor 1 karakter naar rechts bewegen in je tekst, klik je het naar links wijzend pijltje zal dit de cursor 1 karakter naar links verplaatsen in je tekst.
Niks nieuws zou je zeggen.
Juist.
Maar wanneer we de Ctrl-toets ingedrukt houden wanneer we dezelfde handelingen uitvoeren, zal de cursor wanneer we het naar rechts wijzend pijltje klikken, een heel woord naar rechts verspringen.
Hetzelfde voor het naar links wijzend pijltje, de cursor zal een heel woord naar links verspringen.
 
Klik je het naar onder wijzend pijltje terwijl je de Ctrl-knop ingedrukt houdt, dan zal de cursor een hele alinea naar onder verspringen. Hetzelfde voor het naar boven wijzend pijltje, alleen zal hij dan naar boven springen, maar dat had je wel door denk ik.
 

Even ter zijde, een nieuwe alinea wordt gemaakt, wanneer je de Entertoets op je toetsenbord hebt gedrukt, wanneer je tekst aan het invoegen was in je aanduidingvak.

Klik je de "End-toets" op je toetsenbord, zal dit de cursor aan het eind van de lijn brengen.Klik je de "Home-toets" op je toetsenbord, zal dit de cursor verplaatsen naar het begin van je lijn. Hou je bij beide toetsen ook de Ctrl-toets ingedrukt, zal dit respectievelijk de cursor naar het einde en het begin van je tekst brengen in het aanduidingvak.

Een andere toetsenbordcombinatie zijn de toetsen Ctrl+Enter.

Wanneer je deze toetsen klikt, zal dit de cursor van het ene aanduidingvak in het andere brengen.

>
Ben je in het laatste aanduidingvak van je dia, en klik je nogmaals de toetsencombinatie Ctrl+Enter, dan zal er een nieuwe dia worden toegevoegd aan je presentatie, met dezelfde dia-indeling.
 
De toetsen "Page Up", en "Page Down" brengen je naar de volgende of vorige dia in je presentatie.
 
Wanneer er geen aanduidingvakken zijn geselecteerd in je dia, en klik je de Ctrl-toets + de Home-toets zal dit je naar de eerste dia brengen van je presentatie.
Klik je de Ctrl-toets + de End-toets zal dit je naar de laatste dia brengen van je presentatie.
 
Navigeren met de muis
In PowerPoint hebben we verschillende manieren, om met de muis tussen de verschillende dia's te navigeren.
Onderaan links in de statusbalk kun je zien welke dia is geselecteerd, en hoeveel dia's er zijn.
Onderaan rechts in het venster hebben we twee knoppen met dubbele pijltjes.
Om naar de vorige dia te navigeren klik je de bovenste knop, om te navigeren naar de volgende dia klik je de onderste knop.
 
Een tweede manier is gebruik te maken van de verticale scrolbalk. Klik en sleep deze tot je de juiste dia hebt bereikt. In een kadertje dat verschijnt, wordt het dianummer en de diatitel weergegeven.
 
En een derde manier is te klikken op de verschillende dia-tabs die we vinden aan de linkse kant van het venster.
 
 
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>