MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Word   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 13 Objecten tekenen  
 
Invoegen "AutoVormen"
Word voorziet ons van meerdere hulpmiddelen om objecten in te voegen in ons document.
Eén daarvan is de knop "Invoegen" (Insert) in de menubalk.
 
Een ander is de werkbalk "Tekenen" (Draw).
Om deze te openen klikken we op Beeld (View) - Werkbalken (Toolbars) - Tekenen (Draw) in de menubalk.
 
Met de werkbalk Tekenen is het mogelijk diverse objecten als lijnen, pijlen, cirkels, rechthoeken, foto's etc. in te voegen in ons document.
tekenopties selectie pijl
keuze uit meerdere vormen lijnen tekenen
pijlen tekenen rechthoek tekenen
ovaal tekenen tekstvlak tekenen
WordArt diagram kaart tekenen
Clip Art invoegen afbeelding invoegen
vulkleur wijzigen/verwijderen lijnkleur wijzigen/verwijderen
tekstkleur wijzigen instellen lijndikte
streepstijl selecteren pijlstijl selecteren
schaduw effecten 3D effecten
 
Mocht je hem niet zien, kijk even onderaan je document.
 
Laat ons eerst eens kijken naar de knop "AutoVormen" (AutoShapes).

Wanneer we hierop klikken krijgen we een pop-up menuutje te zien met verschillende keuzes:

Lijnen (Lines)

Verbindingslijnen (Connectors)

Basisvormen (Basic Shapes)

Blokpijlen (Block Arrows)

Stroomdiagram (Flowchart)

Sterren en vaandels (Stars and Banners)

Toelichtingen (Callouts)

Al deze hebben elk nog eens hun eigen submenu, waaruit we een keuze kunnen maken.
Kies de vorm die je wenst, en klik en sleep in je document waar je het object wenst.
In de versies 2003 en XP wordt er nog een vak toegevoegd in je document.
Als je dit niet gebruikt mag je dit verwijderen, door het te selecteren en te klikken op de "Delete"knop op je toetsenbord.
 
Merk ook op dat bovenaan het submenu een blauw balkje staat.
Wanneer we met onze muisaanwijzer hier over gaan, verandert deze in vier pijltjes.
We hebben dan de mogelijkheid dit submenu "af te scheuren", en te plaatsen waar we deze willen, in ons document.
Dit is handig wanneer we meerdere objecten willen tekenen. Dan hoeven we niet eerst terug op de knop "AutoVormen" te klikken en een submenu te kiezen.
Je hoeft niet te panikeren wanneer je dit submenu hebt gesloten.
Klik gewoon terug op de knop "Autovormen", hij zal er wel aanhangen.
 
Van zodra je de "AutoVorm" hebt getekend in je document, kan je deze opmaken.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het object, en kies "AutoVorm opmaken" (Format AutoShape).
In het dialoogvenster dat verschijnt, kunnen we, in de verschillende tabbladen, onze voorkeuren ingeven.
 
Invoegen van Lijnen, Pijlen, Rechthoeken en Ovalen
Deze objecten invoegen is ook twee keer niks.
Kies de vorm die je wenst, en klik en sleep in het document op de plaats waar je deze wenst.
Ook hier krijg je zo'n vak dat je kunt verwijderen indien je het niet gebruikt.
 
Wanneer je meerdere objecten van hetzelfde type wil tekenen, dubbelklik je op de betreffende knop.
De knop blijft nu geselecteerd. Klik en sleep op de gewenste positie(s) in het document.
Nadat je het object(en) hebt ingevoegd, klikt u nogmaals op de knop van het tekenobject om dit
te "de-selecteren" of drukt u op ESC-toets op uw toetsenbord.
 
Om vierkanten en cirkels te tekenen houden we de Shifttoets op ons toetsenbord ingedrukt.
 
Invoegen WordArt
Met WordArt kunnen we teksten maken die moeten opvallen.
Om WordArt in te voegen in ons document, je raad het al, klikken we de knop WordArt.
Dit opent het dialoogvenster WordArt-galerie:
We kiezen een stijl en klikken op OK.
In het volgende venster kiezen we een lettertype en grootte.
En klikken op OK.
 
Om de opmaak van het WordArt object op te maken, rechtsklikken we ook hier op het object.
 
Opvulkleur, Lijnkleur en Tekstkleur toevoegen
Naast de "Opvulkleur"-knop in de werkbalk staat er een zwart pijltje. Klikken we hierop dan kunnen we een kleur bepalen uit het kleurenpalette dat verschijnt.
Maar onder dit kleurenpalette hebben we de optie "Opvuleffecten" (Fill effects).
Wanneer we hierop klikken, verschijnt het dialoogvenster "Opvuleffecten" (Fill effects)
In dit dialoogvenster hebben we vier tabbladen waarmee we de opvulkleur van ons object kunnen bepalen.
De mogelijkheden zijn enorm, je moet ze allen maar 's uitproberen. style="display:inline-block;width:120px;height:90px" >
 
Hetzelfde geld voor de lijnkleur, of we kiezen een kleur of we kiezen de optie "Patroonlijnen".
In het dialoogvenster "Patroonlijnen" hebben we 1 tabblad, waarin we het patroon en de kleur voor achtergrond en voorgrond bepalen.
 
En klikken op het pijltje naast de knop tekstkleur, geeft ons een kleurenpalette weer waaruit we onze kleur voor de tekst kunnen kiezen.
 
Lijnstijl bepalen
Klikken op de volgende drie knoppen, Lijnstijl, Streepstijl en Pijlstijl opent een menu waaruit we een keuze maken om de stijl van de lijn te bepalen.
 
Schaduweffect

Het schaduweffect is nog een ander leuk effect waarmee we ons object een nog betere uitstraling kunnen geven.
WordArt, sommige types uit "AutoVormen, basis vormen, lijnen, al deze objecten kunnen we een schaduw geven.
Eerst tekenen we ons object in ons document.
Selecteer het object, en druk op de knop "Schaduw".
Uit het pop-up menu klik je de schaduw die je wenst.
Dat is het, je schaduw wordt toegevoegd aan je object.

 
 
We kunnen de eigenschappen van de schaduw nog aanpassen.
Klik hiervoor nogmaals op de "Schaduw"knop, en kies "Schaduwinstellingen" (Shadow Settings) in het dropdown menu.
De werkbalk "Schaduwinstellingen" opent.
Hierin hebben we 6 knoppen waarmee we de eigenschappen van de schaduw kunnen aanpassen.
      1. schaduw aan/uit
      2. schaduw naar boven verschuiven
      3. schaduw naar onder verschuiven
      4. schaduw naar links verschuiven
      5. schaduw naar rechts verschuiven
      6. schaduwkleur
 
3D-effecten
De 3D effectenknop is ongeveer gelijk aan de schaduwknop.
Eerst selecteren we het object.
Daarna klikken we op de 3D-effecten knop.
Uit het popup menu kiezen we het type 3D-effect.
We klikken nogmaals op de 3D-effecten knop, en kiezen "3D-instellingen".
Dit opent de werkbalk "3D-instellingen".
 
In de werkbalk "3D-instellingen" hebben we 10 knoppen waarmee we de 3D eigenschappen van het object kunnen aanpassen:
      1. 3D-effect aan/uit
      2. schuin omlaag
      3. schuin omhoog
      4. schuin naar links
      5. schuin naar rechts
      6. diepte
      7. richting
      8. belichting
      9. oppervlak
      10. 3D-kleur
De beschrijving van de knoppen zeggen volgens mij genoeg, en behoeven verder geen uitleg.
 
Het gebruik van de tekenknop
Deze knop staat uiterst links op de Tekenen-werkbalk.
Wanneer we hierop klikken, verschijnt er een popup menu:

Hierin hebben we de keuze:

 • Groeperen (Group)
  Hiervoor selecteren we minimum twee objecten, en klikken op de knop groeperen, of we selecteren het gegroepeerde object en klikken nogmaals op de knop groeperen om dit te "de-groeperen"
 • Volgorde (Order)
  Hiermee kunnen we het object naar de achtergrond, voorgrond, voor tekst, achter tekst etc. brengen.
 • Draaien of spiegelen (Rotate or Flip)
  Hiermee draaien we het object naar links of rechts, of spiegelen we het object horizontaal of verticaal.
 • Tekstomloop (Text Wrapping)
  Hiermee wijzig je de omloop van de tekst tegenover het object
 • AutoVorm wijzigen (Change AutoShape)
  Met deze knop kunnen we de vorm van het object wijzigen, zonder het opnieuw te moeten tekenen.
>
Tekst in objecten invoegen
Om tekst in een object te plaatsen, rechtsklik je met de muis op het object, en kies je "Tekst toevoegen" (Add Text).
In het tekstvak dat verschijnt, typ je de tekst.
Je kunt uiteraard geen tekst invoegen in lijnen, en pijlen etc.
 
Tekstvakken invoegen
Om tekstvakken toe te voegen in ons document, selecteren we de knop "Tekstvak" (Text Box), en klikken en slepen in ons document tot we de gewenste hoogte en breedte voor ons tekstvak hebben bereikt.
Wanneer de rand van het tekstvak uit schuine streepjes bestaat ////// , kunnen we tekst intypen en de tekst opmaken.
Wanneer de rand van het tekstvak kleine puntjes weergeeft, betekent dit dat het tekstvak is geselecteerd, en kunnen we het tekstvak opmaken.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>