MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Word 2010   Index - vorige - volgende
       
Les 17 Tekst opmaken (6)  
 
Controle-opties
Je hebt waarschijnlijk al opgemerkt dat sommige fouten bij het typen automatisch worden hersteld, en andere waar een rood golvend lijntje onder komt te staan.
En dat er bij sommigen onder ons geen groene golvende lijntjes te voorschijn komen.
Dit komt omdat we deze opties zelf kunnen instellen.
Hiervoor gaan we naar de backstage-weergave, en klikken de knop "Opties".
In het deelvenster "Opties voor Word" kies je de categorie "Controle".
 
In dit dialoogvenster hebben we een hele hoop opties die we kunnen instellen.
Helemaal bovenaan vinden we AutoCorrectie-opties.
Meer over de AutoCorrectie-opties in de volgende les.
Maar laat ons eerst eens de rest van de opties in deze categorie overlopen.
 

Sectie: "Bij corrigeren van spelling in Microsoft Office-programma's" (1).

Het eerste vak "Woorden in HOOFDLETTERS negeren" is standaard aangevinkt. Wens je echter dat Word deze woorden niet negeert dan vink je dit vakje uit, door erop te klikken.

Hetzelfde voor vak twee en drie. Het tweede voor woorden met getallen, het derde voor Internet- en bestandsadressen.

Het volgende vak wanneer aangevinkt, zal een fout weergegeven wanneer we een woord tweemaal hebben getypt.

Het volgende vak, "Duits: nieuwe spelling gebruiken", moet zijn aangevinkt wanneer je de spelling van Duitstalige tekst wilt controleren met gebruik van de nieuwe spellingsregels.

>
Het volgende vak is misschien nuttig wanneer je met Franse teksten werkt. Je kan dan opgeven of hoofdletters zonder accenten tijdens de spellingcontrole als spelfouten moeten worden weergegeven.
 
En het laatste vak van de bovenste sectie, dient wanneer je niet wil dat woorden die niet voorkomen in de hoofdwoordenlijst als spelfouten worden gemarkeerd. Aangezien dat dit niet van toepassing is laten we dit vak uitgevinkt.
Sectie: "Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word"(2).
Het eerste vak "Spelling controleren tijdens typen", wanneer dit is aangevinkt zal Word het verkeerd getypte woord onmiddellijk rood onderlijnen.
Voor het tweede vak moet je weten dat Word de spellingcontrole enkel kan vinden en markeren op contextafhankelijke spelfouten. Heb je ooit een fout getypt zoals in het volgende voorbeeld?
I will see you their.
Schakel dan deze optie aan wanneer je dit soort fouten gemakkelijker wilt vinden en verbeteren.
Werk je echter op een computer met niet te veel geheugen, schakel deze optie dan uit.
Het derde en het vierde vak moeten worden aangevinkt wanneer je wil controleren op de grammatica.
Door de optie "Leesbaarheid statistieken weergeven" aan te vinken geeft Word 2010 na de grammaticacontrole een beoordeling van schrijfstijl en leesbaarheid.
En tenslotte hebben we nog de "Schrijfstijl" die we kunnen instellen.
 
En als laatste hebben we nog de sectie "Uitzonderingen voor:" (3).
Deze twee aanvinkvakjes die volgens mij geen verdere uitleg hoeven, hebben enkel betrekking op het geopende bestand.
 
Klik OK wanneer je klaar bent met de instellingen
 
Lettertypes
In Word beschikken we standaard over verschillende lettertypes.
Door het wijzigen van een lettertype, wijzigen we de "looks" van ons document.
De Lettertypeknop vinden we onder het tabblad "Start" van het lint.
 
Klik op het naar beneden wijzend pijltje, wanneer je het lettertype wenst te wijzigen.
Dit geeft ons een lijst met alle lettertypes die zijn geïnstalleerd op onze computer.
Bewegen we onze muisaanwijzer over een lettertype, dan word de geselecteerde tekst in ons document reeds getoond in dit lettertype, je hoeft niet meer het lettertype te klikken om een voorbeeld te zien. Dit is nieuw in Word 2010, en noemt men Livevoorbeeld.
Een hele verbetering vind ik.
Wens je het lettertype te gebruiken, klik je het lettertype.
 
Hetzelfde voor de lettergrootte, klik op het naar benedenwijzend pijltje, en klik de grootte die je wenst. Ook de optie lettergrootte beschikt over Livevoorbeelden.
 
De overige knoppen in de groep Lettertype zijn eigenlijk allen overduidelijk en hoeven weinig uitleg. Ik zal deze vlug overlopen.
Rechts van het vak met de lettergrootte vinden we de knoppen "Lettertype vergrootten" en "Lettertype verkleinen".
Daarnaast hebben we de knop "Opmaak wissen", deze wist de opmaak van de geselecteerde cel. Nogal logisch.
Daaronder vinden we de knoppen "Vet, Cursief, Onderstrepen, Subscript en Superscript, Hoofdlettergebruik, Tekstmarkeringskleur, en Tekstkleur.
Deze lijken me ook allen duidelijk.
De knop "Hoofdlettergebruik" kan wel eens goed van pas komen wanneer je de "Caps Lock"-toets op je toetsenbord niet hebt afgezet.
 
Wens je de verschillende opmaakmogelijkheden te doen in één keer, klik je het naar rechtsonder wijzend pijltje naast de groep "Lettertype". Dit opent een dialoogvenster waarin je verschillende instellingen voor je tekst kunt ingeven.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>