MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Word 2010   Index - vorige - volgende
       
Les 33 Zoeken en vervangen (1)  
 
Zoeken
De optie "Zoeken" laat ons toe door ons document te navigeren, door te zoeken op een woord of zin.
De knop "Zoeken" vinden we onder het tabblad "Start" in het lint.

Wanneer we deze knop klikken, opent het "Navigatiepaneel" (1), dit is nieuw in Word 2010.
Meer over het navigatiepaneel in een latere les, maar nu gaan we verder met de zoekoptie.

Wanneer we dus de knop "Zoeken" hebben geklikt, vinden we bovenaan een vak waarin we een woord, een deel van een woord, of woorden kunnen typen waar we naar op zoek zijn (2).
Van zodra er iets is getypt, zal Word ons vertellen in deelvenster "Navigatie" hoeveel overeenkomsten hij heeft gevonden, en zal hij hiervan een lijstje weergeven (3). Klikken op een item uit het lijstje zal je onmiddellijk op de plaats in het document brengen waar het zoekwoord werd gevonden.
De gevonden resultaten worden geel weergegeven in het document (4).

 
Geavanceerd zoeken

Een tweede manier om te zoeken in ons document is de optie "Geavanceerd zoeken".
Klik hiervoor het naar benedenwijzend pijltje naast de knop "Zoeken" in het lint, en kies "Geavanceerd zoeken" in het drop-downmenu.

Typ het zoekwoord in het vak "Zoeken naar:" een woord of een zin waarnaar je wil zoeken.
Wanneer je de tekst hebt getypt waar je naar wil zoeken, heb je een aantal opties.

Een eerste optie is de knop "Volgende zoeken".
Wanneer we hierop klikken, zal Word beginnen zoeken waar op dat moment de cursor in ons document staat.
Nogmaals klikken op de knop "Volgende zoeken" zal het volgende gelijkaardige woord zoeken.
Je kunt blijven klikken tot je het woord hebt gevonden, wanneer Word het einde ven je document heeft bereikt, zal hij je hiervan op de hoogte brengen.

Een tweede optie is de knop "Zoeken in".
Wanneer we hierop klikken, ontvouwt zich een menu met verschillende mogelijkheden. Wanneer je kiest voor "Hoofddocument", zal Word je het aantal gevonden woorden weergeven in het dialoogvenster, en alle gevonden zoekwoorden selecteren in het document.

 
 
Zoeken extra opties
Klikken op de knop "Meer", in het dialoogvenster "Zoeken en vervangen", geeft ons meer opties die kunnen helpen in onze zoekopdracht.
Bovenaan links hebben we het vak "Zoekrichting", waarin we de mogelijkheid hebben te zoeken naar omlaag of naar omhoog.
Beiden zijn afhankelijk van de plaats van de cursor op dat moment in het document
Of, de derde optie "Alles", wat je hele document doorzoekt.
 

Wanneer je het vakje voor de tekst "Identieke hoofdletters/kleine letters" aanvinkt zal Word enkel de woorden vinden die identiek zijn aan het te zoeken woord.

Wanneer je het vakje voor de tekst "Heel woord " aanvinkt zal Word enkel op zoek gaan naar het volledige woord, en niet een deel ervan.

Wanneer het vakje voor de tekst "Jokertekens gebruiken " is aangevinkt, laat Word ons toe jokertekens te gebruiken in onze zoekactie. Meer over Jokertekens in de volgende les.

Het vakje voor de tekst "Bij benadering " is enkel van toepassing wanneer je met Engelse teksten werkt.

>

Idem dito voor het vakje "Alle woordvormen zoeken".

Het vakje voor de tekst "Identieke beginletters " zal alle woorden vinden die beginnen met dezelfde telkens die je hebt ingetypt.

Idem dito voor het volgende vakje, maar dan voor het eindteken.

De volgende twee vakken "Interpunctie negeren" en "Spatietekens negeren" doen juist wat ze zeggen, interpuncties en spatie negeren.
 
Opmaak zoeken
De optie "Zoeken" laat ons niet alleen toe, te zoeken naar tekst, maar ook naar een bepaalde opmaak van een tekst.
Bijvoorbeeld, heb je een bepaalde alinea in je tekst gecentreerd, dan kan je deze zoeken door te klikken op de knop "Opmaak", en te kiezen voor "Alinea".
 
In het dialoogvenster dat verschijnt kies je in het vak "Uitlijnen" voor "Centreren", en klik je OK.
En klik op "Volgende zoeken" in het volgende dialoogvenster.
En dit kan je doen voor zowat elke opmaak in je document. Afhankelijk welke keuze je hebt gemaakt in het drop-downmenu "Opmaak", zal er een verschillend dialoogvenster worden weergegeven.
Maar ik denk wel dat deze allen duidelijk zijn.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>