MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Word   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 15
Tabellen
Tabellen invoegen
 
In Word is het mogelijk om eenvoudig een tabel in te voegen
 
 • -klik in de werkbalk op de knop ‘Tabel Invoegen’
 • -er verschijnt een tabelraster
 • sleep met de muisaanwijzer over het raster tot je het gewenste aantal rijen en kolommen hebt geselecteerd.

Laat je de muisknop los dan verschijnt er een lege tabel met het aantal door ons geselecteerde rijen en kolommen.

De cursor staat in de eerste rij in de eerste kolom

 • typ "1ste kwartaal" en druk op de Tabtoets, de cursor springt naar de volgende cel.
 • typ "2de kwartaal" en druk op de Tabtoets
 • typ "3de kwartaal" en druk op de Tabtoets
 • typ "4de kwartaal" en druk op de Tabtoets

De cursor springt nu naar de eerste cel van de volgende rij.

We vullen de rest van de tabel in met getallen (vergeet niet op de Tabtoets te drukken om naar de volgende cel te gaan).
Druk je in de laatste cel nogmaals op de Tabtoets dan verschijnt er een nieuwe lege rij.

 
 
 • klik met de muisaanwijzer buiten de tabel om deze te verlaten
 • druk je op de ‘Enter-toets’ in een cel dan springt deze naar de volgende regel in dezelfde cel
 
De breedte van de kolommen aanpassen:
 • plaats je de muisaanwijzer op de rasterlijn tussen de eerste en de tweede kolom.
 
 
 • sleep met de aanwijzer naar links of rechts om de kolombreedte te vergroten of te verkleinen.
 
De kolombreedte automatisch aanpassen.
 • dubbelklik op een rasterlijn tussen twee kolommen.
 • de breedte van de kolom worden automatisch aangepast
 
Kolommen en rijen toevoegen in een bestaande tabel:
Opgelet : een kolom wordt steeds links ingevoegd van de geselecteerde kolom
 • selecteer een kolom (plaats de muisaanwijzer bovenaan een kolom totdat deze de vorm krijgt van een naar beneden wijzende pijl en klik)
 • klik met de RECHTER-muisknop in de geselecteerde kolom
 • klik op ‘Kolommen Invoegen’ in het snelmenu
 

een nieuwe kolom wordt ingevoegd

 • om de selectie op te heffen klik je ergens buiten de cel
 
Een kolom toevoegen aan het einde van een tabel
 • plaats de muisaanwijzer rechtsboven de einde-rij-markeringen na de laatste kolom.
 • klik in de menubalk op ‘Tabel’ (tweede methode om een kolom in te voegen)
 • klik op ‘Invoegen kolommen’.

Resultaat:

Om een rij in te voegen volg je dezelfde procedure maar in plaats van een kolom te selecteren, selecteer je een rij
 
Een kolom of rij verwijderen.
 • selecteer de kolom of rij die je wil verwijderen
 • klik in de menubalk op ‘Tabel’
 • klik op ‘verwijderen rijen’
 
Tabelranden
Verschillende types tabelranden kan je wel of niet laten afdrukken met de knop ‘Randopmaak’ 
 • selecteer de tabel
 • kies een randopmaak
 
Voorbeelden:
 
Samenvoegen van cellen
Ook kunnen we cellen samen te voegen :
 • selecteer de cellen die je wil samenvoegen (hou hiervoor de ‘Schift-toets’ ingedrukt)
 • klik op RECHTS op het geselecteerde gebied
 • klik op ‘Cellen samenvoegen’ (Merge cells)
 
Tabellen tekenen en opmaken

We kunnen in Word een tabel ook zelf tekenen

 • klik op de knop 'Tabel tekenen' , de muisaanwijzer verandert in een potlood
 • meteen verschijnt ook de zwevende menubalk 'Tabelen en Randen'
 • klik en sleep de muisaanwijzer diagonaal tot je de gewenste grootte van de tabel is bereikt
 • deel de tabel verder in met behulp van het potlood
 • sleep het potlood vertikaal om een kolom te tekenen
 • sleep het potlood horizontaal om een rij te tekenen
 
 • met de gom  kunnen we lijnen wissen 
 • klik en sleep over een lijn met de gom om deze te verwijderen
 • met de knop 'Lijnstijl'  kan je verschillende types, dikte en kleur, van randen instellen.
 • klik op het pijltje rechts en kies een lijnstijl, hetzelfde voor dikte en kleur.
 • met de knop 'Randopmaak' hebben we de mogelijkheid wel of niet onze tabel te voorzien van randen
 • met het pijltje naast de knop 'Arceringskleur' kunnen we de kleur van de achtergrond van de cel(len) instellen
 • wens je ook de tekstkleur te wijzigen moet je de knop 'Tekenkleur' in de werkbalk 'Opmaak' gebruiken
 • om cellen samen te voegen gebruiken we de knop 'Cellen Samenvoegen'
 • om een cel te scheiden in meerdere delen gebruiken we
  de knop 'Cellen scheiden'
 • om tekst uit te lijnen in een cel gebruiken we de knoppen
 • om rijen of kolommen gelijkmatig te verdelen drukken we op de knop
 • de knop 'Automatische Opmaak'
 • met de knop 'Tekstrichting Wijzigen' kunnen we de tekstrichting wijzigen, druk zolang op de knop tot je de gewenste instelling hebt bereikt
 • met de knoppen 'Sorteren' kunnen we de oplopend of aflopend sorteren
 • met de knop 'AutoSom' kunnen we makkelijk de som van bepaalde cellen berekenen (meer over het gebruik van berekeningen in tabellen vindt in de volgende paragraaf).
 
Berekeningen maken in een tabel

Word heeft niet alle mogelijkheden zoals Excel ’97, maar éénvoudige berekeningen kun je hier wel mee uitvoeren.

Een voorbeeld :

 
Berekenen van het totaal van het 1ste Kw 1998:
 • plaats de cursor in de onderste cel van Kw1
 • klik in op ‘Tabel’ in de menubalk
 • klik op ‘Formule’

Er verschijnt een dialoogvenster waarin automatisch een formule wordt voorgesteld die de som berekent van alle waarden in de cellen die boven de actieve cel staan.

 • klik op O.K. om de formule te accepteren en terug te keren naar het document.

voor optellingen kan het heel wat vlugger met de knop 'Autosom' in de menubalk 'Tabellen en Randen', zie paragraaf "Tabellen en Randen opmaken" hierboven

 
We herhalen dit voor het totaal van Kw2.
 • klik in de cel Kw2
 • klik in het menu ‘Tabel’ op de opdracht ‘Formule’.

Om wat sneller te gaan kunnen we de formule voor de andere cellen kopiëren

 • selecteer de cel
 • klik in het menu ‘Bewerken’ op ‘Herhaal Formule’ (of klik op de sneltoets Ctrl + Y)
 
Let op: het is in bepaalde omstandigheden mogelijk dat Word je voorstelt de som van de getallen boven de formule te berekenen, maar jij de getallen links van de formule wilt berekenen, verander in dit geval de formule : "boven" wordt "links".
 
 
Zoals je ziet zijn de getallen niet netjes onder elkaar geschikt.

Om deze onder elkaar te schikken :

 • selecteer je alle cellen met getallen
 • -klik op de Tabstopmarkering (links naast de liniaal) tot het symbool van de decimaal tabstop zichtbaar wordt
 • -plaats de decimaal tabstop door te klikken op de liniaal in het celbereik van de eerste cel met getallen
 • -klik ergens buiten de tabel

Nu zijn alle getallen netjes onder elkaar geplaatst:

 
 
Ook vermenigvuldigen, delen of aftrekken kan je in Word

Kolommen worden aangeduid met letters (A, B, C …) en rijen worden aangeduid met cijfers (1, 2, 3…), het snijpunt van een kolom
met een rij is een cel, net als in Excel.

Om nu een bewerking te maken in Word bvb. vermenigvuldigen :

 • klik je op ‘Tabel’
 • klik op ‘Formule’
 • verwijder alles na het "=" teken
 • typ na het "=" teken A1*A2
 • en druk op "Enter"

Hetzelfde doe je voor delen (/) of aftrekken (-)

Wijzig je een waarde in een cel dan kan je het resultaat snel opnieuw berekenen door op de functie-toets F9 te drukken, selecteer eerst wel de cel met de formule.

 
>
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>