MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Cursus Word   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 4
Het invoegen, verwijderen, verplaatsen, kopiëren en opmaken van tekst
 
Plaats de cursor aan het begin van je document, of druk op de toetsen : Ctrl. + Home
Om tekst toe te voegen op een bepaalde plaats in een zin plaats je de cursor voor het woord en typ het in te voegen woord + spatie.
Om een lege rij te verwijderen, plaats je de cursor op de lege rij en drukt op de ‘Backspace’-toets of op de ‘Delete’-toets
Om een woord te selecteren dubbelklik je op het woord, druk je dan op ‘Delete’ dan word het woord uit de tekst verwijdert, typ je een ander woord dan wordt de oude tekst vervangen door de nieuwe
Om een hele lijn te selecteren plaats je de muis-aanwijzer links van de alinea, tot deze verandert in een pijl, en klikt op de linker-muisknop.
Om een handeling ongedaan te maken klik je in de werkbalk op de knop ‘Ongedaan maken’
Om verschillende wijzigingen ongedaan te maken klik je op het pijltje naast de knop ‘Ongedaan maken’, kies hoeveel bewerkingen je wil ongedaan maken (alle wijzigingen tussen de geselecteerde bewerking en het huidige moment worden hersteld)
Klik op de knop ‘Opnieuw’ om een bewerking van de knop ‘Ongedaan maken’ te herstellen.
 

Tekst kopiëren met de muis :

 • dubbelklik op het woord dat je wil kopiëren
 • druk op de ‘Controle’-toets, klik (er verschijnt een plus-teken) en sleep (linker-muisknop ingedrukt houden) het te kopiëren woord naar de gewenste plaats
 

Tekst verpaatsen met de muis:

 • selecteer de tekst die je wil verplaatsen
 • plaats de muisaanwijzer op de selectie zodat deze verandert in een pijl
 • hou de linker-muisknop ingedrukt, er verschijnt een stippelijn-kader, en een stippelijn-invoegpositie
 • sleep met de stippelijn-invoegpositie (linker-muisknop ingedrukt), naar de gewenste plaats in je document en laat daar de muisknop los.
 

Meerdere zinnen kunnen we in Word selecteren met de "Shift-toets" ingedrukt :

 • plaats de cursor voor het eerst te selecteren woord
 • schuif eventueel met de schuifbalken tot je het laatst te selecteren woord ziet
 • hou de "Shift-toets" ingedrukt en klik met de muisaanwijzer na het laatste woord
 
Opmaak van een tekst (weergave)
Deze knoppen kan je vinden in de werkbalk ‘Opmaak’
vet
cursief
onderlijnt
Selecteer de tekst of het woord die/dat je wil opmaken, klik op de knop vet, cursief of onderlijnt en de opmaak wordt uitgevoerd,
klik buiten de selectie om de selectie ongedaan te maken.
Heb je bvb een titel een bepaalde opmaak gegeven vb.vet en onderlijnt en je drukt op ‘Enter’ dan merk je dat de opmaak meegenomen wordt naar de volgende regel.
Om de opmaak-kenmerken te verwijderen druk je nogmaals op de betreffende knoppen.
 
Word geeft ons verschillende types van onderstrepen :
 • klik op ‘Opmaak’in de menubalk (format)
 • klik op ‘Lettertype’ (font)
 • klik op het tabblad ‘Lettertype’ (font)

Als je drukt op de pijltjes-toets kan je de verschillende types van onderlijning zichtbaar maken in het vak ‘Voorbeeld’ (Preview)

 • kies de gewenste onderlijning
 • en druk op OK indien je tevreden bent
 
Lettertype en -grootte

Word levert ons een aantal lettertypes, voorbeelden hiervan kunnen we bekijken in het dialoogvenster "Lettertype" :

 • klik op het menu ‘Opmaak’ (format)
 • kies de opdracht ‘Lettertype’ (font)
 • klik op het tabblad ‘Lettertype’ (Font)

In het voorbeeldvak zien we reeds de opmaak voor onze tekst

Het lettertype en de grootte van het lettertype kunnen we snel wijzigen met de knoppen in de werkbalk :
 • klik op het pijltje van het vak ‘lettertype’
 • kies het gewenste lettertype
 • de keuzelijst sluit automatisch als we onze keuze hebben gemaakt
 • klik op het pijltje naast het vak ‘punten’
 • kies de gewenste puntgrootte door er op te klikken
Je kan dus het lettertype en grootte aanpassen met de knoppen in de werkbalk, of je kan deze aanpassen met het ‘lettertype’-dialoogvenster in de menu ‘Opmaak’, optie ‘Lettertype’. Met de laatste optie heb je wel het voordeel een voorbeeld te zien in het voorbeeldvenster. Als je tevreden bent druk je op OK, de gekozen opmaak worden toegepast op de geselecteerde tekst.
 
Denk eraan de opmaak-kenmerken worden bijgehouden na het drukken op de ‘Enter-toets’
 

Gebruik je verschillende opmaak-combinaties in één document, dan kan je gebruik maken van de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ 

 • -selecteer het woord waarvan je de opmaak wil kopiëren
 • -klik op de knop ‘Opmaak kopïeren/plakken’
 • -de muisaanwijzer verandert in een verfborstel
 • -selecteer de tekst waarvan je de opmaak wil wijzigen, zodra je de muisknop loslaat wordt de opmaak gekopiëerd
 
Indien je de opmaak van meerdere woorden of lijnen die niet aan elkaar grenzen wil wijzigen, dubbelklik je op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’, je kan nu zoveel keer de opmaak kopiëren als je wil, klik nogmaals op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ om deze uit te schakelen.
 
In Word ken je makkelijk kleine letters veranderen in hoofdletters en omgekeerd :
 • selecteer een woord of zin
 • klik op "Opmaak" in de menuwerkbalk
 • kies ‘Hoofdlettergebruik’

Hier heb je de keuze :

 • Zin opmaak (beginnend met een hoofdletter)
 • kleine letters
 • HOOFDLETTERS
 • Titel opmaak
 • wOORDEN iN hOOFDLETTERS bEGINNEND mET eEN kLEINE lETTER

maak uw keuze en druk op OK

 
Tekenopmaak
In Word hebben we heel wat meer mogelijkheden om teksten op te maken, een aantal voorbeelden :
 
Onderstrepen :
 • eerst selecteren we de tekst die we willlen onderstrepen.
 • klik op het menu "Opmaak"
 • en kies "Lettertype".
 • selecteer het tabblad "Lettertype" 
 • klik op het pijltje naast het vak "Onderstrepen".
 • bekijk de verschillende mogelijkheden in het "Voorbeeldvak"
 
grafische effecten :
In Word hebben we nu ook de mogelijkheid 4 grafische effecten toe te voegen aan tekst
dit zijn respectievelijk :
origineel opmerkingen
 • Schaduw
 
 • Contour
 
 • Reliëf
kleur moet ingesteld staan op wit
 • Verzonken
kleur moet ingesteld staan op wit
Je kan slechts één effect toepassen op dezelfde tekst
 
Randen
in Word kunnen we ook randen toevoegen aan een losse tekst dit was nog niet mogelijk in Word'95
 • -selecteer de tekst.
 • -klik op het menu "Opmaak"
 • -kies "Randen en Arcering".
 • -klik op het tabblad "Randen"
 • -kies een "Instelling", een "Stijl", een "Kleur" en de "Lijndikte"
 • -in het invoervak 'Toepassen Op" ( Apply to), kies je de optie "Tekst"
 • klik op OK:
 
Arceren

Ook arceren van losse tekst is in Word geen enkel probleem

 • selecteer de tekst.
 • klik op het menu "Opmaak"
 • kies "Randen en Arcering".
 • klik op het tabblad "Arcering"
 • kies een "Stijl" en een "Kleur".
 • in het invoervak 'Toepassen Op", kies je de optie "Tekst"
 • klik op O.K. 
 
Invoegen van een symbool
 • klik in het menu ‘Invoegen’ op de optie ‘Symbool’
 • klik op het gewenste teken, het gekozen teken wordt groter weergegeven
 • klik op ‘Invoegen’ (je kan de puntgrootte van het symbool ook aanpassen)
 • om het dialoogvenster te verlaten druk je op ‘Sluiten’
 
Je hebt nog meer mogelijkheden als je voor een ander lettertype kiest

Het is ook soms nodig om bepaalde tekens hoger of lager dan het eigenlijke lettertype te plaatsen : H²O - m²
Dit noemen we superscript en subscript

Om superscript of subscript toe te passen :

 • -selecteer je de tekst
 • -in het menu ‘Opmaak’ klik je op ‘Lettertype’
 • -in het tabblad ‘Lettertype’ klik je op ‘Superscript’ of ‘Subscript’
 • -klik op Ok om het dialoogvenster te sluiten
Voor deze opdrachten heb je ook knoppen , deze staan niet in de standaart opmaak werkbalk (zie Les 5 "Aanpassen van werkbalken").
 
>
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>