MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus ProShow Producer 4 go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 54 Bewegingseffect opties  
 
Vooraleer we de volgende oefening starten gaan we even een aantal functies verduidelijken.
In het tabblad [Slide Options] > [Effects] > [Motion Effects] heb je een aantal opties: [Pan], [Zoom X], [Zoom Y], [Rotate], [Smoothing].
 
Pan met zijn vakjes:

Met deze optie bepaal je de plaats van uw beeld op het scherm.

Het 1ste vakje is de X-waarde en het 2de de Y-waarde. X is de horizontale lijn en Y de verticale lijn. Als je het beeld met de muis versleept over het scherm zal je zien dat de waarden van X en Y mee veranderen.

Achter de getallen heb je de [Reset] knop. Klik hierop en je komt terug op de beginstand = 0 x 0.

Om uw afbeelding of foto beter te kunnen plaatsen in het scherm is er een hulpmiddel.

Klik in het beeld rechts en dan krijg je volgende popupmenu.
Door [Show Grid] aan te vinken geeft men hulplijnen weer op het scherm.

Deze hulplijnen kan men aanpassen zodat ze nuttig zijn voor uw werk. Klik terug rechts in uw scherm en kies [Define Grid]. Hiermee kan men de linkerkant en de rechterkant aanpassen met het aantal vakken dat je wil zien op uw afbeelding. Typ gewoon je getal in de vakken. In dit voorbeeld is dit 2 x 2 = 4 vakken. Het is ook mogelijk de kleur van de hulplijn te veranderen.
Klik op [Set] en met het kleurwiel kies je uw favoriete kleur.
Zoom X en Zoom Y
Zoals je ziet op deze tekening is er achteraan een ketting. Door erop te klikken kan je deze ketting openen of sluiten.
Is de ketting gesloten dan blijven de verhoudingen van uw afbeelding gerespecteerd. Je zal zien dat als je [Zoom X] aanpast automatisch [Zoom Y] mee verandert.
Is de ketting verbroken dan wordt ook de verhouding verbroken. In dit geval kan je beide waarden onafhankelijk veranderen.
Zoomen kan je op verschillende manieren. Je kan de schuiver gebruiken. Je kan een bepaalde waarde invullen. En je kan ook met de roller van uw muis in of uit zoomen.
 
Rotate (draai)
Zoals het woord zegt kan je een laag laten ronddraaien. Een volledige ronde krijg je als je draait van -360° naar +360°. Het is mogelijk om het middelpunt van uw cirkel te verplaatsen. Daarvoor gebruik je het [Rotation Center].
 
Smoothing (effen, glad, vlot)

Als je een bewegingseffect gebruikt is het makkelijker als je kan zien hoe dit zal verlopen.

Dit kan je zichtbaar maken op de voorbeeldschermen. Klik er rechts op en vink in het popupmenu [Show Motion Path], toon bewegingspad aan

Bij [Smoothing] heb je ook een schuifknop die gaat van 0 naar 100. Daarmee kan je de beweging tussen 2 punten "lijnrecht" of met een "kromming" laten gebeuren. 0 is volledig recht en 100 is maximale kromming. Dit effect kan je maar zien als je met meerdere [keyframes] werkt. In het beeld hieronder zie je een voorbeeld.
 
Motion speed
De snelheid van de beweging is aanpasbaar. Als je op de afrolpijl drukt krijg je 4 mogelijkheden: [Linear], [Smooth], [Accelerate] en [Decelerate].
 
Linear:
De beweging gebeurt volledig met dezelfde snelheid.
Smooth:
De beweging versnelt zachtjes tot een toppunt en vertraagt dan.
Accelerate:
Hier gaat de beweging zachtjes naar een hoogtepunt en dat wordt behouden.
Decelerate:
De beweging start gelijkmatig en wordt dan vertraagd.
Oef 46: Keyframes - postzegels
Nu nog eens een voorbeeld met [keyframes] en bewegingen.
 
Nieuwe show
 • Maak een nieuwe show met als titel “Oef 46_Postzegels”. Via [File] > [New Show] verander je de [Show Titel]; de [Aspect Ratio] behouden we op 4:3. Klik op [Create].
 
Foto in show
 • Selecteer uit Oef 46 de foto "Boek". Sleep deze naar de filmband.
 
Slide duurtijd aanpassen en zonder overgang
 • We zetten de slide duurtijd op 6 sec en we gebruiken geen overgang. Zet tijd = 0.
 
Laag zoomen en aanpassen
 • Dubbelklik op de slide en neem [Layers] > [Layer Settings] of klik in de werkbalk op de knop [Layers]. Zet de [Zoom] op 120% en in [Layers] > [Editing] zet je [Opacity], doorschijnend, op 50%.
 
Achtergrond toevoegen
 • We gaan een achtergrond toevoegen met een verloop kleur. Kies [Slide] > [Background], vink [Background type] aan en kies de radioknop [Gradient]. Klik op de knop [Edit Gradient]. In de popupmenu [Create Gradient] zet je [Presets] op [Pastels] en [Type] op [linear]. We nemen als kleurenspel het 1ste uit de rij. Klik op [OK] en dan sluit dit schermpje. Klik nog eens op [OK] om [Slide Options] te sluiten.
 
Extra lagen
 • Nu gaan we de postzegels binnen halen. Selecteer "Postzegel 1, 2 en 3" en sleep ze op onze slide als lagen.
 
Lagen aanpassen en positioneren
 • Deze postzegels gaan we verkleinen en op de juiste plaats zetten.
  Klik in de werkbalk op de knop [Layers] en neem [Layer Settings].
  [Postzegel 1] krijgt een [Zoom] van 40% en een [Positie] = -33 x 22
  [Postzegel 2]: [Zoom] = 60%, [Positie] = 0 x 0
  [Postzegel 3]: [Zoom] = 50%, [Positie] = 34 x -17
  Ook geven we alle postzegels een harde schaduw. In [Layers] > [Editing] vink je [Drop Shadow] aan, neem [Color] zwart en [Opacity] op 100%.
 
Lagen bewegen
 • We gaan de verschillende bewegingen die we hiervoor beschreven hebben in deze oefening toepassen. [Postzegel 1] gaan we laten binnen schuiven op een gelijkmatige manier. Kies [Effects] > [Motion Effects], zet [PAN] voor [Keyframe 1] = -63 x 22 en voor [Keyframe 2] = -33 x 22, kies als [Motion Speed] voor [PAN] = Linear. [Postzegel 2] gaan we zoomen en dat gebeurt met een versnelling. Selecteer deze laag en zet [Zoom X] of [Y] van, [Keyframe 1], 0% naar, [Keyframe 2], 60%. De ketting laten we gesloten zodat de verhoudingen blijven. De [Motion speed] zetten we voor [Zoom X] op Accelerate. [Postzegel 3] gaan we laten draaien en dat doen we met een vertraging. Selecteer deze laag en zet [Rotate] van, [Keyframe 1], -360° naar , [Keyframe 2], +360°. Als [Motion speed] kiezen we voor [Rotation] = Decelerate.
 
Laagovergangen instellen
 • Het is ook mogelijk om per laag overgangen te gebruiken. Selecteer laag [Boek] en klik bij [Transition In] op [cut]. Je krijgt de popupmenu met de overgangen en kies hieruit de overgang [Wipe - From Upper Left - Soft]. De overgang gaan we iets langer laten duren. Klik op de overgang en ga aan de rechterkant op het einde van de rode kader staan. De muisaanwijzer verandert in een dubbele pijl en sleep dit einde naar 3 seconde.
 
Einde bevriezen door extra keyframe
 • Zo, nu zouden we kunnen stoppen met deze oefening maar zoals je zal zien bij het afspelen is de eindstand na alle bewegingen bijna niet te zien. We gaan het wat moeilijker maken en met het gebruik van [Keyframes] de eindstand een seconde vast houden. We hebben daar al wel een methode voor gezien. Gewoon de slide kopiëren en zorgen dat de eindstand gekopieerd wordt naar de nieuwe slide. [Keyframes] is ook een mogelijkheid. We gaan een [Keyframe] toevoegen op tijdstip 5 seconde. Selecteer de laag [Boek], voeg een [Keyframe] toe, bv door te dubbelklikken op het blauw balkje bij de 5 seconde aanduiding. We willen dit echt wel op juist 5 seconden hebben. Dit doen we door rechts te klikken en we nemen dan [Set Time for this Keyframe] en in het volgende schermpje [Keyframe Time] typen we een 5.
 • Hetzelfde gaan we nu doen voor de lagen met de postzegels zodat we in alle lagen een [Keyframe] hebben op 5 seconden.
 • Nu komt het er nog op aan de eindstand op [Keyframe 3], voor alle lagen naar [Keyframe 2] te brengen. Dat geeft dan de bevriezing gedurende 1 seconde. Dit kan gelukkig in één keer en moet niet voor elke laag herhaald worden. Wel opletten dat je met de juiste keyframes werkt. In dit geval dus [Keyframe 2] en [3].
 • Klik op de rare knop [Copy Motion Effects].
Kies dan [Copy End to Start (All Layers)]. Zo wordt de eindstand van [Keyframe 3] gekopieerd naar [Keyframe 2] en dit voor alle lagen.
 
Bewaar show
 • Bewaar nu dit project. Via [File] > [Save As] kies je met de verkenner de juiste map waar je dit project wil bewaren en verander je de [Bestandsnaam] indien nodig. Klik op [opslaan].
 
 
Index - Vorige - Volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be