MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus ProShow Producer 4 go to : Index - Vorige - Volgende
       
Les 62 Oef 54: Overgangen  
 
ProShow biedt zelf een heel aantal overgangen aan waaruit je kan kiezen bij het maken van een show. Maar ProShow laat je toe uw eigen overgangen aan te maken.
 
Enkele regels
Er zijn enkele regels die je moet kennen:
 • Een overgang (transition) kan je maar maken in één slide. Je mag binnen de slide wel meerdere lagen gebruiken.
 • De overgangstijd moet op nul staan. Het is namelijk zo dat bij het maken van een overgang er niet nog eens een overgang mag aanhangen. Moest je dit vergeten dan geeft ProShow de volgende waarschuwing:
Overgangen kunnen geen overgangstijden hebben.
Het maken van een overgang van een slide met een overgang, in of uit, kan leiden tot ongewenste resultaten.
A.u.b. verander de duurtijd van beide slide overgangen tot "nul" seconden alvorens uw overgang te maken.
Hier 2 voorbeelden die je kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan om een overgang te maken.
 
Nieuwe show
 • Maak een nieuwe show met als titel “Oef 54_Overgangen”. Via [File] > [New Show] verander je de [Show Titel]; de [Aspect Ratio] behouden we op 4:3. Klik op [Create].
 
Voorbeeld 1:
Maak blanco slide
 • Klik rechts op de filmband en kies [Insert] > [Blank slide] of met sneltoetsen: [Alt]+[I].
 
Slide duurtijd en overgangstijd aanpassen
 • Zet de slide duurtijd op 4 sec en de overgangstijd op 0 sec (zie regel 2).
 
2 gekleurde lagen maken
 • Een overgang wordt altijd gebruikt tussen 2 slides. Om niet te verwarren met wat we meestal doen is het nu niet belangrijk om met foto's te werken. Om dit aan te tonen gaan we hier gewoon werken met 2 kleurlagen. Dubbelklik op de slide en kies [Layers] > [Layer Settings]. Klik op het [+] teken en kies [Add Solid Color] en met het kleurwiel kies je een kleur. Maak zo nog een laag met een andere kleur.
 
Bron en eindpunt bepalen
 • Deze 2 kleurlagen gaan we specifieke functie geven. Bij een overgang hebben we een bron (source) en een eindpunt (destination). Want het is de bedoeling dat je van het ene slide doorschuift naar de andere. Dit kenmerk gaan we toekennen aan de lagen.
Klik rechts op de bovenste kleurlaag en kies [Use as Transition Layer] en in het volgende popupmenu kies je [Source Slide]. Dat wordt onze bron. Dit zie je ook in de laag. Er is een kenmerk bijgezet: [Transition Source].
 • Klik ook rechts op de 2de kleurlaag en kies [Use as Transition Layer] > [Destination Slide]. Dit wordt ons eindpunt. Het kenmerk op de laag is [Transition Destination].
 
Extra laag toevoegen
 • Om van de bron over te gaan naar het eindpunt gaan we een extra laag gebruiken. Voeg "Smiley2.psd" uit Oef 54 toe als [Laag 1] boven de 2 kleurlagen.
 
Smiley bewegen
 • Deze [Smiley] gaan we over het scherm laten draaien. Ga naar [Effects] > [Motion Effects]. Zet voor [Keyframe 1], [Pan] = -100 x 0 en voor [Keyframe 2], [Pan] = 100 x 0. Hiermee schuift de [Smiley] al over het scherm maar er wordt nog niet gerold. We zorgen er voor dat het rollen van de [Smiley] zo gebeurt dat deze in het midden van het scherm juist rechtop staat. Zet daarvoor [Rotate] van -180 naar +180.
 
Keyframe2 van laag 2 instellen
 • Nu rest er ons enkel nog ervoor te zorgen dat de ene kleurlaag vervangen wordt door de andere. Dit doen we door op de 2de laag [Keyframe 2] naar links te verschuiven, afbeelding (1), en wel zo tot dat je de [Smiley] half op het scherm ziet komen, ongeveer op 2.75 sec.
 
Overgang op laag zetten
 • Op [Keyframe 2] kiezen we dan een overgang. Klik op [cut] en met de tabel neem je bijvoorbeeld de overgang [Wipe - From Left]. Deze overgang gaan we naar links uittrekken tot de [Smiley] half in beeld is, ongeveer op tijdstip 1.5 sec, afbeelding (2).
 
Overgang bewaren
 • Zo is onze overgang klaar. Nu blijft er nog deze te bewaren bij de andere overgangen zodat we deze kunnen gebruiken. Kies tabblad [Slide] > [Slide Settings]. Onderaan vind je dit vak:
Klik op de knop [Create Transition] (maak overgang). Dan verschijnt het volgende scherm:
Op de plaats [Name] (1) typ je de naam van uw overgang. De [Aspect Ratio] (2) laat je best aangevinkt. Dan werkt deze zowel voor smalband als voor breedband. Met de [Transition Icon] (3) en door [Select] te klikken, kan je een beeldje kiezen dat je als miniatuurtje voor uw overgang kan gebruiken. Je kan uw overgang in een aparte map zetten, maar hier noemt men dat [Categories] (4). Klik op de knop [Select] en dan zie je dit.

Dit geeft een lijst van de bestaande categorieën. Je kan er ook bijmaken. Daarvoor klik je op de knop [Add Category]. In het schermpje voeg je dan uw eigen categorie toe.
Vink de categorie aan waar je wil dat uw overgang komt. Je mag er meerdere aanduiden. Klik dan op [Apply]. Klik dan nog eens op [OK] en de overgang wordt gecreëerd. Uittesten of uw overgang wel werkt, kan je doen door hem te gebruiken tussen 2 foto's.
 
Voorbeeld 2:
 • Deze overgang wordt gemaakt met 2 foto's. Hier gebruiken we foto's i.p.v. kleurlagen om beter het effect te zien van onze overgang. En zoals voorheen al verteld, welke foto's we gebruiken heeft eigenlijk geen belang want ze worden niet mee bewaard als we de overgang aanmaken. Het gaat hem over de instellingen en de techniek in de overgang die bewaard zullen worden.
 
Foto's als lagen gebruiken
 • Sleep "Bloem1" en "Bloem2" naar de filmband als lagen.
 
Slide duurtijd en overgangstijd aanpassen
 • Zet de slide duurtijd op 4 sec en de overgangstijd op 0 sec.
 
Laag kopiëren
 • Klik op de knop [Layers] boven in de werkbalk. We gaan [Laag 1] 3 keer kopiëren. Klik rechts op deze laag en kies [Duplicate Layer]. Doe dit nog 2 maal.
 
Bron en eindpunt bepalen
 • Vervolgens gaan we de bron en het eindpunt toekennen. Selecteer de onderste laag, klik rechts en kies [Use as Transition Layer] en dan [Destination Slide]. Dit is dan ons eindpunt van de overgang. Maar als bron willen we de eerste 4 lagen gebruiken. Dit doen we zo: selecteer een laag, klik rechts en kies [Use as Transition Layer] en dan [Source Slide - All Copies]. Dit is ons beginpunt.
 
Lagen inactief zetten
 • We houden het eerst eenvoudig en werken enkel met 2 lagen. Daarvoor maken we [Laag 2], [3] en [4] inactief.
 • [Laag 1] willen we laten verdwijnen en [Laag 2] mag dan in de plaats komen. Dit effect verkrijg je door in tabblad [Effects] > [Motion Effects] op [Laag 1] de [Pan] van [Keyframe 2] op -100 x 0 te zetten en op [Laag 5] de [Pan] van [Keyframe 1] op 100 x 0. Dit kunnen we al gebruiken als een overgang. Als je wil kan je deze bewaren.
 
Lagen actief maken en plaatsen
 • Wij gaan echter ons effect verfijnen. We willen dat de eerste foto in stukjes er wordt afgeduwd en we willen er ook een vervaag effect bij. Maak de 3 lagen terug actief. Zet voor alle 3 de [Pan] van [Keyframe 2] op -100 x 0 zoals bij de bovenste laag.
 
Lagen staggeren
 • Nu gaan we deze 4 lagen zoals bij een pak kaarten staggeren. Hiervoor gaan we de tijden van de lagen aanpassen. [Laag 4] moeten we niet veranderen. Voor [Laag 3] slepen we [Keyframe 2] naar 3 sec. [Keyframe 2] van [Laag 2] slepen we naar 2 sec en [Keyframe 2] van [Laag 1] naar 1 sec.
 • 21. Al deze instellingen zie je in de volgende afbeeldingen.
Laag 1
 
Laag 2
 
Laag 3
 
Laag 4
 

Laag 5

 
Schaduw geven
 • Om er een beetje diepte in te krijgen geven we de eerste 4 lagen een schaduw. Neem [Layers] > [Editing] en vink voor elke laag het vak [Drop Shadow] aan en gebruik de standaard ingestelde waarden.
 
Lagen vervagen
 • 23. Het vervaag effect realiseren we door de doorzichtigheid aan te passen. Neem [Layers] > [Editing] en zet deze als volgt: [Laag 1], [Opacity] = 20; [Laag 2], [Opacity] = 40; [Laag 3], [Opacity] = 60.
 
Overgang bewaren
 • Zo is onze overgang klaar. Deze kunnen we bewaren. Kies [Slide] > [Slide Settings]. Klik op de knop [Create Transition]. Op de plaats [Name] typ je de naam "4Band". Kies een van de [Categories]. Klik hiervoor op de knop [Select] en vink uw categorie aan. De [Aspect Ratio] laat je best aangevinkt. Wil je een foto in de miniatuur, gebruik dan de knop [Transition Icon], kies met de verkenner een foto en klik op [Apply] om dit toe te passen.
 • Klik dan nog eens op de knop [OK] en de overgang wordt gecreëerd. Sluit alle schermen en uittesten doe je door deze te gebruiken tussen slides zoals je zou doen met een andere overgang.
 
Show bewaren
 • Wil je deze 2 voorbeelden nog eens kunnen gebruiken of aanpassen, bewaar dan dit project onder de naam “Oef 54_Overgangen”.
  Via [File] > [Save As], kies je met de verkenner de juiste map waar je dit project wil bewaren en verander je de [Bestandsnaam] indien nodig. Klik op [opslaan].
 
 
 
Index - Vorige - Volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be