MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 

 

Cursus Word   go to : Index - vorige - volgende
       
Les 7 De lay-out van ons document instellen  
     
Pagina-einden en Sectie-einden
Word voegt automatisch een pagina-einde in. Soms word zo'n pagina-einde wel 's ingevoegd op een wel zeer ongelegen plaats.
Bijvoorbeeld, op het einde van een pagina staat nog de titel, en op de volgende pagina staat hiervan de bijbehorende tekst.
We kunnen geen automatische pagina-einden verwijderen in Word. Wat we wel kunnen is een pagina-einde invoegen.
Om een pagina-einde manueel in te voegen, plaatsen we onze cursor op de plaats waar we het pagina-einde wensen, en klikken op de "Ctrl" + "Enter"-toets op ons toetsenbord.
Of we klikken Insert - Break uit de menubalk, kiezen de optie "Page Break" in het pop-up venster, en klikken op OK.
 
Een sectie-einde is ongeveer hetzelfde als een pagina-einde, maar met een sectie-einde kunnen we voor elke sectie verschillende marges, of verschillende paginarichtingen, of verschillende voet- en kopteksten instellen.
Er zijn drie verschillende types van sectie-einden.

"Volgende pagina" (Next Page), wat hetzelfde is als een pagina-einde, maar het creëert twee aparte secties.

"Doorlopend" (Continuous), voegt een sectie-einde in, maar begint de volgende sectie op dezelfde pagina.

"Oneven pagina" (Odd Page) en Even pagina" (Even Page) voegen een sectie-einde in, en beginnen dan de volgende sectie op de volgende oneven of even pagina.

 
We kunnen pagina-einden zien door op de knop "tonen/verbergen" in de Standaard werkbalk te klikken.
We kunnen pagina-einden verwijderen door deze te dubbelklikken, zodat deze zijn geselecteerd, en op de Deleteknop op ons toetsenbord te klikken.
 
Kop- en voetteksten
We gebruiken kop- en voetteksten om op iedere pagina bepaalde elementen te herhalen :
 • klik op ‘Beeld’ (View) in de menuwerkbalk
 • klik op ‘Kop-en voettekst’ (Header and Footer)
 • Automatisch schakelt Word over naar de pagina-weergave
 • we zien op ons scherm een gestippeld kop- en voettekst kader
 
 
 
Dit opent ook de werkbalk Kop- en Voettekst:
 • met de knop ‘koptekst of voettekst’ schakelen we over van koptekst naar voettekst
 • met de knoppen ‘volgende’ en ‘vorige’ schakelen we over naar vorige en volgende kop- en voettekst
 • met de knop ‘als vorige’, maken we een kopie van de vorige kop- of voettekst
 • met de knop ‘pagina nummer’, voeren we een veld in voor de automatische paginanummering
 • met de knoppen ‘datum’ en ‘tijd’, kunnen we de huidige datum en tijd invoegen
 • met de knop ‘pagina-instelling,’ word het dialoogvenster ‘pagina-instelling’ geopend
 • met de knop ‘paginanummer opmaken’, kunnen we de instelling van de paginanummering wijzigen (ook hier heb je meerdere keuzes)
 • met de knop ‘aantal pagina’s’, wordt het aantal pagina’s die zich in het bestand bevinden weergegeven
 • met de knop ‘invoegen Auto-text’, kunnen we nog meer teksten invoegen (auteur etc.)
 • met de knop ‘sluiten’, sluiten we het kop- en voettekstbereik
Wanneer we ons in de weergave "Kop- en Voettekst" bevinden kunnen we de tekst in ons document niet aanpassen.
En wanneer we ons in de weergave "Normal" bevinden kunnen we onze Kop- en Voetteksten niet aanpassen.
 
Kop- en voetteksten toevoegen
We kunnen de tijd, de datum, paginanummers en andere typische informatie toevoegen door te klikken op de aangewezen knop.
Wanneer we de knop "‘Invoegen Auto-tekst" (Insert Autotext) klikken, zien we een lijstje met veel gebruikte teksten voor de header en de footer, waaruit we een keuze kunnen maken.
En we kunnen gewoon tekst intypen in de Kop- en Voettekstkaders.
We kunnen de teksten opmaken zoals we onze "gewone tekst" zouden opmaken.
 
Afwisselende Kop- en voetteksten
We kunnen het "PageSetup" dialoogvenster gebruiken om verschillende even en oneven pagina kop- en voetteksten in te geven.
Om dit te doen klikken we de "Pagina instelling"-knop in de werkbalk Kop- en Voettekst, of te klikken op Bestand (File) - Pagina instelling (Page Setup) in de menubalk.
In de sectie Kop- en Voetteksten (Headers and Footers), vinken we het vakje "Different odd and even" aan.
Wanneer we de keuzen hebben gemaakt, klikken we op OK.
Dit brengt ons terug naar de weergave "Kop- en Voetteksten" (Header and Footer).
Hier geven we de verschillende Kop- en Voetteksten in voor de even en oneven pagina's.
 
Verschillende Kop- en voetteksten
We kunnen in het PageSetup dialoogvenster ook instellen dat we een verschillende kop- en voettekst wensen voor de eerste pagina.
Om dit te doen selecteer je het vakje "Different first page " aan.
En we klikken op OK.
Dit brengt ons terug naar de weergave "Kop- en Voetteksten" (Header and Footer), waar we de informatie ingeven voor de eerste pagina, en voor de volgende pagina's.
Wensen we de weergave "Kop- en Voetteksten" te sluiten, klikken we op de Sluiten (Close) -knop in de Kop- en Voettekst werkbalk.
 
Pagina instelling
Om het dialoogvenster "Pagina instelling" te openen klikken we op Bestand (File) - Pagina instelling (Page Setup) in de menubalk.
In de versie 2003 en XP hebben we drie tabbladen: Marges, Papier en Indeling.
In de versie 2000 en '97 hebben we vier tabbladen: Marges, Papierformaat, Papierinvoer en Indeling.
 
In de Marges tab geven we de verschillende marges in voor de bovenkant, de onderkant, de linkerkant, en de rechterkant van ons document.
Daaronder kunnen we de Rugmarge en de positie van de rugmarge bepalen.
De rugmarge is de ruimte die wordt open gelaten voor het binden van documenten.
 
Voor de versie 2003 en XP hebben we de knoppen "Staand" (Portrait) of "Liggend" (Landscape), welke wel duidelijk zijn.
En we vinden er een dropdown knop "Toepassen op:", waar we de keuze kunnen maken tussen: Het hele document (whole document) , of een sectie uit het document (moeten we wel met secties hebben gewerkt in het document), of vanaf een gespecificeerde sectie (This point forward).
 
In het tabblad "Papier" (Paper), in de versie 2003 en XP, selecteren we de afmetingen van het papier waarop we gaan printen.
In Word '97 en 2000 vinden we dit op de tab "Papierformaat" (Paper size).
 
We bepalen ook welke papierinvoer we voor de eerste pagina en voor de overige pagina's willen instellen.we willen gebruiken
In Word '97 en 2000 werd deze instelling bepaald in de "Papierinvoer" tab (Paper source)
 
In de "Indeling" (Lay Out) tab bepalen we de verticale uitlijning van de tekst in ons document.
We kunnen hier ook bepalen of we al dan niet lijnnummers en randen wensen.
 
 
Index - vorige - volgende

copyright © 2012 - gratiscursus.be