MENU
 
Home
Nieuwsbrief
GC in de media
SiteMap
 
Tips en Tricks
Excel
Word
Photoshop
PowerPoint
Surf Tips
Gmail
Android
iPad
Excel ClipTips
 
cursus Office 2016
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2013
Excel
PowerPoint
Word
Nieuw in Excel 2013
Nieuw in Word 2013
Nieuw in PowerPoint 2013
 
cursus Office 2010
Access
Nieuw in Excel 2010
Excel automatiseren
Excel
OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
 
cursus Office 2007
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Publisher
Visio
Word
 
cursus Office
2000-2002-2003-XP
Access
Excel
PowerPoint
Outlook
Word
 
cursus Photoshop
CC -3D
Animatie
CS6
CS5
CS4
CS2 - CS3
Lightroom 3
Elements 6
Mask Pro
Nik Collection
 
cursus Dreamweaver
CS3
 
cursus Illustrator
CS4
 
cursus Flash
CS4
 
cursus Fireworks
CS4
 
cursus Paint Shop Pro
X en X2
 
cursus Premiere
Elements 7-8
 
cursus Joomla
Joomla 1.5
 
Sociale Netwerk sites
Facebook
LinkedIn
Twitter
 
iPad
Apps
 
Diversen
Celtx
CSS
DropBox
Firefox 3.6
GIMP
Internet Explorer 9
LIME
Linux
OpenSUZE
PREZI
ProShow Producer
YouTube
 
cursus Google
Agenda
Analytics
Gmail
Zoeken
Picasa 3
SketchUp
Chrome
Street View
 
cursus Windows
Live Movie Maker
Windows 10
Windows 8
Windows 7
XP
Vista
 
cursus Office '97
Word
Excel
 
 
>

 

Tips Excel   go to : Index
       

Tip 192

   
Excel Tip geschreven door Geert Wessels
 

Het omzetten van annuïtaire betaalreeksen

De handmatige berekening van vraagstukken rond omzetting van kasstromen vereist veel geduld en blijkt - vooral als kasstromen omvangrijk zijn - nogal foutgevoelig.
Bij dit soort omzettingen geldt altijd dat de hoogte van de contante waarde (HW) van de nieuw te vormen periodieke betalingsreeks gelijk dient te zijn aan die van de bestaande.
Met Excel is dit klusje relatief makkelijk te klaren met behulp van de financiële functies HW() en BET(). De werking en het principe van deze functies bespraken we reeds eerder onder tip 187.
Wens je het bestand te downloaden, klik dan hier
 
Voorbeeld
Omdat het allemaal wat minder gaat heeft Klaas moeite om de annuïtaire lening, die hij eerder bij Piet heeft afgesloten volgens de regels af te betalen.
In de overeenkomst staat dat Klaas de verplichting heeft jaarlijks over de jaren 2015 tot en met 2022 op 1 juli een rond bedrag van € 5.000 aan rente en aflossing (de jaarlijkse annuïteit) te betalen, dus in 8 termijnen.
 
Klaas wil graag met Piet in onderhandeling om het bestaande aflossingsplan tot 20 jaar op te rekken, tot en met 1 juli 2034. De intrest op de bestaande lening bedraagt 5 % jaarlijks en dit percentage blijft ook na omzetting gehandhaafd.
 
Bij het omzetten van de bestaande naar de nieuwe reeks betalingen maken we in Excel gecombineerd gebruik van de basisfuncties HW(rente;aantal-termijnen;bet;tw;type_getal) en BET(rente;aantal-termijnen;hw;tw;type_getal).
 
Als we het voorbeeld invullen ontstaat het volgende beeld:
 
De bestaande reeks betalingen is uitgezet in de cellen B2 tot en met B8.
Deze reeks geeft een contante waarde HW van –€ 33.931,87 in cel B9 (=HW(B5;B2;B3;B7;B8)).
Deze waarde wordt als argument HW (C4) ingevuld in de functie BET. De functie BET - welke berekend wordt met behulp van de in de cellen C2 tot en met C8 opgenomen argumenten - geeft vervolgens € 2.953,12 als uitkomst (C9).
In beide reeksen gaan we uit van een zogenaamde prenumerando betalingsreeks (d.w.z. betaling vooraf: type_getal = 1).
 
Hieruit volgt dat met het oprekken van de termijn de jaarlijkse betaling aan rente en aflossing vermindert van € 5.000 tot een bedrag van € 2.593, 12.
Hiermee is Piet tevreden en krijgt Klaas weer wat meer lucht
 
GratisCursus en zijn lezers denken aan jullie, denk aan GratisCursus
 
 
>
 
Index
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright © 2012 - gratiscursus.be

>